Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 23:06 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları

2. TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Cevap: Müziği seçerdim. beni en iyi yansıtabilecek bir tarz olduğunu düşündüğüm için.

Sonraki Ödev:  Kendinizi Bir Sanat Dalıyla İfade Etmek İsteseniz Hangi Sanatı Seçerdiniz? Niçin?

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Cevap: Sanat bir toplumun gelişmesinde büyük rol oynar. Atatürk de bunu çok iyi bildiği için sanata önem vermiş ve önde tutmaya çalışmıştır.

Sonraki Ödev:  Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap:

DAMGA VURMAK : İz bırakmak.

EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.

TASDİKLEMEK : Onaylamak.

İHTİMAM : Özen

FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

MALUM : Bilinen, belli.

İŞTİRAK ETMEK : Katılmak.

NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.

NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.

ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.

İCRA ETMEK : Yapmak.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?
Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir Türk müziği haline getirmek.

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?
Cevap: Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinde müzikte yapılacak değişikliğin devlette yapılması gerektiğini söylemesi etkili olmuştur.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?
Cevap: Mustafa Kemal’in Harp okulu zamanında amatör şarkı söylemesi etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?
Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır” gibi

5.Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Müzik eğitimi veren kurumlar açmış. Müzikle ilgilenen gençlere destek olmuştur.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?
Cevap: Okullarda yeteneklerine göre öğrencileri belirlerdim. Küçük yaşta sevdiği yapabildiği bir sanat dalını bulan çocuk ileri ki yaşamında kendine iş edinmese bile hobi olarak yapacağı bir eylemin kendini mutlu etme ihtimali çok yüksek olur.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

b) Okuduğunuz metnin türü:
Cevap: Makale


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

  • “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”: Bilime Verdiği Önem
  • “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” :Millet Sevgisi
  • “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”: Eğitime Verilen Önem
  • “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”:Gençliğe Duyduğu Güven
  • “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” : İleri Görüşlülüğü
  • Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”Sanat Sevgisi

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.
Cevap:

cümlelerde geçen fiil


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.
Cevap:
8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları


Gelecek Derse Hazırlık

Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.

Cevap:

Çanakkale Savaşı konulu anılar

Sonraki Ödev:  Çanakkale Savaşı'nın Tarihimizdeki Önemi İle İlgili Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

Çanakkale Savaşının Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap: Çanakkale Savaşı, Boğazların hakimiyeti ve zamanının Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’un işgalini kolaylaştırmasını engellemek adına çok önemlidir. Ayrıca Rusya’ya gidecek yardımları engellemek içinde bu hattın savunulması çok önemliydi. Osmanlı Devleti bu hattı savunarak Rusya’nın savaştan çekilmesini sağladı.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap