Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 12:04 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayıların Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme Cevapları

2. ÜNİTE: Kareköklü İfadeler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 41-42-43. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

Ramazan Öğretmen, matematik dersinde 20 soruluk bir test uygulamıştır. Kadir, bu testten √¯190 ’a en yakın tam sayı adedi kadar doğru cevap vermiştir. Buna göre Kadir’in kaç soruya yanlış cevap verdiğini düşününüz ve açıklayınız
Cevap: 14 soruyu doğru bilmiştir. Çünkü 190’a en yakın değer 14² olur.

√¯190’a en yakın;
13 . 13= 169
14 . 14 = 196 


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri verilen örneklere uygun olarak doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 2

Aşağıda verilen sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini tahmin ederek yerleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 3

Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluğunun hangi tam sayıya en yakın olduğunu bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 4

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2024

a) Halis’in çantasında bulunan cevizlerin sayısı √26 ile √48 sayıları arasında bir tam sayıdır. Buna göre Halis’in çantasında kaç adet ceviz vardır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

b) Alanı 140 m² olan kare şeklindeki bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Bahçenin bir kenar uzunluğunun en yakın tam sayı değeri tel uzunluğu için kullanılacağına göre toplam kaç m tele ihtiyaç vardır?
Cevap:

√140 → 121 < 140 < 144 ise √121 < √140 < √144 olup √140 sayısı 11 ile 12 arasındadır.
140 – 121 = 19 ve 144 – 140 = 4 olduğundan √140 sayısı √144 = 12’ye daha yakındır.
Bir kenarı 12 ise ;
12 . 4 = 48 m olur.

c) Kürşat, arkadaşı Olcay ile sayı tahmin oyunu oynamaktadır. Kürşat, tuttuğu sayının karekökünün değerinin 8 ile 9 arasında bir sayı olduğunu ve tuttuğu sayının 11’in katı olduğunu söylüyor. Buna göre Olcay, sonucu kaç bulursa tahmini 9’a daha yakın bir sayı olur?
Cevap:

8 ile 9 arası →  √64 ve √ 81 arası
11’in katları → 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77
8 ile 9 arası ve 9’a daha yakın dediği için → 77 olur.

ç) Karekökünün değeri 6 ve 7 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır?
Cevap:

6² < A² < 7²
√36 < A < √49
A → √37, √38, √39, √40, √41, √42, √43, √44, √45, √46, √47, √48
6 ile 7 arasında köklü sayılar olduğu için doğal sayı bulunmamaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228-229-230. Cevapları MEB Yayınları

d)Eda, Ege ve öğretmeni düz bir çizgi üzerinde ve öğretmen, Eda ve Ege’nin arasında kalacak şekilde durmaktadır. Eda’nın öğretmene uzaklığı √60 metre, Ege’nin öğretmene olan uzaklığı ise √23 metredir. Buna göre Eda ile Ege’nin arasındaki mesafe, metre olarak en fazla hangi tam sayıya daha yakındır?
Cevap:

Eda → 49 < 60 < 64 ise √49 < √60 < √64 olup √60 sayısı 7 ile 8 arasındadır.
60 – 49 = 11 ve 64 – 60 = 4 olduğundan √60 sayısı √64 = 8’e daha yakındır.

Ege → 16 < 23 < 25 ise √16 < √23 < √25 olup √23 sayısı 4 ile 5 arasındadır.
23 – 16 = 7 ve 25 – 23 = 2 olduğundan √23 sayısı √25 = 5’e daha yakındır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap