Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 23:48 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-108-109-110-111-112 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ergenekon Destanı Metni Cevapları

3. TEMA: Milli Kültürümüz: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlık Çalışmaları

Sizi çok etkileyen bir olayla ilgili yazı yazmak ister misiniz? Yazarsanız hangi türü tercih edersiniz? Neden?
Cevap: Evet yazmak isterdim. Yazımın anı türünde olmasını isterim çünkü kendi hayatımdan bir şeyler koymak isterim.

Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Metinde savaşta yenilen Göktürklerin, bir dağda yaşamaya başlayıp orada nüfusunu çoğaltarak geri dönmelerini ve topraklarını geri almalarını anlatıyor.

Metindeki karakterler kimlerdir?
Cevap: Dede Korkut, Kayan aile başları, Tukuz aile başları, Börte Çene Göktürkleri metinde yer alan karakterlerdir.

Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
Cevap: Orta Asya’da Göktürkler döneminde geçmektedir.

Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?

Serim: Savaşta yenilen Göktürklerin Ergenekon dağına çıkmaları anlatılmaktadır.

Düğüm: 400 yıl bir dağda yaşamaları ve orada çoğalmaları anlatılmıştır.

Çözüm: Göktürklerin geri dönüp öçlerini almaları anlatılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Hendek
Cümlem: Kazdıkları hendek onları yordu.

Kelime/Kelime Grubu: Kıskaç
Cümlem: Bir kıskaçla bütün sıcak malzemeleri tuttu.

Kelime/Kelime Grubu: Elçi
Cümlem: Elçiye zeval olmaz.

Kelime/Kelime Grubu: Çadır
Cümlem: Kamp için büyük bir çadır aldılar.

Kelime/Kelime Grubu: Ergenekon
Cümlem: Ergenekon destanını okumayı çok seviyorum.

Kelime/Kelime Grubu: Maden
Cümlem: Kömür madeninde çalışıyorlardı.

Kelime/Kelime Grubu: Körüklemek
Cümlem: Ateşe odun atarak daha çok körüklediler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Metinde birlik ve beraberliği sağlamak için yapılanlar nelerdir?
Cevap: Hendek kazmak, savaşmak gibi işler el birliğiyle yapılmıştır.

Sonraki Ödev:  Dostlarınızın Hangi Özelliklere Sahip Olmalarını İsterdiniz?

2. Türkler savaşta neden yenilmiştir?
Cevap: Çünkü kavimlerin hepsi onlara karşı savaşmıştır.

3. Savaştan kurtulan Türkler kimlerdir ve nasıl bir yere yerleşmişlerdir?
Cevap: Bir atın geçebileceği yolu olan gizli ve suyu ve hayvanı bol bir yere, Tukuz ve eşi, Kayan ve eşi kurtulup yerleşmişler.

4. Ergenekon’dan çıktıktan sonra Börtü Çene ve Gök-Türkler neler yapmıştır?
Cevap: İllere elçi gönderip geldiklerini duyurmuşlardır. Eski düşmanlarıyla savaşıp öçlerini almışlardır.

5. Türklerin dağdan çıktıkları ve her gün bayram olarak kutlanan gün, hâlâ kutlanmaktadır. Yukarıdaki metinde söz edilen günün hangi gün olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Tahminlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Bu bayram Nevruz olabilir.


3. Etkinlik

“www.eba.gov.tr” genel ağ adresinden “Ergenekon Destanı’nın sesli anlatımını dinleyiniz. Okuduğunuz metin ile dinlediğiniz metni kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırınız. Tespit ettiğiniz benzer ve farklı yönleri aşağıya yazınız.

Benzer Yönleri: Olay ve içerikleri aynıdır.

Farklı Yönleri: Anlatım biçimi farklıdır.


4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde bir toplumu ya da milleti derinden etkilemiş bir olay mı anlatılmaktadır?
Cevap: Metinde milleti derinden etkileyen bir olay anlatılmaktadır.

2. Metinde abartılı, olağanüstü unsurlar bulunmakta mıdır?
Cevap: Evet, metinde abartma sanatına yer verilmiştir.

Metnin Türü: Destan


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Etkinlik

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak okuduğunuz metinde amaç-sonuç, neden-sonuç ve koşul ilişkisi içeren cümleler bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Bütün kavimler birleşerek” Gök-Türklerden öç almaya yürüdüler. → amaç-sonuç
  • Gök-Türkleri görünce birden geri döndüler. →  neden-sonuç
  • Eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu. → koşul-sonuç

6. Etkinlik

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde abartma sanatı içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Tanrı’nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi.
  • O da öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin güçlükle yürürdü; eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden yüklemi isim ya da isim soylu kelime olanların altına “isim cümlesi”, fiil olanların altına “fiil cümlesi” yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ferman Yayıncılık


b) Okuduğunuz metinden isim ve fiil cümlelerine üçer örnek yazınız.

İsim Cümlesi:

  • Kayan adlı bir küçük oğlu vardı.
  • Eğer, ile varalım desek; dört taraftaki illerin hepsi bize düşman.

Fiil Cümlesi:

  • Böylece dört yüz yıl sonra kanlarının öcünü aldılar.
  • Düşmandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.
Sonraki Ödev:  Olumsuz Şartlarda Bile Başarılı Olan Kişilerin Özellikleri Nelerdir? Açıklayınız. 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Etkinlik

“Ergenekon Destanı” adlı metni okuduktan sonra anlamını öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak metinde geçen kültürel unsurları anlatan bilgilendirici bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metinden yararlanarak sınıfınızda bu kültürel unsurlarla ilgili bir konuşma yapınız. 

Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözlü olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracağını unutmayınız. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Türk destanları, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan, kahramanlık hikayeleridir. Destanlar, Türk halkının ortak geçmişini yansıtan, tarihî olayları ve kahramanlık içeren hikayelerdir. Milli kahramanlık unsurlarıyla dolu olan Türk destanları, genellikle ağızdan ağıza dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bu destanlarda, savaşçılık, fedakarlık, sevgi, doğa ve tanrılar gibi temalar işlenir.

Bunlardan biri olan “Oğuz Kağan Destanı,” Türk destanlarının en eski ve önemli örneklerinden biridir. Bir diğer ünlü Türk destanı ise “Alp Er Tunga” olarak bilinir. Bu destanda, Alp Er Tunga’nın doğuşu ve yaşamı anlatılır. Bu ve buna benzer bir çok destan bulunur.


9. Etkinlik

Destanlarla ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevini; genel ağ üzerinden yaptığınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini aşağıya not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Taslağınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer vermeniz gerektiğini unutmayınız.

Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi dosya kâğıdına yazınız. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynakları, metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne alfabetik sırayla yazınız.

Metninizi gözden geçirirken metninizdeki varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Yazdığınız metni sınıf panosunda paylaşabilirsiniz.
Cevap: 

Ergenekon Destanı, Türk kültürünün en önemli destanlarından biridir ve köklü kültürel unsurları vardır. Ergenekon Destanı, Türklerin Asya’dan göç hareketi sırasında yaşanan zorlu süreci anlatır. Ergenekon Destanı, Türklerin dayanışma, direnç ve yeniden doğuş gibi değerleri temsil eder.

Destanın ana teması, Türk kahramanlarının Ergenekon adı verilen derine girdikten sonra orada uzun süre kalması ve sonunda demir dağlarını döverek tekrar dış dünyaya çıkmasıdır. Bu destan, Türk toplumunda umut, azim ve mücadele ruhunu simgeleyen çok önemli bir kültürel unsurdur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap