Anasayfa
Ara Bul
26 Eylül 2021, 15:07
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 52-56-57-58-59 Sayfa MEB Yayınları Atatürk ve Müzik

Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Cevap: Müziği seçerdim. beni en iyi yansıtabilecek bir tarz olduğunu düşündüğüm için.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Cevap: Sanat bir toplumun gelişmesinde büyük rol oynar. Atatürk de bunu çok iyi bildiği için sanata önem vermiş ve önde tutmaya çalışmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

DAMGA VURMAK : İz bırakmak.

EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.

TASDİKLEMEK : Onaylamak.

İHTİMAM : Özen

FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

MALUM : Bilinen, belli.

İŞTİRAK ETMEK : Katılmak.

NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.

NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.

ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.

İCRA ETMEK : Yapmak.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir Türk müziği haline getirmek.

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

Cevap: Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinde müzikte yapılacak değişikliğin devlette yapılması gerektiğini söylemesi etkili olmuştur.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Mustafa Kemal’in Harp okulu zamanında amatör şarkı söylemesi etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır” gibi

5.Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Müzik eğitimi veren kurumlar açmış. Müzikle ilgilenen gençlere destek olmuştur.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

Cevap: Okullarda yeteneklerine göre öğrencileri belirlerdim. Küçük yaşta sevdiği yapabildiği bir sanat dalını bulan çocuk ileri ki yaşamında kendine iş edinmese bile hobi olarak yapacağı bir eylemin kendini mutlu etme ihtimali çok yüksek olur.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

b) Okuduğunuz metnin türü:

Cevap: Makale


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

 • “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki
  mürşit ilimdir, fendir.”: Bilime Verdiği Önem
 • “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı
  vereceğim.” :Millet Sevgisi
 • “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde
  yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”: Eğitime Verilen Önem
 • “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza
  kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”:Gençliğe Duyduğu Güven
 • “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak
  ufkun ötesini de görmesi şarttır.” : İleri Görüşlülüğü
 • Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz
  fakat bir sanatkâr olamazsınız.”Sanat Sevgisi

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla
ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

Cevap:

cümlelerde geçen fiil

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

”Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.