Anasayfa
Ara Bul
6 Ekim 2021, 5:04

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276-277-278-279 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 276-277-278-279 Sayfa MEB Yayınları Zeytinyağı Üretimi (Dinleme / İzleme Metni)

Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları MEB Yayınları

1. Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir?

Cevap: Üretim ile ülke ekonomisi kalkınmaktadır. Hem kendi ihtiyacımızı karşılamaktayız. Hem de dışarıya satarak bundan gelir almaktayız.

2. Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması sonucunda ne olabileceğini açıklayınız.

Cevap: Ürün hatalı olur. Bu ürünü ne kullanabiliriz ne de satabiliriz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 277 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” adlı videoda geçen bilmediğiniz sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp sözcükleri anlamlarına uygun cümlelerde

Cevap:

Köken: Bir şeyin çıktığı yer.

Endüstri: Sanayi

Silo: Tahıl gibi ürünlerin saklandığı depo.

2. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” adlı videodan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Zeytin ağacının kökeni nereye dayanmaktadır? Yaklaşık kaç yıldır zeytinyağı üretilmektedir?

Cevap: Otuz bin yıldır zeytinyağı üretimi sağlanmaktadır. Temelleri Afrika’ya dayanmaktadır.

2. Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimiyle endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

Cevap: Endüstriden önce hayvan ve insan gücü kullanılırken endüstriden sonra makine gücüne geçilmiştir.

3. Ağaçta olgunlaşan zeytinler nasıl toplanır? Sizce bu yöntem zor mudur?

Cevap: Süpürme yöntemi ile ağacın altına serilen beze dökülerek toplanır.

4. Zeytinyağı üretiminde daha çok hangi zeytinler tercih edilir? Bu zeytinlerden kaliteli zeytinyağı elde etmek için ne yapmak gerekir?

Cevap: Daha küçük olan zeytinler tercih edilmektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 278 Cevapları MEB Yayınları

5. Elde edilen zeytinyağının kalitesini ne belirler? Açıklayınız.

Cevap: Asitlik değeri düşük olan zeytinin ekonomik değeri daha yüksektir.

6. Ekonomik değeri yüksek olan sızma zeytinyağı nasıl elde edilir? Açıklayınız.

Cevap: Saf olan zeytin sızma bölümüne aktarılır. Sızma bölümünün altları deliklidir. Bu delikler saf pamuklarla doludur. Bu bölüme saf zeytinyağı doldurularak buradan süzülür. Böylelikle Sızma zeytinyağı üretilmiş olur.

7. Zeytinyağının yemek dışında kullanım alanlarından bildiklerinizi yazınız?

Cevap: Sabun ve kozmetik olarak kullanılır.

3. ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” videosunu tekrar izleyerek tutarlılık (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.

Cevap: Tutarlıdır. Çünkü video da aksi bir bilgi yoktur.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre zeytinyağı üretimini işlem basamaklarına göre numaralandırarak aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

  • İlk önce zeytinler toplanır
  • Toplanan bu zeytinler depolara götürülür.
  • Depolanan zeytinler temizlenir.
  • Temizlenen zeytinler sıkma işlemine geçirilir.
  • Sıkmadan sonra ayrıştırılır.
  • Ayrıştırılan zeytinler süzülerek Zeytinyağı oluşturulur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 279 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz video ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

Cevap: Beğendim çünkü zeytinyağı üretimini anlaşılır ve doğru bir biçimde anlatılmıştır.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haritayı ve tabloyu inceleyiniz.

b) Haritadan ve tablodan yola çıkarak defterinize ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap: Zeytin, Türkiye’de geniş bir üretim alanına sahiptir. 81 ilinin 41’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimin %53’ü Ege Bölgesinde, %18’i Marmara Bölgesinde, %23’ü Akdeniz Bölgesinde, %6’sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve %0,2’si de Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.