Anasayfa Kitap Cevapları
7 Ocak 2024, 17:13 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-41-42-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınları

Kur’an-ı Kerim Metni Etkinlik Cevapları

2. ÜNİTE İSLAM’I TANIYALIM: 4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anka Yayınları


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 38 Cevapları Anka Yayınları

Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Kur’an-ı Kerim bize İslam dinini anlatan Allah tarafından bizlere gönderilen bir din kitabıdır.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 39 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki ayete göre Kur’an niçin indirilmiştir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: İnsanlara öğüt veren ve Allah’ın varlığını insanlara göstermek için indirilmiştir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 41 Cevapları Anka Yayınları

Aşağıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Kur’an-ı Kerim Allah’ın sözlerinden oluşan, kıyamet gününe kadar geçerli olan son ilahi kitaptır. Kur’an bir kabileye değil tüm insanlığa gönderilen evrensel bir kitaptır.

Sonraki Ödev:  İslam’ın Şartlarını Yazınız.

Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfasında Fatiha suresi vardır. Fatiha suresi, Allah’a ibadet etmemiz gerektiği, isteklerimizi ondan istememizi, hesap ve kıyamet gününün olduğundan bahsetmektedir. Kur’an-ı Kerim’in son sayfasında ise Nas suresi bulunmaktadır. Bu sure ise Kur’an-ı Kerim’in insanlara ve cinlere indirildiğinden, kötülüklerden korunmak için Allah’a güvenip ona sığınmamamızdan bahsetmektedir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 42 Cevapları Anka Yayınları

Yukarıdaki şiirde Kur’an-ı Kerim’le ilgili ne gibi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Şiirde Allah’ın sözlerinden, emirlerinden, uyarılarından müjdeleyici olduğundan bahsetmektedir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 44 Cevapları Anka Yayınları

Sınıfınıza mealli bir Kur’an-ı Kerim getirip inceleyiniz. Aşağıdaki soruların cevabını
bulmaya çalışınız.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10-12-13-14-15-16-18-22. Cevapları Anka Yayınları

1. Kur’an’da kaç sure vardır?
Cevap: 114 sureden oluşmaktadır.


2. Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Her sure anlatılan olayla ilgilidir.


3. Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:   Kur’an’da en uzun sure Bakara suresidir. 286 ayetten oluşmaktadır. En kısa sure ise Kevser suresidir. 3 ayetten oluşmaktadır. Kur’an uzun sureden başlayarak kısa sureye kadar giderek bir düzen içerisindedir.


4. Kur’an’ın ilk ve son suresinin adını yazınız.
Cevap: İlk suresi Fatiha, son suresi Nas suresidir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 45 Cevapları Anka Yayınları

Bir Kur’an mealinden, son üç cüzün yerini bularak bunlar›n kaçıncı sayfada olduğunu ve hangi sure ile başladığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 45 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap