Anasayfa Kitap Cevapları
11 Mart 2024, 16:37 - Betül Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 95-96-97-98-99-100-101-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları

Türkiye Nüfusunun Özellikleri Cevapları

3. ÜNİTE Ülkemizde Nüfus: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 95-96-97-98-99-100-101-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 95 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir ülkenin nüfusunun fazla olmasının faydaları neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bir ülkenin nüfusunun fazla olması ülkenin gelişmesini sağlar.

Sonraki Ödev:  Bir Ülkenin Nüfusunun Fazla Olmasının Faydaları Neler Olabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki tabloyu inceleyiniz. Ülkemizin nüfusu sürekli artmış mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet ülkemizde nüfus oranı git gide artmıştır. Doğum oranı fazla ölüm oranı azdır bu yüzden nüfus git gide artmıştır.


nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem

Yukarıdaki grafiğe göre nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem hangisidir? Nedenlerini tartışınız.
Cevap: Grafikte en yüksek nüfus artış hızının olduğu 1955- 1960 yılı dönemidir. Ülkede refah seviyesi arttığı için doğum oranı artmıştır.


şehirlerimizde nüfus artış hızının eksi olmasının sebeplerini nüfusun dağılışını etkileyen faktörler

Yukarıdaki tabloda yer alan şehirlerimizde nüfus artış hızının eksi olmasının sebeplerini nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak açıklayınız.
Cevap: Yukarıdaki tabloda yer alan şehirlerimizde nüfus artış hızının eksi olmasının sebebi ölüm ve  göç olaylarının fazlalaşmasıdır. Doğumdan çok ölüm olmuştur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görsellerde yer alan illerimizin hangisinde nüfus daha fazla olabilir? Sebepleri ile açıklayınız.
Cevap: Konya’da daha fazla olabilir çünkü  sanayi, tarım ve küçük baş hayvancılık daha  fazla gelişmiştir.

YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ.

Yaşadığınız yerin (il, ilçe) nüfusunun yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, okur-yazarlık durumu gibi özelliklerini araştırarak elde ettiğiniz verilerin grafiklerini yapınız. Yaptığınız çalışmayı sınıfta paylaşınız.
Cevap: Her il kendine göre farklı istatistiği olacağından bu istatistiği sizde kendi il durumunuza göre hazırlamalısınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 98 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğunun fazla, iç kesimlerinde az olmasının nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Türkiye’nin kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sebebi kıyılarda turizm, sanayi ve ulaşımın fazla olmasıdır.

Sonraki Ödev:  Türkiye’nin Kıyı Kesimlerinde Nüfus Yoğunluğunun Fazla, İç Kesimlerinde Az Olmasının Nedenlerini Açıklayınız.

Malatya ile Trabzon’un nüfusları birbirine yakınken nüfus yoğunluklarının farklı olmasının sebebi nedir? Yazınız.
Cevap: Malatya ile Trabzon’un nüfusları birbirine yakınken nüfus yoğunluklarının farklı olmasının sebebi  yüz ölçümünün fazla olmasıdır.


İzmir ile Malatya’nın yüz ölçümleri birbirine çok yakındır ancak İzmir’in nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bunun sebeplerini nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak yazınız.
Cevap: İzmir ile Malatya’nın yüz ölçümleri birbirine çok yakın olmasına rağmen İzmir’in nüfus yoğunluğu daha fazladır çünkü İzmir’de iş olanakları,sanayinin gelişmiş olması, kıyı kenarında olması nüfusu etkilemiştir.


İlinizin nüfus yoğunluğunu bularak yoğunluğu etkileyen faktörleri yazınız.
Cevap: Hatay nüfus yoğunluğu 283/km’dir. İlimizin nüfus yoğunluğunu sanayi, kıyıda olması etkilemiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 99 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1927 yılında kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: 1927 yılında kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olmasının sebebi  erkeklerin savaşa gitmesidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 100 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ülkemize ait yukarıdaki yaş piramidinde yer alan tabandaki daralma, ileri ki yıllarda nüfusun yaş yapısında ne gibi değişikliklere yol açar? Açıklayınız.
Cevap:   Tabandaki daralma yaşlı nüfusunun artacağına, doğum oranının düşeceğine ve  ülkenin gerilemesine yol açar.


Devletin 0-14 yaş grubundaki nüfusun sayısını bilmesi hangi alanlarda planlama yapmasına kolaylık sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Eğitim alanlarında planlama yapmasına kolaylık sağlar.


Ülkemizde 15-64 yaş grubundaki nüfusun fazla olması ne gibi olumlu sonuçlar doğurur? Açıklayınız.
Cevap: Orta yaş grubu ülkenin gelişmesine fayda sağlar, çalışan nüfus artar.

Devletin 15-64 yaş grubundaki nüfusun sayısını bilmesi, hangi alanlarda planlama yapmasına kolaylık sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Ekonomi ve iş alanında planlama yapmasına kolaylık sağlar.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 101 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toplam nüfus içindeki çocuk oranının bazı illerde çok yüksek olmasının sonuçları neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: O şehirde eğitime yatırım arttırılır, sosyal alanların arttırılması gerekir, hastanelerde çocuk polikliniklerinin arttırılması gerekir.

Sonraki Ödev:  Toplam nüfus içindeki çocuk oranının bazı illerde çok yüksek olmasının sonuçları neler olabilir?

Kız çocuklarının eğitime katılımını arttırmak için devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalardan hangilerini biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: “Haydi Kızlar Okula Kampanyası”, “Kardelenler”, “Baba Beni Okula Gönder”, “Her Kızımız Bir Yıldız” gibi projeler gerçekleştirilmektedir.

Sonraki Ödev:  Kız çocuklarının eğitime katılımını arttırmak için devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalardan hangilerini biliyorsunuz?

Ülkemizde okuma yazma oranının bölgeler arasında farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Doğuda kızların okula gönderilmemesi, okulun önemsenmemesi. Batıda ise  eğitime önem verilmesi bölgeler arasında farklılık göstermesinin sebebidir.

Sonraki Ödev:  Ülkemizde Okuma Yazma Oranının Bölgeler Arasında Farklılık Göstermesinin Sebepleri Neler Olabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Okullaşma oranının yüksek olmasının ülkeye sağlayacağı faydalar nelerdir? Yazınız.
Cevap: Okullaşma oranının yüksek olmasıyla ülkemizde bilinçli ve kültürlü insanlar yetişecek. Ülkemizi ayakta tutabilecek zihniyette insanlar yetişecek.

Sonraki Ödev:  Okullaşma Oranının Yüksek Olmasının Ülkeye Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

Yüksek öğretimdeki okullaşma oranının kadınlarda yüksek olmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap: Çünkü daha önceden yüksek öğretim değil ilk okulu bile okutmazlardı. Artık bu böyle değil ve okula gidemeyen çok az kadın kaldı bu yüzden sonradan kadınların okuma oranı artmıştır.

Sonraki Ödev:  Yükseköğretimdeki Okullaşma Oranının Kadınlarda Yüksek Olmasının Sebepleri Neler Olabilir?

Yüksek öğretimdeki okullaşma oranının arttırılması için neler yapılabilir? Yazınız.
Cevap: Yeni üniversiteler açılabilir, veliler, öğrenciler daha bilinçli hale gelsin diye konferanslar düzenlenebilir.

Sonraki Ödev:  Yükseköğretimdeki Okullaşma Oranının Arttırılması İçin Neler Yapılabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir ülkedeki kent nüfusunun sürekli artmasının sonuçlarını ilgili alandaki boşluklara yazınız.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 104 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yaşadığınız şehirde insanlar en çok hangi ekonomik faaliyet ile geçimini sağlamaktadır? Araştırınız.
Cevap: Sanayi, ticaret, tarım gibi ekonomik faaliyetler ile geçimini sağlamaktadır.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Şehirde İnsanlar En Çok Hangi Ekonomik Faaliyet İle Geçimini Sağlamaktadır?

Yukarıdaki grafiğe göre tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız
Cevap: Makineleşme ve şehirleşmeden dolayı tarım sektöründe çalışan nüfus azalmıştır.


Sayfa 98’deki Türkiye nüfus yoğunluğu haritasını inceleyerek nüfus yoğunluğu fazla olan illerin ekonomik faaliyetlerinin neler olabileceğini araştırınız.
Cevap: Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler genelde kıyı kenarları, sanayinin geliştiği, engebesiz alanlardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap