Anasayfa Kitap Cevapları
12 Aralık 2022, 20:43 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

Tam Kare Olmayan Kareköklü Sayıların Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme Cevapları

2. ÜNİTE: Kareköklü İfadeler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 41-42-43. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

Ramazan Öğretmen, matematik dersinde 20 soruluk bir test uygulamıştır. Kadir, bu testten √¯190 ’a en yakın tam sayı adedi kadar doğru cevap vermiştir. Buna göre Kadir’in kaç soruya yanlış cevap verdiğini düşününüz ve açıklayınız
Cevap: 14 soruyu doğru bilmiştir. Çünkü 190’a en yakın değer 14² olur.

√¯190’a en yakın;
13 . 13= 169
14 . 14 = 196 


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri verilen örneklere uygun olarak doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 2

Aşağıda verilen sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini tahmin ederek yerleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 3

Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluğunun hangi tam sayıya en yakın olduğunu bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 4

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182-185-186. Cevapları MEB Yayınları

a) Halis’in çantasında bulunan cevizlerin sayısı √26 ile √48 sayıları arasında bir tam sayıdır. Buna göre Halis’in çantasında kaç adet ceviz vardır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

b) Alanı 140 m² olan kare şeklindeki bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Bahçenin bir kenar uzunluğunun en yakın tam sayı değeri tel uzunluğu için kullanılacağına göre toplam kaç m tele ihtiyaç vardır?
Cevap:

√140 → 121 < 140 < 144 ise √121 < √140 < √144 olup √140 sayısı 11 ile 12 arasındadır.
140 – 121 = 19 ve 144 – 140 = 4 olduğundan √140 sayısı √144 = 12’ye daha yakındır.
Bir kenarı 12 ise ;
12 . 4 = 48 m olur.

c) Kürşat, arkadaşı Olcay ile sayı tahmin oyunu oynamaktadır. Kürşat, tuttuğu sayının karekökünün değerinin 8 ile 9 arasında bir sayı olduğunu ve tuttuğu sayının 11’in katı olduğunu söylüyor. Buna göre Olcay, sonucu kaç bulursa tahmini 9’a daha yakın bir sayı olur?
Cevap:

8 ile 9 arası →  √64 ve √ 81 arası
11’in katları → 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77
8 ile 9 arası ve 9’a daha yakın dediği için → 77 olur.

ç) Karekökünün değeri 6 ve 7 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır?
Cevap:

6² < A² < 7²
√36 < A < √49
A → √37, √38, √39, √40, √41, √42, √43, √44, √45, √46, √47, √48
6 ile 7 arasında köklü sayılar olduğu için doğal sayı bulunmamaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-156-157. Cevapları MEB Yayınları

d)Eda, Ege ve öğretmeni düz bir çizgi üzerinde ve öğretmen, Eda ve Ege’nin arasında kalacak şekilde durmaktadır. Eda’nın öğretmene uzaklığı √60 metre, Ege’nin öğretmene olan uzaklığı ise √23 metredir. Buna göre Eda ile Ege’nin arasındaki mesafe, metre olarak en fazla hangi tam sayıya daha yakındır?
Cevap:

Eda → 49 < 60 < 64 ise √49 < √60 < √64 olup √60 sayısı 7 ile 8 arasındadır.
60 – 49 = 11 ve 64 – 60 = 4 olduğundan √60 sayısı √64 = 8’e daha yakındır.

Ege → 16 < 23 < 25 ise √16 < √23 < √25 olup √23 sayısı 4 ile 5 arasındadır.
23 – 16 = 7 ve 25 – 23 = 2 olduğundan √23 sayısı √25 = 5’e daha yakındır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.