Anasayfa Kitap Cevapları
28 Eylül 2022, 2:13 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları

Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Cevapları

6. ÜNİTE: Yaşayan Demokrasi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toplum hayatında demokrasinin varlığı neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Toplum hayatında birlik ve beraberlik, eşitlik olması için demokrasinin varlığı gerekmektedir. Demokrasi sayesinde düşünce özgürlüğü, yöneticiyi seçebilme hakkı doğacaktır.

Atina’daki demokrasi uygulamasını günümüzdeki demokrasi uygulamaları ile karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Atina uygulamasına göre farklı olan değerimiz eşitliktir.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey yönetimde söz sahibi ve düşünce fikir özgürlüğü bulunmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 177 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görselde Magna Carta’nın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Tartışınız.
Cevap: Kuralları, devleti yöneticiler hepsi halk için vardır. Bu karikatürde anlatılmak istenen halkın devleti taşıdığı yani halk olmazsa devlette olmaz.

İlk Türk devletlerindeki töre, demokratik yönetimlerdeki hangi özellikleri taşımaktadır? Açıklayınız
Cevap: Sınıf farkı olmadan eşit hükümlere tabi tutulan bir yönetim vardır. Buda günümüzde var olan demokrasi ile uyuşmaktadır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 27-28-29-30. Sayfa MEB Yayınları

Eski Türk devletlerinde kadına verilen önem kurultaydaki hangi uygulamadan anlaşılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Meclislerde kadınlara da söz hakkı verilmiş ve kararlarda söz sahibi olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Hutbesi’nde yer alan aşağıdaki sözleri insan haklarının hangileri ile ilgilidir? Yazınız.

“İnsanların canları, malları ve namusları kutsaldır.”
Cevap: Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı bahsedilmektedir

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.”
Cevap: Herkes bu dünyada eşittir. Kimse kimseden üstün değildir.

“Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.”
Cevap: Cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkes eşittir.


Sened-i İttifak’ın “Padişah ve onun yetki verdiği kişiler keyfî hareketlerde bulunmayacaktır.” maddesinde kastedilen keyfî davranışlar neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Padişah ve senedi ittafak’ı imzalayan ayanların, halkı gözetmeksizin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edemeyeceklerinden bahsedilmek istenmiştir.

1215 yılında imzalanan Magna Carta ile Sened-i İttifak arasındaki benzerlik nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu iki belge arasında benzerlik hükümdarın yetkilerinin kısıtlanmasıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 179 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Can, mal ve namus güvenliğinin yasalarla güvence altına alınması neden önemlidir? Tartışınız. 
Cevap: Bunlar bizim temel haklarımızdır. Bu dünyaya geldiğimiz zaman devletin bile karışamayacağı haklarımızdır. Bir devlette yaşıyorsak o devlet halkının canını, malını korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Bizim temel haklarımız yasalar ile güvence altına alındığı zaman toplumda huzur ortamı da sağlanmış olunur.

Sonraki Ödev:  Sizce Hat Sanatı, Osmanlı Dönemi’ndeki Önemini Günümüzde De Aynı Şekilde Devam Ettirebilmiş Midir? Tartışınız.

Islahat Fermanı’nın hangi özelliği bir demokratikleşme hareketi olduğunun kanıtıdır? Açıklayınız.
Cevap: Her birey kanun önünde eşit sağlanmıştır. Yargı getirilmiş ve yargılanarak ceza alma getirilmiştir. Bunlarda demokrasinin en büyük kanıtıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ülke sorunlarının tartışılması için mecliste farklı milletlerden temsilcilerin olmasının faydaları neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Farklı milletlerden temsilci olması her milletin sorununun daha iyi bir şekilde anlatılması ve çözülmesi sağlanacaktır.

II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki hangi uygulamalar, halkın yönetimdeki gücünü daha çok arttırmıştır? Açıklayınız
Cevap: Yasama ve yürütme halktan seçilen meclise bağlı hale gelmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 181 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Aşağıda boş bırakılan yerlere gerekli bilgileri yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 181 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


BİRLİKTE YAPIYORUZ

1876 yılında Kanun-ı Esasî ilan edilmiş ve meclisin açılması için ülkede mebus seçimi yapılmıştır. Osmanlı padişahının katıldığı bir törenle Osmanlı Mebusan Meclisinin açılışı yapılacaktır.
Kendinizi Osmanlı Devleti’nde yaşayan bir gazeteci olarak hayal ediniz. Aşağıya bu konu ile ilgili bir gazete manşeti atarak haberinizi hazırlayınız.

Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 181 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda demokrasi ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların günümüzde nasıl bir anlam ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.