Anasayfa Kitap Cevapları
11 Mayıs 2024, 3:06 - Aysel Alpay Yazdı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105. Cevapları TUNA Yayıncılık

4. Ünite 2. Bölüm Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. ÜNİTE: Maddeyi Tanıyalım: 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105. Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları TUNA Yayıncılık

A Aşağıdaki maddelerden katı olanların altındaki kutucuğa “K”, sıvı olanlarınkine “S”, gaz olanlarınkine ise “G” yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları TUNA Yayıncılık


B Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” okları takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? İlgili çıkışı işaretleyiniz.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları TUNA Yayıncılık


4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları TUNA Yayıncılık

A Aşağıdaki cisimleri verilen özelliklerle ok çizerek eşleştirelim. Bir cismi birden fazla özellikle eşleştirebiliriz.
Cevap: 

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları TUNA Yayıncılık


B Aşağıda katı, sıvı ve gaz olma özellikleri işaretlenen maddelere örnekteki gibi uygun örnekler yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları TUNA Yayıncılık

C Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

1. Kuvvet uygulandığında şekil değiştirip kuvvet ortadan kalktığında eski şeklini alan madde. (ESNEK)
2. Sıvı hâlde bulunan maddelerden biri. (SU)
3. Belirli bir şekli olan madde. (KATI)
4. Limonatanın fiziksel hâli. (SIVI)
5. Esnek olmayan maddelere verilen isim. ( KIRILGAN)
6. Bulunduğu ortamı tamamen dolduran maddeye verilen isim. (GAZ)


Ç Laboratuvardaki maddelerin üzerinde bulunan etiketler bizi tehlikelere karşı uyarır. Aşağıda bu etiketlerden bazıları verilmiştir. Buna göre verilen etiketlerin anlamlarını yanlarına yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları TUNA Yayıncılık


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları TUNA Yayıncılık

D Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Cevap:

1. Ayşe, okula giderken üzerinde maddenin farklı hâllerinin yazılı olduğu 1, 2 ve 3 numaralı yollardan birini kullanacaktır.
1. yol: Sandalye-sünger-buhar
2. yol: Limonata-un-oyun hamuru
3. yol: Hava-sis-pudra şekeri

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-191-192. Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A
A) Ayşe üzerinde iki tane katı, bir tane gaz maddenin isminin yazılı olduğu yolu kullanmak istiyorsa 1. yolu tercih etmeli.
B) Ayşe üzerinde iki tane sıvı, bir tane gaz maddenin isminin yazılı olduğu olduğu yolu kullanmak istiyorsa 2. yolu tercih etmeli.
C) Ayşe üzerinde sadece katı maddelerin isimlerinin yazılı olduğu olduğu yolu kullanmak istiyorsa 3. yolu tercih etmeli.


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları TUNA Yayıncılık

Yukarıdaki maddelerden hangisi / hangileri katı hâldedir?
Cevap: A
A) Cam
B) Su ve kolonya
C) Cam ve su buharı


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları TUNA Yayıncılık

Yukarıdaki şemada ?, ? ve ¦ sembolleri ile gösterilen yerlere hangi örnek maddeler getirilebilir?
Cevap: C
A) Taş  Süt    Buz
B) Su Buz Doğal gaz
C) Tahta Limonata Hava


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları TUNA Yayıncılık

4. Yandaki görselde Ahmet ve Ayşe laboratuvarda deney yapmaktadır.
Buna göre;
I. Eldiven takmalılar,
II. Önlük giymeliler,
III. Laboratuvar gözlüğü takmalılar
ifadelerinden hangileri Ahmet ve Ayşe’nin almaları gereken önlemlerdendir?
Cevap: C
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III


5. Yandaki güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
A) Her maddenin koklanmaması gerektiğini gösterir.
B) Maddenin tahriş edici etkisi olduğunu gösterir.
C) Laboratuvar gözlüğü kullanılması gerektiğini hatırlatır.


6. Arda, yaptığı deneyin I. aşamasında da bir süngerin üzerine eliyle bastırıyor. Deneyin II. aşamasında ise bir
oyun hamurunun üzerine eliyle bastırarak durumu gözlemliyor. Deneyin I ve II. aşamalarında süngerin ve oyun hamurunun şeklindeki değişim yandaki resimde verilmiştir.
Arda bu deneyle ilgili olarak;
I. Oyun hamuru esnek bir maddedir.
II. Sünger esnek bir maddedir.
III. Oyun hamuru ve süngerin her ikisi de yumuşak bir maddedir.
sonuçlarından hangisine / hangilerine ulaşabilir?
Cevap: A
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-116-117-118. Cevapları TUNA Yayıncılık

7. Şişirilmiş sarı bir balonla ilgili olarak;
I. Esnek bir maddedir.
II. İçindeki hava gaz hâlde bulunur.
III. Rengini gözlerimizle algılarız.
yargılarından hangisi / hangileri doğrudur?
Cevap: C
A) Yalnız II
B) I ve III
C) I, II ve III


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları TUNA Yayıncılık

8. Aşağıda bazı maddeler numaralanarak verilmiştir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları TUNA Yayıncılık

Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C
A) 1, 5, 6 ve 9. maddeler gaz hâlde bulunur.
B) 2, 6 ve 8. maddelerin belirli bir şekli vardır.
C) 3, 4 ve 7. maddeler katı hâlde bulunur.


9. Aşağıda bazı maddeler numaralanarak verilmiştir.
I. Diş macunu
II. Oyun hamuru
III. Sünger
Buna göre verilen maddelerden hangisi / hangileri esnektir?
Cevap: A
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III


10. I. Etkinlik esnasında bir şey yiyip içmemeliyiz.
II. Kimyasal maddeleri kullanmadan önce maddenin üzerindeki etiketi okumalıyız.
III. Laboratuvarda koşmamalıyız.
Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarda çalışırken alınması gereken önlemlerdendir?
Cevap: C
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III


3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları TUNA Yayıncılık

11.Yukarıdaki maddelerden hangisi / hangileri serttir?
Cevap: A
A) Yalnız taş
B) Hamur ve sünger
C) Taş, hamur ve sünger

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap