Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:27 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183. Cevapları Ferman Yayıncılık

Birey-Toplumsallık Metni Cevapları

5. TEMA: Vatandaşlık: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182-183. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlık Çalışması

Sınıfınızda birey toplum ilişkisi konusunda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Birey ve toplum birbiriyle ilişki içerisindedir. Birey toplumu oluşturur. Birey ve toplum her zaman birbirine ayak uydurmak zorundadır. Toplumsal kurallara bireylerin uyması gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ferman Yayıncılık

1.Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Kanımca
Cümlem: Benim kanımca bu işte çok yükseleceğiz.

Kelime/Kelime Grubu: Tümce
Cümlem: Öğretmen yazdığı tümceleri ögelere ayırmamızı istedi.

Kelime/Kelime Grubu: Sav
Cümlem: Herkes kendi savını hazırladı.

Kelime/Kelime Grubu: Rastlantı
Cümlem:  Rastlantılar bizleri bir araya getirdi.

Kelime/Kelime Grubu: Uygarlık
Cümlem: Uygarlık tarihinin önemli isimlerini andık.

Kelime/Kelime Grubu: Çağdaş
Cümlem: Ülkemiz çağdaş bir toplumu oluşturuyor.

Kelime/Kelime Grubu: Pekiştirme
Cümlem: Öğretmenimiz anlatılanları pekiştirmemizi istedi.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir?
Cevap: Ekonomik özgürlük, gezme, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, iş seçme özgürlüğü ve konuşma özgürlüğü gibi özlemlerdir.

2. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir?
Cevap: Bireyselleşmek, üretkenlik için eğitim öğretimdir.

3. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir?
Cevap: Toplumun desteği ve kazandırdıkları bizi ayakta tutar.

4. Yazar hangi sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden?
Cevap: Vatan, namus, insanlık borcu gibi sözler adamakıllı olarak nitelendiriliyor.

5. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir?
Cevap: Toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler öncelikle birlik ve beraberliktir. Yardımlaşma ve paylaşma gibi hususları da örnek verebiliriz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Ferman Yayıncılık

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde anlatılanlar insanları ya da toplumu mu ilgilendirmektedir?
Cevap: İnsanları ilgilendirmektedir.

2. Anlatılmak istenen düşünce, samimi bir dille mi anlatılmıştır?
Cevap: Evet, samimi bir dille anlatılmıştır.

Sonraki Ödev:  Sizce En Yararlı Buluşlar Nelerdir? Neden?

3. Yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Hayır, yazarın düşüncelerini kanıtlama kaygısı yoktur.

4. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır?
Cevap: Yazar, kendi düşüncelerini anlatmıştır.


Metnin Türü: Deneme türünde yazılmıştır.


4.Etkinlik

Oyunları da okundu ama hikâyeleri kadar beğenilmedi.

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Ailesi, yakınları, el bebek gül bebek görüp gözetmese eli ekmeğe erişinceye değin hangi çocuk yaşamını sürdürebilir ki? Yetişkinler de öyle, insan yaşamı, toplumsal bir yaşam. Arılarınki, karıncalarınki gibi
  • Çocukluğumuza, gençliğimize pek de benzemeyen aynadaki görüntümüz

5.Etkinlik

Yazarın metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız? Açıklayınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayıncılık

6.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.
Cevap:

• Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik özne
→ Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.

• Babalar çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik nesne
→Babalar çocuklarına hep inanır, onlara kolayca bağışlar.

• Çocuklarını yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik dolaylı tümleç
→Çocuklarını yanına çağırdı ve onlara hediyeler dağıttı.

• Bugünkü sınava ben, yarınkine Emre girecek.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik yüklem
→Bugünkü sınava ben gireceğim, yarınkine Emre girecek.

• Arkadaşlarım çok çalışkan, ama umutlu değildi.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik ek-eylem
→Arkadaşlarım çok çalışkandı, ama umutlu değildi.

• Bütün gün dergi okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.
Anlatım bozukluğu sebebi: Yanlış fiilimsi
→Bütün gün dergi okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.

• Resim yapmayı senden çok severim.
Anlatım bozukluğu sebebi: Çokluk zarfı eksitir.
→ Resim yapmayı senden daha çok severim.


7.Etkinlik

Sınıfınızda “günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin neler olduğu” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için kendinizi ifade engelleri olan bireylerin yerine koyup neler hissettiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözlü olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracağını unutmayınız. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Çoğu zaman insanalrın beklentileri, insanların kendi istediklerini ortaya koymalarını zorlaştırabilir. İnsanlar, dış etkilerle şekillenen bir dünyada yaşarken, kendilerini gerçekten ifade etmek için bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilirler.

İlk engel, diğer insanların onayını kazanma ihtiyacıdır. İnsanlar, genellikle çevrelerindeki insanların onayını almadan yapamazlar. Kendi düşünceleri ve duygularıyla uyumlu olmayan bir şey yapma veya söyleme konusunda tedirginlik yaşarlar. Bu durum, insanların kendi benliklerini ifade etmelerini engeller ve içlerindeki özel düşünceleri bastırır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276-277-278-279 Cevapları MEB Yayınları

Bir diğer engel, sosyal medyanın etkisidir. Sosyal medya, insanların hayatlarını mükemmel gibi görünmesi gerektiği kültürünü destekler. Herkesin sürekli olarak en iyi fotoğrafını paylaşması ve kendini gösterişli bir şekilde sunması beklenir. Bu durumda, insanlar gerçek benliklerini gizlemeye ve sadece olumlu yanlarını sergilemeye yönelirler.

Bütün bu engellerin bilincinde olmak, insanların kendi benliklerini ifade etmelerine yardımcı olabilir. Bireyler, daha cesur olmalı ve kendilerini gizlememeli. Kendi düşüncelerini ve duygularını dürüstçe ifade etmeli ve korkularıyla yüzleşmelidirler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Etkinlik

“Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz. Tartışmanın ardından aşağıya konu hakkındaki düşüncelerinizi anlattığınız bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizde yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Birçok insan hayatlarında gerçek anlamıyla özgürlüğü arar. Ancak, bu özgürlüğün ne olduğunu ve nasıl elde edileceğini anlamak kolay değildir. Özgürlük, bir bireyin kendini ifade etme yeteneğidir. “Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür” sözünde de vurgulandığı gibi, kişinin gerçek özgürlüğü, kendi bilgi ve becerileriyle alakalıdır.

Her insanın farklı yetenekleri ve ilgi alanları vardır. Kimimiz sanatsal yaratıcılığımızla öne çıkarken, kimimiz teknik becerilerimizle mükemmellik gösteririz. Bu noktada, başka insanlardan farklılaşan ve özgürleştiren şey, sahip olduğumuz bilgi ve yeteneklerdir. Kendi alanımızda uzmanlaşmak ve başkalarından daha iyi olmak için sürekli olarak gelişmek, bizi özgür kılan bir yolculuktur.

Örneğin, bir müzisyen düşünelim. Müzikle ilgili derin bir bilgi ve yeteneğe sahip olan bir kişi, enstrümanını ustalıkla çalabilir ve yaratıcılığını ifade edebilir. Bu kişi, müziği aracılığıyla kendini ifade etmenin ve insanları etkilemenin özgürlüğünü yaşar. Aynı şekilde, bir yazara ya da ressama da öyledir. Sahip oldukları bilgi ve becerilerle, kendi dünyalarını yaratırlar ve eserlerini okuyucular ve izleyicilerle paylaşarak işlerini yaparlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap