Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2024, 22:22 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 67-68-70. Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları Cevapları

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ (S.A.V) TANIYALIM: 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 67-68-69-70-71. Cevapları Anka Yayınları

Hazırlık Çalışmaları Cevapları


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 67 Cevapları Anka Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinin kimler olduğunu araştırınız.
Cevap: Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalip, amcaları; Haris, Ebu Talip, Zübeyir, Abbas, Hamza ve Ebu Leheb’tir.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı dönemde, toplumda hangi dinî inançların yaygın olduğunu Genel Ağ, İslam tarihi vb. kaynaklardan araştırınız.
Cevap:   Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemde toplumda Putperestlik, Hristiyanlık, Yahudilik dini inançları görülmektedir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemiyle ilgili bir araştırma yapınız
Cevap: Hz. Muhammed doğmadan önce babasını kaybetmiştir. Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile yaşamış dört yaşından sonra ise annesi Amine ile yaşamaya başlamıştır. Altı yaşında annesi de vefat edince sekiz yaşına kadar dedesi Abdulmuttalip’in yanında kalmış dedesi vefat edince de amcası Ebu Talip ile yaşamaya başlamıştır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 72-74-75-76-77-78-80. Cevapları Anka Yayınları

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl ve ne zaman
gerçekleşmiştir? Araştırınız.

Cevap: Hz. Muhammed amcası ile beraber ticaret işi yapmaktadır. Hz. Hatice de ticaret ile uğraşan bir kadındır. Peygamber efendimizi ticaret aracılığı ile tanıyıp  beğenir. O yaşına kadar teklifleri reddeden Hz. Hatice peygamber efendimize kendi evlenme teklif etmiştir.  Hz. Hatice 40 yaşında Hz. Muhammed ise o zaman 25 yaşındadır. Aile büyüklerine bu durumu bildirip Hz. Hatice ile evlenmiştir.

5. Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan Cahiliye Dönemi, ehl-i beyt ve mevlit kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Cahiliye Dönemi ⇒ Arap toplumunun İslam’dan önce yaşadığı döneme verilen addır.
Ehl-i Beyt ⇒ peygamber efendimizin aile üyelerinin tamamına denir.
Mevlit ⇒ Süleyman Çelebi tarafından yazılan Hz. Muhammed’in doğumunu, yaşamını anlatan mesnevi biçiminde yazılmış olan yapıtlara denir.

Sonraki Ödev:  Evde, Okulda, Parkta ve Sokakta Uymamız Gereken Temizlik Kuralları Nelerdir?

Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre Cevapları Anka Yayınları


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 68 Cevapları Anka Yayınları

Mekke hakkında neler biliyorsunuz? Bu şehir, Müslümanlar için neden önemlidir?
Cevap: Kabe’nin bulunduğu şehirdir. İslam dininin merkezi olduğundan dolayı Müslümanlar için çok önemlidir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 70 Cevapları Anka Yayınları

İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu anlayış doğru mudur? Niçin?
Cevap: Bence çok yanlış bir davranıştır. Bizi yaratan bizden üstündür. Bizim ellerimiz ile yaptığımız heykellere tapmak Allah’a bizi yaratana şirk koşmak demektir. Bunu da yapmak istemeyeceğimiz için bu davranış normal değildir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap