Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 14:15 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 5. Ünite Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE: Eşlik Benzerlik: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 176-177-178-179-180. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıda üçgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Geniş açılı üçgenlerde kenarortaylar üçgenin dış bölgesinde kesişir.


2. Aşağıda hangi seçenekte verilenler üçgen çizmek için yeterli değildir?
Cevap: C) |AB| = 9 cm, |BC| = 8 cm, m(BAC) = 65 → Ortak nokta olan B açısı verilmesi gerekirdi. 


3. Aşağıdakilerden hangisi bir üçgene ait kenar uzunlukları olamaz?
Cevap: C) 3 cm, 4 cm, 7 cm

⇒ |6 – 6| < 6 < 6 + 6
0 < 6 < 12 (üçgen oluşur)

⇒ |9 – 8| < 10 < 9 + 8
1 < 10 < 17 (üçgen oluşur)

⇒ |4 – 3| < 7 < 4 + 3
1 < 7 < 7 (üçgen oluşmaz)

⇒ |7 – 5| < 10 < 7 + 5
2 < 10 < 12 (üçgen oluşur)


4. Yukarıdaki şekilde verilen
m A( ) DCV = 50°,
m (CAVD) 49°, =
m (ABU U C) 62 = = ° ve m(ACB) 58° ise en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları


5. Yanda uzunlukları verilen doğru parçaları kullanılarak bir üçgen oluşturulmak isteniyor.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi üç doğru parçası bir üçgen oluşturmaz?

Cevap: D) p, r, t

A) p, r, s → 7, 8, 9
|8 – 7| < 9 < 8 + 7
 1 < 9 < 15 

B) r, s, t → 8, 9, 15
|9 – 8| < 15 < 9 + 8
1 < 15 < 17 

C) p, s, t → 7, 9, 15
|9 – 7| < 15 < 9 + 7
2 < 15 < 16

D) p, r, t → 7, 8, 15
|8 – 7| < 15 < 8 + 7
1 < 15 < 15 (üçgen oluşmaz)


6. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi dik üçgendir?
Cevap: D) 3√2 cm, 3√2 cm, 6 cm

A) 5 cm, 7 cm, 10 cm
5² + 7² = 10²
25 + 49 = 100
74 = 100 → dik üçgen değildir.

B) √8 cm, √15 cm, √17 cm
√8² + √15² = √17²
8 + 15 = 17
23 = 17 → dik üçgen değildir

C) 6 cm, 8 cm, 12 cm
6² + 8² = 12²
36 + 64 = 144

100 = 144 → dik üçgen değildir

D) 3√2 cm, 3√2 cm, 6 cm
3√2² + 3√² = 6²
18 + 18 = 36

36 = 36 → dik üçgen oluşur


7. Yukarıdaki ABC & nde [AC] nın uzunluğu 8 cm, [BC] nın uzunluğu 11 cm olduğuna göre [AB] nın uzunluğu x’in en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevap: B) 4

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları


8. Kenar uzunlukları 9 cm, 11 cm ve 13 cm olan bir üçgenin çizilebilmesi için aşağıda verilen araç gereçlerden hangileri kullanılmalıdır?
Cevap: D) Pergel ve cetvel


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

9. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC nde [BC] na ait kenarortay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) [AS]


10. Yukarıda verilen üçgende m(BAC) = 120° ve m(ACB)= 47°dir. Buna göre ABC nin kenar uzunluklarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


11. Yukarıdaki şekilde görülen kamyonun uzunlukları verilmiştir. Buna göre x kaç metredir?
Cevap: C) √50

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


12. Yandaki ABC üçgeninde [AB] ile [BC] üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Oluşan kat izi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) B açısının açıortayı


13. Yukarıdaki şekilde tavana asılı duran kuşlar için hazırlanmış dik üçgen modeli bulunmaktadır. [KN] nın uzunluğu 40 cm, [KL] nın uzunluğu 30 cm ve [KM] nın uzunluğu 24 cm olduğuna göre [LN] nın uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap: D) 50

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


14. Yukarıda verilen ABC dik üçgeninde [BC] nın uzunluğu 3√2 cm ve [AC] nın uzunluğu 8 cm olduğuna göre [AB] nın uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap: B) √82

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


15. Yanda verilen ABCD dörtgenine aşağıdaki dörtgenlerden hangisi eştir?
Cevap: C)


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

16. Yanda verilen dikdörtgenler eştir. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu
4 cm ve uzun kenar uzunluğu 16 cm’dir.
Şeklin çevresi kaç cm’dir?

Cevap: C) 72

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları


17. Benzerlik oranı 2/5 olan iki çokgenden birinin çevre uzunluğu 40 cm ise diğerinin çevre uzunluğu kaç cm olabilir?
Cevap: A) 16

40 ÷ 5 = 8
8 . 2 = 16


18. Yukarıda verilen üçgenlerden hangi ikisi benzerdir?
Cevap: D) DEF –  KLM


19. Yukarıda verilen ABCD , NMLK ve |AB|= 7 cm, |BC|= 4 cm, |NK|= 12 cm, |KL|= 14 cm olduğuna göre p + r – s + t kaç cm’dir?
Cevap: C) 23

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları


20. Yukarıdaki dikdörtgen çerçeveler birbirine benzerdir. Buna göre resim çerçevelerinin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: A) 2/3

Ortak katları 13’tür. Bundan dolayı 2/3 olur.


21. Yukarıdaki düzgün altıgenler benzerdir.
Bu altıgenlerin benzerlik oranı 2 ve |PR| = 3 cm olduğuna göre |CD| kaç cm’dir?

Cevap: C) 6

Benzerlik oranı 2 olduğu için değeri 2 ile çarparız→ 2 . 3 = 6 olur.


22. Kareli zeminde çizilen yandaki şekillerin eşlik benzerliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) M ile N benzerdir. → M ile P benzerdir.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

23. Verilen şekle göre hangi nokta P köşesi olarak seçilirse MNP üçgeninin [MN] na ait kenarortayı E noktasından geçer? 
Cevap: D) IV


24. Tüm iç açılarının ölçüleri derece cinsinden birer tam sayı olan ABC üçgeninde |AC| < |AB| < |BC| ise m (ABC) en fazla kaç derece olabilir?
Cevap: B) 59


25. Bir çeşitkenar üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve 7 cm’dir. Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
Cevap: C) 9

|7 – 6| < x < 7 + 6
1 < x < 13
x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
6 ile 7 olduğu için onları çıkartırız. → 9 değer alabilir.


26. Yanda verilen şekillerden eş ve benzer olanları bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları


27. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz
Cevap:

a. Üçgenlerde tüm kenarlara ait yükseklikler üçgen dar açılı ise üçgenin  bölgesinde, üçgen geniş açılı ise üçgenin dış bölgesinde kesişir.
b. AB&C nde [AB], [BC] nın üzerine gelecek şekilde katlanırsa oluşan kat çizgisi B açısının ortayı ’dır.
c. Bir eşkenar üçgende yükseklikler aynı zamanda kenarortay ve açıortay’dır.
d. Kenarortay ve iç açıortaylar üçgenin  bölgesinde kesişirler.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

28. Aşağıda numaralandırılmış ve bir kenarının uzunluğu d ile belirtilen üçgenler ile bu üçgenlerin belirtilen kenarına çizilen yüksekliklerini eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları


29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap