Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:11 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104-105-106. Cevapları MEB Yayınları

Public Buıldings Ünitesi Cevapları

8. Ünite Public Buıldings 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

1. Look at the photos. Where are the people? What are they doing?
Çeviri: Fotoğraflara bakın. İnsanlar nerede? Onlar ne yapıyor?
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları


2. Work in pairs. Write down some places you went last. Ask and answer questions about your places them.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. En son gittiğiniz yerleri yazın. Yerleriniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

I went to Cappadocia. (Kapadokya’ya gittim.)
When did you go? (Ne zaman gittin?)
I went last month. (Geçen ay gittim.)
Who did you go with? (Kiminle gittin?)
I went with my friend. (Arkadaşımla gittim.)
Why did you go there? (Neden oraya gittin?)
Because I’m curious. (Merak ettiğim için.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103 Cevapları MEB Yayınları

1. Read the texts quickly and match the cities with them.
Çeviri: Metinleri hızlıca okuyun ve şehirleri onlarla eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103 Cevapları MEB Yayınları


2. Read the texts again. Tick the correct places.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun. Doğru yerleri işaretleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103 Cevapları MEB Yayınları1


3. Which of these cities do you prefer to visit? Why?
Çeviri: Bu şehirlerden hangisini ziyaret etmeyi tercih edersiniz? Neden?
Cevap: Istanbul. Because I love historical places and Grand Bazaar seems exciting. (İstanbul. Çünkü tarihi yerleri çok seviyorum ve Kapalıçarşı heyecan verici görünüyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

1. Think about the city you would like to visit. Take notes and write a paragraph about it. You can fnd the photo of it.
Çeviri: Ziyaret etmek istediğiniz şehri düşünün. Not alın ve bunun hakkında bir paragraf yazın. Fotoğrafını bulabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)

In groups of 3 or 4
» Read the clue cards.
» Try to fnd which places Mr. Frank went last Friday.
» The group who fnds the places in a shorter time will be the winner.
Çeviri:
3 veya 4 kişilik gruplar halinde
» İpucu kartlarını okuyun.
» Bay Frank’in geçen Cuma günü hangi yerlere gittiğini bulmaya çalışın.
» Yerleri daha kısa sürede bulan grup kazanır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Make a Project! (Proje Yapalım!)

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82. Cevapları MEB Yayınları

Now I can identify the names of the public buildings. (Artık kamu binalarının isimlerini tespit edebiliyorum.)

Now I can understand speech on explanations with reasons. (Şimdi gerekçeli açıklamalarla ilgili konuşmayı anlayabiliyorum.)

Now I can give explanations with reasons. (Şimdi gerekçeli açıklamalar yapabilirim.)

Now I can understand texts about explanations with reasons. (Artık gerekçeli açıklamalarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about explanations with reasons. (Artık gerekçeli açıklamalarla ilgili cümleler yazabiliyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap