Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:28 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195. Cevapları Ferman Yayıncılık

Ölçme ve Değerlendirme Birlikte Başarıyoruz Metni Cevapları

5. TEMA: Vatandaşlık: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları “Birlikte Başarıyoruz” adlı metne göre cevaplayınız.

1. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz.
Cevap: Gönüllü olarak iş birliği içinde iş yapmaktır.

2. Toplum dayanışması için neler yapabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Toplum dayanışması için birlik olunabilir, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilebilir.

3. Dayanışma içindeyken nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Dayanışma içindeyken birbirimizin hakkına girmemeye, birbirimizi kırmamaya dikkat etmeliyiz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki anlatımı bozuk cümleleri harf ile verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştirerek harfleri yay araçların içine yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ferman Yayıncılık


C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanını “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

(…D..) 1. “Nesne alan fiillere geçişli fiil denir.” cümlesinde tanımlamaya başvurulmuştur.
(…Y..) 2. Edebiyatımızda olay hikâyesi yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali’dir.” parçasında tanık göstermeye başvurulmuştur.
(…D..) 3. “Adana yaylaları, şehir merkezine göre çok serindir.’ cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur.
(..Y…) 4. “Deneme türünde yazar, istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataç ‘Deneme benin ülkesidir.’ der.” paragrafında örneklemeye başvurulmuştur.
(..D…) 5. “Deneme sınavımızda 25 soru vardı. Bu sorulardan 15’i çoktan seçmeli, 5’i eşleştirme, 5’i de boşluk doldurma şeklindeydi.” parçasında sayısal verilerden yararlanılmıştır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  Zor Durumda Kalan Birine Yardım Ettiniz Mi? Anlatınız.

1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Cevap: D
A) Öğretmenin anlattıklarını can kulağı ile dinledi.
B) Köyün temiz havası burnumda tütüyor.
C) Bu olanlar, onun kulağına küpe olur.
D) Babasının cömertliğini herkes bilir, babası eli açık biridir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Vapurun Haydarpaşa’ya bıraktığı Ankara yolcuları arasında, trende yerinin emin olmasından dolayı, derin bir huzurla, garın mermer merdivenlerinden ağır ağır çıkıyor, kendisini dört beş yaşlarındaki cılız kızının elinden sıkı sıkıya tutan karısı ve iki şişkin bavulu üst üste
bağlayıp sırtına almış olan markalı bir istasyon hamalı takip ediyordu.
Bu parçada hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
Cevap: B
A) Mekân (yer)
B) Zaman
C) Olay örgüsü
D) Şahıs kadrosu


3. • Bahçedeki çiçekleri koklamaya doyamadı.
• Abimle geçirdiğimiz zamanları özledim.
• Türkçe yazılısı çarşamba günü yapılacak.
• Bahçedeki çiçekler açmış.
Yukarıdaki cümleleri okuyan Emir kendine bir oyun oluşturmaya karar vermiştir. Emir öznel cümleleri m, P r, nesnel cümleleri ise q, s, m sembolleriyle göstermeye karar verir. Emir sırasıyla hangi sembolleri kullanmıştır?
Cevap:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Ferman Yayıncılık


4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B
A) Bu evde ne oda kaldı ne de kitap.
B) Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor.
C) Mesleğin kurallarını iyi bilirim.
D) Uzun boylu bir öğrenci içeri girdi.


5. “Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Özne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Noktalama yanlışlığı


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: D
A) Çok çeşitli konularla ilgilendiği için yoruluyordu.
B) Konuşmak kadar düşünmek de yorucu bir iştir.
C) Sağlığına çok dikkat ediyor, iyi besleniyordu.
D) İçeride ne yaptığını bilmiyorum.


7. “Kitabımı üç yılda yazdım ama basılmadı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi hangisinde vardır?
Cevap: B
A) Biraz sonra onlarla konuşup onları yatıştıran bir ses duydum.
B) Hastanenin tadilatı bitti ancak bu sene açılmayacak.
C) Oturma odasından televizyonun sesi duyuluyordu.
D) Çalışmadan başaramayacağımızı her zaman söylüyoruz.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112-113 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Ferman Yayıncılık

Sağlıklı yaşam için verilen uyarılardan hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. “Herkes biliyor ki yemek yapmak benim, çay demlemek senin görevin.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
Cevap: C
A) “yemek” kelimesinden sonraki “yapmak” kelimesi atılarak
B) “demlemek” kelimesi yerine “yapmak” kelimesi kullanılarak
C) “benim” kelimesinden sonra “görevim” kelimesi getirilerek
D) “görevin” kelimesine “-dir” eki getirilerek


10. Yukarıda verilen Nuri Pakdil’in biyografisinde verilen hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozuklukları vardır?
Cevap: B
A) 1934-1965
B) 1984-1997
C) 2014-2015
D) 2015-2019


Aşağıdaki atasözlerinden hareketle “dayanışma ve yardımlaşma” hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Ağaç yaprağıyla gürler.
Yalnız taş, duvar olmaz.
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var
Cevap: Toplumumuzda varlığımızı sürdürebilmek için birbirimize ihtiyaç duyarız çünkü bu olmadan toplumumuz varlığını sürdüremez. Her insanın bir konu hakkında yeteneği veya iyi olduğu konular vardır. Ancak bir insan hiç bir zaman her konuda en iyisi olamaz, yetenekli olamaz. Bu nedenle bazı konularda, işin ehli dediğimiz insanlardan yardım almamız gerekebilir. Bu kötü bir davranış değil aksine doğru olanıdır.

Bizler birbirimize yardım ederek, dayanışma içerisinde olarak iyi şeyler başarabiliriz. İnsanlara yardım etmeyi veya yardım istemeyi reddetmek kötü bir davranıştır. Herkes birbirine yardım etmeye özen göstermeli ve dayanışma içerisinde olmalıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap