Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ocak 2024, 17:12 - Sena Yazdı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 164-165-166. Cevapları TUNA Yayıncılık

5. Ünitede Neler Öğrendik? Cevapları

5. Ünite Ülkemizde Hayat: 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları 164-165-166. Sayfa TUNA Yayınları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları TUNA Yayınları

A. Aşağıdaki sorularda doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisinde yerleşim yerleri büyüklük sıralamasına göre doğru vermiştir?
▲ İl
■ İlçe
● Köy

Cevap: C)▲, ■, ●

A) ▲, ●, ■
B) ■, ●, ▲
C) ▲, ■, ●


2) Mahalle ve köylerin yönetiminden kimler sorumludur?
Cevap:

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları TUNA Yayınları


3) Aşağıdakilerden hangisi tarihî eserdir?
Cevap:

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları TUNA Yayınları1


4) Anadolu Medeniyetleri Müzesi hangi ilimizdedir?
Cevap: B) Ankara

A) Konya
B) Ankara
C) İstanbul


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları TUNA Yayınları

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

A) Cumhuriyet 23 Nisan günü ilan edilmiştir.
B) Kadınlar cumhuriyet yönetimiyle seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
C) Cumhuriyet yönetimi sayesinde herkes soyadı almıştır.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 183-185-186. Cevapları MEB Yayınları

6) Aşağıdaki çocuklardan hangisi vatandaşlık görevini doğru ifade etmemiştir?
Cevap: B

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları TUNA Yayınları


7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ülkemizin ilk kadın arkeoloğunun adı verilmiştir?
Cevap: C

A) Engin Arık
B) Nene Hatun
C) Jale İnan


8) Aşağıdaki günlerden hangisi ülkemizde Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmaktadır?
Cevap: A

A) 15 Temmuz
B) 23 Nisan
C) 19 Mayıs


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları TUNA Yayınları

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların ise “Y” yazınız.
Cevap:

  1. (D) Ülkemizde cumhuriyet 29 Ekim günü ilan edilmiştir.
  2. (Y) İlçeler valiler tarafından yönetilir.
  3. (D) Bazı tarihî eserler müzelerde sergilenir.
  4. (Y) Kalem, kitap gibi araç gereçlerimiz milletimizin ortak malıdır.
  5. (D) Görevini en iyi şekilde ve eksiksiz yapanlar, ülkesini en çok seven kişilerdir.
  6. (D) Ülkemizde yaşayan farklı kültürlerden insanlara Türk misafirperverliğine uygun davranmalıyız.
  7. (Y) Naim Süleymanoğlu dünyaca ünlü Türk şairdir.
Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 94-95. Cevapları TUNA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 
Cevap:

1) Ülkemizde cumhuriyet yönetimi sayesinde ….kadınlar…. ve erkekler eşit haklara sahip olmuştur.
2) Atatürk ….bilime…. önem veren bir liderdir.
3) İnsanların yaşadıkları yerlerden ayrılıp daha iyi yaşam koşullarının olduğu yerlere yerleşmesine ….göç….. deriz.
4) Ülkemizin gelişmesi için düzenli …..ders… çalışmak görev ve sorumluluklarımızdan biridir.
5) Soğuksu Millî Parkı ülkemizin …..doğal… ve turistik yerlerinden biridir.
6) Zihni Derin ülkemizde ….çay…. tarımının başlamasına öncülük etmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap