Anasayfa Kitap Cevapları
13 Ağustos 2023, 14:25 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

Özdeşlikler Cevapları

3. ÜNİTE: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 94-95-96-97-98-99. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları

Hazır mıyız?

Mehmet Bey, kırtasiyeden tanesi (x + 2) lira olan defterlerden (x – 2) tane almıştır. Mehmet Bey, kırtasiyeye (x + 2)(x – 2) lira vermiştir. Kırtasiye sahibi Melek Hanım ise Mehmet Bey’in (x² – 4) lira ödeme yapması gerektiğini söylemiştir.
Buna göre Mehmet Bey’in aldığı defterin tutarını düşününüz ve açıklayınız
Cevap: Mehmet Bey ödenmesi gereken tutarı ödemiştir.

(x + 2) . (x – 2) = x² – 2x + 2x – 4
= x² – 4 ödenmesi gereken

(x + 2) . (x – 2) = x² – 2x + 2x – 4
= x² – 4 ödenen tutar.


Sıra Sizde 1

Aşağıdaki tabloda verilen eşitliklerin hangilerinin denklem, hangilerinin özdeşlik olduğunu belirtiniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini özdeşliklerden yararlanarak karşılarına yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini özdeşliklerden yararlanarak boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 4

x = 156 ve y = 154 olduğuna göre x² – 2xy + y² ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap: x² – 2xy + y² = (x – y)² = (156 – 154)² = 2² = 4

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 5

Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini özdeşliklerden yararlanarak karşılarına yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 6

Aşağıda verilen eşitliklerden özdeşlik olanları yanlarına işaretleyiniz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde 7

Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerlere gelebilecek ifadeleri bulunuz
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde 8

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) Yukarıdaki cebir karolarını kullanarak yanda verilen modellerin cebirsel ifadelerini yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları


b) Bir kenar uzunluğu x br olan karenin içinden bir kenar uzunluğu y br olan kare çıkarılmıştır. x + y = 4 br ve kalan bölgenin alanı 24 br² olduğuna göre x – y kaç br’dir?
Cevap:

x² + y² = (x-y) (4)
24 = (x-y) . 4
x-y = 6


c) Tahsin amca, kasaptan kilosu (2x – 4) lira olan etten (2x + 4) kilogram almıştır. Tahsin amcanın kasaba ne kadar para ödeyeceğini bulunuz
Cevap: (2x-4) . (2x+4) = 4x² + 8x – 8x – 16 = 4x² – 16

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 191-193-194-195. Cevapları MEB Yayınları

ç) (3x + 5)² = Kx² + Lx + 25 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre K – L’nin kaç olduğunu bulunuz
Cevap:

(3x+5)² = 9x² + 30 + 25
K -L = 9 – 30 = -21


d) (a – 3)² = a² – Da + E ise D + E’nin kaç olduğunu bulunuz.
Cevap:

(a-3)² = a² – 6a + (-3)²
a – 6a² + 9
D + E = 6 + 9 = 15


e) 3x(x – 4) = 3x² – Ax ifadesi bir özdeşlikse A’nın kaç olduğunu bulunuz
Cevap:

3x (x-4) = 3x² – 12x
A = 12


f) (x – 3)² = x² – 6x + B ve (y – 5)² = y² – Ay + 25 ifadeleri birer özdeşlik olduğuna göre A – B nin kaç olduğunu bulunuz
Cevap:

(x – 3)² = x² – 6x + 9
B = 9

(y-5)² = y² – 10y + 25
A = 10

A – B = 10 – 9 = 1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap