Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mart 2023, 15:59 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 119-121-122. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Doğrusal İlişkiler Cevapları

4. ÜNİTE: Doğrusal Denklemler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 119-120-121-122. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

Saatte 4 km hızla yürüyen yürüyüş takımı sporcusu Çiçek Hanım’ın gittiği yolun zamana bağlı değişimi yandaki grafikte gösterilmiştir. Çiçek Hanım’ın gittiği yolun zamana bağlı değişimini tablo ve denklemle nasıl ifade edebiliriz? Düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Saatte 4 km yol aldığı için denklemi 4x şeklinde yazabiliriz. 4 sabit terim olur. X ise saatleri gösteren değerler olacaktır. X yerine yazdığımız sayı ile 4’ün çarpımı bize o saatte kaç km yol aldığını gösterecektir.
Örnek olarak;
4x = 4 . 2 = 8 km
4x = 4 . 3 = 12 km


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 1

Ayşe Hanım’ın evindeki bozuk musluk, 1 günde yaklaşık 1,5 L su israfına yol açmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurarak grafiği tamamlayınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 2

(…) Cam sektöründe yapılan araştırmalara göre 1 ton atık camın geri kazanımı ile 40 litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurup grafiği tamamlayınız. 
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 3

Yandaki karelerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde adım sayısı (x) ile kare sayısı (y) arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklemi yazınız.
Cevap: Her adımda 4 artmaktadır. Buna uygun denklem 4x – 3
Örnek olarak
(4 . 2) – 3 = 5
(4 . 3) – 3 = 9

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 4

(…) Aşağıda istenenleri yanda verilen grafiğe göre bulunuz

a) 6. saat sonunda Sami’nin kaç km yolu kalmıştır?
Cevap: Saatte 30 km yol azalmaktadır

1 saatte     30 km
6 saatte     x
x = 180 km yol gitmiştir.
240 -180 = 60 km yol kalmıştır.

b) Verilen doğrusal grafiğin denklemini yazınız
Cevap: y – 30 = x

c) Sami, bu yolu kaç saatte gider?
Cevap: 240 ÷ 30 = 8 saatte gidiyor.


Sıra Sizde 5

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) Bir duvar ustası ilk gün 7 m², sonraki günlerde 10 m² duvar örmüştür. Duvar ustasının ördüğü gün sayısı g ve örülen toplam alan a ile ifade edilirse en uygun tabloyu oluşturunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

b) Davut ve babasının bahçelerine diktiği fidanın boyu b, fidanın boyundaki aylara göre değişimi a ile ifade edilmiştir.
b = 40 + 5a doğrusal denklemine göre tablo ve grafik çizerek yorumlayınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

c) Yandaki tabloda verilen x ve y değerleri arasındaki doğrusal ilişkiye göre y = 34 ise x kaçtır?
Cevap: Denklem → 3’er olarak artmaktadır. Buna göre

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61-64-66-67. Cevapları MEB Yayınları

y = 3x+ 1
34 = 3x + 1
33 = 3x
11 = x

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap