Anasayfa Kitap Cevapları
28 Şubat 2023, 17:42 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 105-106-107-108. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi -12x² . y cebirsel ifadesine özdeştir?
Cevap: D) -6x² . 2y


2. Eni (2x+5) ve boyu (3x-2) olan dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 6x² + 11x – 10

(2x+5) . ( 3x-2)
= 6x² – 4x + 15x – 10
= 6x² + 11x – 10


3. 5a + 4 kişinin bulunduğu bir sınıfta her öğrenciye 4a adet kalem dağıtılmak istendiğinde toplam kaç adet kalem dağıtılır?
Cevap: C) 20a² + 16a

(5a+4) . 4a
=  20a² + 16a


4. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının 5 olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 1/6

Zarda 6 sayı vardır. Bundan dolayı 5 gelme olasılığı 1/6 olur.


5. 2a²b + 3ab² + 5 ifadesinde sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)5


6. Bir kenar uzunluğu a + 3 birim olan karenin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 4a + 12

(a+3) . 4 = 4a+12


7. Farklı renklerde 8 özdeş mavi ve bir miktar da kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele çekilen topun kırmızı olma olasılığı 3/5’tir. Buna göre torbada toplam kaç top vardır?
Cevap: B) 20

5/5 – 3/5 = 2/5
2/5 = 8
2       8
  3       x  
24 = 2x
12 = x
12 + 8 = 20


8. (x – 3y) · (x + 3y) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) x² – 9y²

(x-3y) . (x+3y)
= x² + 3xy – 3xy – 9y²
= x² – 9y²


9. Yukarıda verilen cebir karolarını kullanarak yanda modellenen cebirsel ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) (x + 3) (2x + 1)

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


10. Bir torbada özdeş 7 kırmızı, 5 mavi ve 3 yeşil top vardır. Rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 1/3

7 kırmızı, 5 mavi, 3 yeşil
7 + 5 + 3 = 15 top bulunmaktadır.
Mavi olma olasılığı 5/15 = 1/3 olur.


11. 18 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 2/5

18 kız, 12 erkek
18 + 12 = 30 toplam öğrenci sayısı
Erkek olma olasılığı 12/30 = 2/5


12. 4x² – 3x – 6 ifadesinin sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) -6


13. Aşağıdakilerden hangisi (4 – x)(5 – x) ifadesinin en sade hâlinin terimlerinden biridir?
Cevap: B) -9x

(4-x) (5-x)
= 20 – 4x – 5x + x²
= 20 – 9x + x²
Terimler ⇒ 20, -9x, x²


14. 4 seçenekli bir test sorusunu rastgele işaretleyen bir öğrencinin yanlış cevabı işaretlemiş olma olasılığı yüzde kaçtır?
Cevap: C) 75

100 ÷ 4 = 25
3 Şık yanlış olduğuna göre 25 . 3 = 75


15.Yanda modellenen özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) x (x + 3) = x² + 3x

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

16. Aşağıdakilerden hangisi (x-4)² ifadesinin terimlerinden biri değildir?
Cevap: D) -4x


17. x² – y²= 24 ve x + y = 12 ise x – y aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 2

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2024

x² – y² = 24
x² – y² = (x+y) . (x-y)
24 = 12 . (x-y)
x-y = 2


18. Yukarıdaki şekilde ABCD ve BMNO birer karedir. Bu iki karenin alanları toplamı 96 br² ve a + b = 14 br’dir. R, O, N doğrusal noktalar olduğuna göre ABOR dikdörtgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 50

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları


19. Bir torbada özdeş 3 kırmızı, 5 yeşil ve 5 mavi top bulunmaktadır. Torbadan rastgele bir top seçilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Mavi topun seçilme olasılığı, yeşil topun seçilme olasılığından fazladır.

Toplam top sayısı= 3 + 5 + 5 = 13
Kırmızı topun seçilme olasılığı → 3/13
Yeşil topun seçilme olasılığı → 5/13
Mavi  topun seçilme olasılığı → 5/13


20. 117² – 114² = 3 · M ise M aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 231

(117 – 114) . (117 + 114)
3 . 231 = 693
M = 231


21. a + b = 7 ve a · b = 12 ise a² + b² aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 25

Toplamları 7 olan sayılar → 3 ve 4
Çarpımları da 12 olan → 3 ve 4’tür.
3² + 4² = 9 + 16 = 25


22. 5a + 7b – 3c cebirsel ifadesinin katsayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 9

5a + 7b – 3c
5 + 7 – 3= 9


23. I. Sadece gözlüksüz öğrencilerin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı 0’dır.
II. Sadece kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı kesin olaydır.
III. Bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayının 6’dan büyük gelme olasılığı imkânsız olaydır.
IV. “MATEMATİK” kelimesinin harflerinin yazılı olduğu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde “M” harfi yazma olasılığı kesin olaydır. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

Cevap: A) 1

IV. “MATEMATİK” kelimesinin harflerinin yazılı olduğu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde “M” harfi yazma olasılığı kesin olaydır. → M gelme olasılığı 2/9’dur.


24. (…) Yağmur, arkadaşı Esra’ya doğum günü hediyesi olarak yukarıdaki kitap listesinde bulunan kitapların içinden birini seçecektir. Yağmur’un “Ateşten Gömlek” romanını hediye etme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 1/5

Toplamda 5 kitap vardır. Ateşten Gömleği seçme olasılığı 1/5’tir.


25. Ülkü, apartmanında yaşayan Fatma nineye tek çeşit meyve götürecektir. Ülkü, manavda gördüğü armut, şeftali, muz, kayısı ve elma arasından kaç farklı meyve seçebilir?
Cevap: D) 5


26. Aşağıdakilerden hangisi 12x³y – 9xy² cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
Cevap: D) 3xy²

12x³y – 9xy²
= 3(4x³y – 3xy²)
3x(4x²y – 9xy²
3xy(4x² – 3y)

D şıkkı olacaktır. 


27. 2x + 5 ifadesi aşağıdaki ifadelerden hangisinin çarpanıdır?
Cevap: C) 6x + 15

6x + 15 = 3(2x + 5)


28. (2b+3)² = ∟² + Δb + 9
Yukarıda verilen özdeşliğe göre ∟ – Δ değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) -8

(2b+3)² = 4b² + 12b + 9
∟ → 4
Δ → 12
4 – 12 = -8


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

29. Aşağıdakilerden hangisi -9x · x cebirsel ifadesine özdeş değildir?
Cevap: C) -x(-9x)


30. Aşağıdakilerden hangisi 6x² . y cebirsel ifadesine özdeştir?
Cevap: D) 3x² · 2y


31. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 1/3 olduğuna göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır?
Cevap: D) 8

3/3 = 12
12 7 3 = 4
1/3 = 4
2/3 = 4. 2 = 8 top mavi renkte değildir.


32. x² + ax + 64 cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: C) 16

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları BERKAY Yayınları

(x+8)² = x² + 2.x.8 + 8²
x² + 16x + 64


33. Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır. Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?
Cevap: A) 14

Toplamda 30 öğrenci vardır. Erkekler daha fazlaysa 30 ÷ 2 = 15’ten yüksek olanlar erkek olur. Buna göre en az 14 kız vardır.


34. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir. Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?
Cevap: B) Turuncu

Toplam bilye sayısı → 5 + 6 + 3 + 5 = 19
Mavi bilye çekilme olasılığı → 5/19
Beyaz bilye çekilme olasılığı → 6/19
Turuncu bilye çekilme olasılığı → 3/19
Sarı bilye çekilme olasılığı → 5/19


35. Bir sınıfta 12 kız, 12 erkek öğrenci ve 1 öğretmen bulunmaktadır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir kişi ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
Cevap: C) 3

Toplam kişi → 12 + 12 + 1 = 25
Erkek öğrenci olma olasılığı → 12/25
Kız öğrenci olma olasılığı → 12/25
Öğretmen olma olasılığı → 1/25

Öğretmen olma olasılığı, erkek öğrenci olma olasılığından fazladır. → Yanlış
Kız öğrenci olma olasılığı, erkek öğrenci olma olasılığından azdır. → Yanlış eşittir.
Kız öğrenci olma olasılığı, öğretmen olma olasılığından azdır → Yanlış fazladır


36. Afra, dört haneli 82a4 şeklinde bir şifre oluşturmak istemektedir. Oluşturduğu bu şifrenin 4 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır?
Cevap:

4 ile bölünebilmesi için sondan iki basamağının 4’e bölünmesi gerekir. Buna göre;
82a4
8204 olabilir
8224 olabilir
8244 olabilir
8264 olabilir
8284 olabilir

Olmayan rakamlar → 1, 3, 5, 7, 9
Olma olasılığı → 5/10 = 1/2


37. (…) Yukarıdaki dörtlüğü oluşturan kelimelerin her biri bir kağıda yazılarak bir torbaya atılıyor. Seçilecek kelimenin “k” harfi ile başlama olasılığı kaçtır?
Cevap: 11 kelime vardır. 4 kelime “k” harfi ile başlamaktadır. Buna göre 4/11 olur.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

38. 2x – 3y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıda numaralandırılmış ifadelerin harflerle verilen sayı eşitini eşleştiriniz?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları


39. 8a²b – 4ab² + 5a + 10 cebirsel ifadesine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap:

….4… adet terimi vardır.
….10…. sabit terimidir.
…2… adet değişkeni vardır.
….19…. katsayılar toplamıdır


40. Bir zar atılması deneyi için aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y“ yazınız.
Cevap:

(.Y.) Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayının iki basamaklı olması olasılığı 1’dir.
(.D.) Deneyde zarın üst yüzüne bir sayı gelmesi olaylarının herbiri eşit şansa sahiptir.
(.Y.) Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı olma olasılığı 2/3’tür. →3/6=1/2’dir.
(.Y.) Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayının çift olma olasılığı, tek olma olasılığından fazladır. →eşittir
(.D.) Bir zar atılması deneyinin 6 çıktısı vardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap