Anasayfa
Ara Bul
26 Eylül 2021, 16:23
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa MEB Yayınları Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları
1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Cevap:Günümüzde çoğu insan teknolojiye bağımlı olmuş durumda.En basit örneği telefonlar. İnsanlar birbirleriyle olan güzel sohbetleri bırakıp telefonlarına dönmüş durumdalar.Hayat insanlar için telefon bilgisayar gibi teknolojik aletlerle dolmuş durumda.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar
olmalıdır?

Cevap: Fark etmeden günde çoğu zaman elimizde telefonla yada bilgisayar başında 3 -4 saatimizi harcıyoruz. Bu zamanı daha aza indirmeye ve gerekli olduğu kadar kullanmaya çalışmalıyız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları

2. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Akıllı telefon ve tabletlerin çıkarılması, Bilgisayar oyunlarının artması gibi etkenlerden dolayı insanlar kendilerini teknolojiye yöneltmiştir.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

Cevap:İnternet bağımlılığı, cep telefonu ve tablet gibi aletlerin bağımlılığı ve bilgisayar oyunları gibi bağımlılıkları içerir .Örneğin; Çevremde oyun bağımlısı bir çocuk var günde 8 saat bilgisayar oyunu oynuyor ve diğer hiçbir şeyi umursamıyor.

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

Cevap:  ,’dir (fabbing). Bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

Cevap: Siberkondria olan kişiler, internet de ulaştıkları bilgilerle kendi kendine teşhis koyarak kaygı bozukluğu yaşıyorlar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

Cevap: Bu hastalığı olan kişiler teknolojik aletlerden uzak tutulup ilgi alanlarını değiştirmeye yöneltilmelidirler.

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız
var mı?

Cevap: Hayalet titreşim sendromu, cep telefonu çalmadığı halde çantada, cepte titreşim hissettiğimizi düşünüp sürekli telefonumuza bakmamıza sebep olan sendromdur.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

Cevap:
( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
( ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4.ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

Cevap: Dijital bağımlılık,Siberkondria,Phubbing,E-hastalıklar,Elektronik uykusuzluk,fantom,vibrasyon bu yazıların koyu yazılamsındaki amaç okuyucunun dikkatini çekmek içindir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

5.ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.
“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir,
sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu
yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”

Cevap: Yazar ……………..fıkra (köşe yazısı)…….……… türünde yazılar yazmaktadır.

6.ETKİNLİK

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

 

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız

Cevap:
(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına
göre daha azdır.
(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

Merhaba Değerli Velilerim,
Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak
dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır.
Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru
kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni
teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar
ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma
çalışmalarına öncelik verilmelidir.
Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

Cevap: İnternet’in günlük hayatta bir bağımlılık haline geldiğinden bahsetmiştir.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

Cevap: Veliler bu e-posta da ki sorunu halletmek için çocuklarını daha çok kontrol etmeli ve ilgi odaklarını spora veya sevdikleri başka aktiviteye yönledirebilirler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

1. Grup: Teknoloji yararlıdır.
2. Grup: Teknoloji zararlıdır

(Bu kısmı öğrencilerin kendileri yapmaları gerekmektedir.)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

8. Sınıf Türkçe Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: Günümüzde teknolojik bağımlılık artmış durumdadır. Her bireyin elinde bir telefon bulunmaktadır. Bu telefona bireyler hapsolmuş durumdadır. Gün geçtikçe bu sorun artmaya ve yeni hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır.Bir önlem alınmadığı müddetçe bu sorunlar giderek büyümeye devam edecektir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

Cevap:

• Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
• Dijital bağımlılık; İnternet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar.
Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
• Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

Gelecek Derse Hazırlık

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

Cevap: -eklenecek-

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.