Anasayfa
Ara Bul
6 Ekim 2021, 5:02
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 242-243-244-245 Sayfa MEB Yayınları Hava Kirliliği (Dinleme / İzleme Metni)

7.TEMA:DOĞA VE EVREN: Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

1. Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir?

Cevap: Fabrika bacalarından çıkan dumanlar, araba egzozlarından çıkan gazlar gibi faktörlerden dolayı hava kirliliği oluşmaktadır.

2. Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir? Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

  • Çöplerimizi daima çöp kutularına atmalıyız.
  • Fabrika bacalarına filtre takılması gerekir.
  • Çevremizdeki bahçe, orman gibi ağaçlık yerlere zarar vermememiz gerekir.

1. ETKİNLİK

Hava Kirliliği videosunu tutarlılığı (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.

Cevap: Videoda hava kirliliğinden bahsederken nüfus artış hızı tekrar edilmiştir. Çelişki ifade edecek sözcükler yer almamaktadır. Verilen bilgiler bilimsel ve tarihi olaylara dayandırılarak anlatılmaktadır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

Dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Cevap:

1.karbonmonoksit: 0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz.

2.atık madde: Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde

3.salık vermek: Tavsiye etmek

3. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. 1960’lı yılların, mecliste de gündem olan en önemli sorunu nedir?

Cevap: Şehirlerde hava kirliliğinin artmasıdır.

2. Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz hangisidir? Niçin etkilenmiştir?

Cevap: Ankara’dır. Çünkü nüfusun hızlı artması, coğrafi olarak yerleşkesi, nüfustan dolayı araçların çoğalması gibi faktörlerden dolayı etkilenmiştir.

3. Hava kirliliği hangi gelişmeden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır?

Cevap: İnsanları ölmesi ve bitkilerin zarar görmesi.

4. 1995’ten günümüze kadar hava kirliliğinin azalmasını sağlayan gelişmeler nelerdir?

Cevap: Ulaşım araçlarında çevreye zarar verecek yakıtların en aza indirgenmesi, doğal gaz kullanımının artması, fabrikaların bacalarına filtreler takılması

5. Hava kirliliği haritaları yapılarak ölçümler yapıldıktan sonra yapılan iyileştirme çalışmaları nelerdir? Sizce bu çalışmalar yeterli midir? Açıklayınız.

Cevap: Sanayi yerlerinin şehir dışında tutulması, yeşil alanı arttıracak projelerin yapılması gibi bence bu çalışmaların üzerine daha çok önlem eklenmelidir.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Hava kirliliğinin yaşam alanı üzerindeki etkileri
Ana Fikir: Hava kirliliğini azaltmamız gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosu ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

Cevap: Beğendim çünkü hava kirliliği hakkında yapılan açıklamalarda yeterli bilgi vardır. İnsanların da farkına varması için bizi ilgilendiren noktalar göz önünde tutulmuştur. Bilgiler bilimsel verilerle açıklanmıştır.

6. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan alınan kişilerin yüz ifadelerini inceleyiniz. Görsellerdeki sözlü olmayan mesajları (kızgın, üzgün, mutlu…) boşluklara yazınız.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin verdiği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Biz insanların çevreye yaptığımız zararlardan dolayı hem biz etkilenmekteyiz hemde dünyada yaşayan diğer canlılarda bunlardan etkilenmektedir.

8. ETKİNLİK

Hazırlık bölümünde araştırdığınız “yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kullanarak bir haber metni yazınız.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.