Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:23 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87. Cevapları Ferman Yayıncılık

2.Tema Ölçme ve Değerlendirme Kuş Bakışı Metni Cevapları

2. Tema Doğa ve Evren: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları “Kuş Bakışı” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Kuş bakışı ve kroki nedir?
Cevap: Kuş bakışı bir plana tepeden bakmaktır. Kroki ise bir yerin planını çıkarmaktır.

2. Krokilerden nasıl yararlanabiliriz?
Cevap: Plan hazırlar ve ona göre işlere başlayarak faydalanırız.

3. Kroki çizerken hangi şekiller kullanılabilir?
Cevap: Kare, dikdörtgen, daire ve üçgen gibi geometrik şekilleri kullanırız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki cümleleri, harf ile verilen düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ferman Yayıncılık


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gözyaşları gibi ulu dağlardan
Enginden engine çağlayan sular
Derin derin derelerden dönerek
Arayıp aslını ağlayan sular.
Altı çizili dize başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Kişileştirme

A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma


2. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızılkeçili deresiyle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular, kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyordu. Suyun kenarındaki dar yolda, çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kâh derenin kıyısına iniyor, kâh tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimleri hangileridir?
Cevap: B) Betimleme-Öyküleme

A) Açıklama-Tartışma
B) Betimleme-Öyküleme
C) Tartışma-Betimleme
D) Öyküleme-Açıklama


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar da kişilik vardır. Nasıl her insanın dış görünüşü farklıysa iç dünyası ve kişiliği de farklıdır. Aynı durum iki kardeş arasında da gözlenebilir. Kardeşimde her zaman mantık ön plandadır. Herhangi bir konuda karar vermeden önce uzun uzun düşünür. Ben ise sabırsız yapımdan dolayı hemen karar veririm ve genellikle de hata yaparım.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Örnekleme

Sonraki Ödev:  Peri Bacaları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

A) Benzetme
B) Örnekleme
C) Tanık gösterme
D) Tanımlama


4. Sinema da tiyatro gibi sanatın bir türüdür. Ancak sinemanın izleyicisi, tiyatro izleyicisinden daha fazladır. Bunun nedeni sinemanın olanaklarının daha geniş olmasıdır. Sinemada uçsuz bucaksız çöller, balta girmemiş ormanlar, dağ zirveleri… gözünüzün önüne serilir.
Bu parçada karşılaştırılan kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D) Sinema-tiyatro

A) Göller-ormanlar
B) Sinema-görsel sanatlar
C) Ormanlar-dağlar
D) Sinema-tiyatro


5. Batuhan Öğretmen, cümlenin ögeleri konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine bir çalışma kâğıdı hazırlamıştır. Çalışma kâğıdını kontrol ederken bir öğrencisinin yanlış yaptığını belirlemiştir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları
Öğrenci, kaç numaralı cümlenin ögesini yanlış bulmuştur?
Cevap: D) 4

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. “Ben atımdan inerek bu ihtiyarın elini öptüm.” cümlesinde bulunmayan öge, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Dolaylı tümleç

A) Dolaylı tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Zarf tümleci


7. “Limana girdiğimiz vakit, şehre çıkmak isteyen yolcuların kâğıtlarına bakmak için birkaç subay geldi.” cümlesinin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Birkaç subay

A) Limana girdiğimiz vakit
B) Kâğıtlarına bakmak için
C) Şehri çıkmak isteyen yolcular
D) Birkaç subay


8. Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” tablosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla satıldı.

Yüklem : Y
Özne : Ö
Dolaylı Tümleç : DT
Zarf Tümleci : ZT
Nesne : N

Yukarıdaki cümleyi ögelerine ayıran öğrenciler öge dizilimini labirente yerleştireceklerdir. Öge dizilimini doğru yapan öğrenci kimdir?
Cevap: B) Emrah

A) Ayşe
B) Emrah
C) Gizem
D) İrem


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. “Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına kancalı büyük çiviler takılmıştı.” cümlesinin ögeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem

Sonraki Ödev:  Günde Ne Kadar Zamanınızı Cep Telefonuyla ya da Bilgisayar Başında Geçiriyorsunuz? Bu Süre Sizce Ne Kadar Olmalıdır?

A) Dolaylı tümleç-nesne-yüklem
B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
C) Özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem


10. Verilen broşüre göre deprem sonrasındaki hangi davranışımız yanlış olur?
Cevap: A) Deprem sonrasında küçük de olsa yangın çıkmışsa müdahale etmem, itfaiyeyi ararım.

A) Deprem sonrasında küçük de olsa yangın çıkmışsa müdahale etmem, itfaiyeyi ararım.
B) İhtiyacı olanlara ilk yardım uygularım.
C) Afet çantasını yanıma alarak bina dışı toplanma alanına giderim.
D) Artçı sarsıntı olma ihtimaline karşı en az 48 saat eve girmem, güvenli bir yerde beklerim.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Ferman Yayıncılık

Âşık Veysel’in “Orman yurdun temelidir / Nesillerin evvelidir / Her sanatın ilkeli’dir / Ormandaki varlığa bak” dörtlüğünden ve bu temada edindiğiniz bilgilerden yararlanarak doğa sevgisi konulu bir bilgilendirici metin yazınız.
Cevap:

Doğa, insanlık tarihi boyunca büyüleyici bir kaynak olmuştur. Yeryüzünde benzersiz manzaraları, canlı ekosistemleri ve çeşitliliği ile her zaman ilham verici olmuştur. Doğayla bütünleşmek, insanların kendilerini yeniden keşfetmelerine ve doğal dünyanın derinliklerinde gizlenen sırları ortaya çıkarmalarına olanak tanır. Bir ormanda yürümek, taze havayı solumak ve kuşların cıvıltılarını duymak, ruhumuzu şifa ile doldurur. Ağaçların sıradışı formları ve yemyeşil yaprakları, bizi güzelliklerin büyüsüne kapılmaya davet eder. Ormanda yürürken gözlem yapmak, bitkilerin büyüme döngüsünü takip etmek ve doğanın ritmini hissetmek için mükemmel bir fırsattır.

Sonuç olarak, doğa bize sınırsız ilham kaynakları sunar. Keşiflerimiz ve deneyimlerimiz, doğanın gücü ve özgünlüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Kendimizi doğaya açmak, hayatımıza renk ve anlam katmanın yanı sıra, içsel huzuru ve mutluluğu da keşfetmemizi sağlar. Doğanın büyüleyici dünyasını keşfetmeye devam edelim ve bu eşsiz armağandan her an zevk almaya devam edelim.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap