Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:29 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları Ferman Yayıncılık

Türk İstiklal Marşı Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Mücadele Ve Atatürk: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Bayrak töreninde İstiklâl Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İstiklal Marşını okurken büyük bir gurur, huzur ve sevinç hissediyorum.


1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Temren
Cümlem: Temren kullanırken elinde kocaman bir kesik açtı.

Kelime/Kelime Grubu: Mebus
Cümlem: Meclisine mebus değilim.

Kelime/Kelime Grubu: Dergah
Cümlem: Dergahta güzel bir sohbet düzenledik.

Kelime/Kelime Grubu: Kifayetli
Cümlem: Program gün için kifayetliydi.

Kelime/Kelime Grubu: Güfte
Cümlem: Yeni çıkacak şarkının bir güftesini okudum.

Kelime/Kelime Grubu: Eşik
Cümlem: Kapının eşiğinde beni bekliyordu.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Türk İstiklâl Marşı’nın üstün taraflarından biri şairidir. Neden?
Cevap: Çünkü yazarı Mehmet Akif Ersoy vatanını seven ve yazdığı şiir için kazandığı para ödülünü bile kabul etmeyen bir şairdir.

Sonraki Ödev:  Türkçesi Varken Yabancı Sözcüklerin Kullanılmasını Doğru Buluyor Musunuz? Niçin?

2. Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşı’nda çok güzel ifade ettiği değerler nelerdir?
Cevap: Bağımsızlık, korkusuzluk, bayrak sevgisi, Allah’a olan inanç çok güzel ifade ettiği değerlerdir.

3. İstiklâl Marşı’nın maddi kuvvet ile manevi kuvveti karşılaştıran ve manevi kuvveti maddi kuvvetten üstün gösteren bölümü hangisidir?
Cevap:

  • Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
    Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

4. Maddi kuvvete sahip olan Batı için hangi benzetme kullanılmıştır?
Cevap: Tek dişi kalmış canavar benzetmesi kullanılmıştır.

5. Sadece topraktan ibaret olmayan vatan, neleri kapsamaktadır? Şair, bunları unutanlara nasıl seslenmektedir? 
Cevap: Şehitlerimizi uğruna kan dökenleri kapsamaktadır. Şair bunları unutanlara şu dizelerle seslenmektedir:

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”


3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: İstiklal Marşı

Metnin Ana Fikri: İstiklal Marşının ve şairinin önemi.


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin özetini aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz.
Cevap: Babası yazara Mehmet Akif’in Safahat adlı eserinin Osmanlıca yazılmış halini vermiş ve yazar bunun üzerine o eseri okuyabilecek seviyeye gelerek babasını mutlu etmiştir. Mehmet Akif’in İstiklal Marşını yazdığı ve kazandığı para ödülünü almamasını sonrasında ondan bir kere daha istediklerini ama onun bunun sürekli mümkün olmadığını söylemiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde kullanılan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını altlarına yazınız.

Dile getirmek
Anlamı: Düşünüleni, yapılanı söylemek, belirtmek.

Sonraki Ödev:  En Çok Yaşamış Olan, Uzun Yıllar Yaşamış Olan Değildir; Yaşamanın Anlamını En Fazla Anlamış Olandır

Ayakta tutmak
Anlamı: Bir şeyin düşmesini yıkılmasını önlemek.


6. ETKİNLİK

“İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde ülkemizin durumu” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade ederek görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanınız. Hazırladığınız sunumu öğretmeninizin yönlendirmesiyle okulunuzda düzenlenen panel, sempozyum, forum vb. ortamda sunmak üzere prova yapınız.
Cevap: Mehmet Akif Ersoy’un tarafından yazılan istiklal marşımız, Kurtuluş Savaşı’nı eder. İstiklal Marşı’nın yazılma süreci, 1919-1921 yılları arasında yaşanan Milli Mücadelede, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği büyük mücadele sırasında yazıldı. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazma görevini milli şair olarak üstlenmiştir. Yazıldığı dönemde Anadolu’da yaşanan acılar, yokluklar ve işgal tehdidi, İstiklal Marşı’nın kaleme alınmasında büyük öneme sahipti.


7. ETKİNLİK

Defterinize “İstiklâl Marşı’nın yazım süreci” ile ilgili kısa bir haber metni yazınız. Yazdığınız metinde haber metinlerinde bulunması gereken altı temel unsurun (5N 1K: Kim?, Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Niçin?) bulunmasına dikkat ediniz. Bu unsurların bulunmamasının yazdığınız metnin inandırıcılığını azaltacağını unutmayınız.
Cevap: İstiklal Marşı’nın yazım süreci oldukça heyecan vericiydi. Milli Mücadele’nin zorlu dönemlerinde yaşanan mücadele ruhu, Akif’in kalemine yansıyan önemli unsurlardan biriydi. Şair, o dönemin şaşkınlığını ve duygusal patlamalarını göz önünde bulundurarak, her kelimenin büyük bir özenle seçildiği bu eşsiz eseri ortaya çıkardı.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap