Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ekim 2023, 20:41 - Zülal Güneş Yazdı

İnsanların Doğup Büyüdüğü Topraklardan Başka Alanlara Göç Etmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

İnsanlar Memleketlerinden Neden Göç Ederler? Açıklayınız.

Sonraki Ödev:  Suriyeli Göçmenlerin Ülkemizdeki Yaşama Daha Kolay Uyum Sağlamaları ve Daha İyi Koşullarda Yaşam Sürmeleri İçin Neler Yapılmalıdır?

İnsanların Doğup Büyüdüğü Topraklardan Başka Alanlara Göç Etmesinin Sebepleri Neler Olabilir Açıklayınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108-109-110. Cevapları MEB Yayınları

Doğal afetler, işsizlik, salgınlar, eğitim yetersizliği, sağlık alanlarındaki yetersizlikler, çıkan savaşlar, huzursuzluk, yaşam standartların düşük olması ve yaşam şartlarının kötüleşmesi.

İnsanlar doğdukları ve yaşadıkları topraklardan bir sürü sorun nedeniyle göç edebilir. Bunun en büyük örneği işsizliktir. İstihdam olmayan yerlerde yaşayan insanlar iş bulma sıkıntısı ve dolayısıyla da geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu nedenle de iş olanaklarının fazla olduğu yerlere gitme kararı alırlar. Böylece geçim sağlanabilecek yeni işler bulurlar. Bununla birlikte çıkan savaşlarla birlikte doğan mecburiyetlerden birisi de göç etmektir. İnsanlar zulüm gördükleri topraklarından kaçarak rahat edebilecekleri yeni yerler aramaya başlarlar. Kısacası zorlu yaşam şartları insanları doğdukları ve hatta büyüdükleri topraklardan uzaklaştırmaktadır.

Sonraki Ödev:  Beyin Göçünün Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Depremden Kaynaklanan Göçlerin Önlenmesi İçin Deprem Öncesinde Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Yer Geçmişte Doğal Nedenlerden Kaynaklı Göç Yaşamış Mıdır? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Doğal Afetlerden Kaynaklanan Göçlerden Hangisinin Ülkemizde Yaşanma İhtimali Daha Azdır? Yazınız.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap