Anasayfa Kitap Cevapları
6 Mart 2024, 19:09 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150. Cevapları Animal Shelter Ünitesi Cevapları

9. Ünite Animal Shelter 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

1. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

Which animals do you like?
Çeviri: Hangi hayvanları seversin?
Cevap: I like horse, cat, bird, chick and butterfly. (At, kedi, kuş, civciv ve kelebeği severim.)


Do you have a pet?
Çeviri: Evcil hayvanın var mı?
Cevap: Yes, I have a cat. (Evet bir kedim var.)


2. Listen to the animal sounds and write numbers from 1-12 according to the order you hear them.
Çeviri: Hayvan seslerini dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre 1-12 arası sayıları yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

3. Match the sentences with the pictures.
Çeviri: Cümleleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Look at the picture and answer the questions.
Çeviri: Resme bakın ve soruları cevaplayın.

Where are the people?
Çeviri: İnsanlar nerede?
Cevap: People are at the animal shelter. (İnsanlar hayvan barınağında.)


How many animals are there?
Çeviri: Orada kaç hayvan var?
Cevap: 14

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27. Cevapları MEB Yayınları

b) Listen to the dialogue and put the sentences 7 into the correct places.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve 7. cümleleri doğru yerlere koyun.
Cevap:

Mom : Look, Sally! There are a lot of animals here.
Sally : Oh, yes. They are pretty, mom. What is the vet doing?
Mom : 1) __He is examining the horse.__
Sally : Can I feed the birds, mom?
Mom : Well, not right now. 2) __They are eating seed__ at the moment.
Sally : Look, mom! 3) __The puppies are playing__ with the ball. They look funny.
Mom : That’s right and 4) __The kitten is climbing the tree.__
Sally : Oh, yes. It looks lovely. What is the girl doing?
Mom : 5) __She is feeding the rabbits.__ Would you like to help her?
Sally : Of course, mom.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

5.a) Read the text and choose the best title.
Çeviri: Metni okuyun ve en iyi başlığı seçin.
Cevap: Farm life


b) Read the text again and write the names of the people.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve kişilerin isimlerini yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları


c) Read the text again and answer the questions.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. How many people are there on the farm?
Çeviri: Çiftlikte kaç kişi var?
Cevap: There are six people. (Altı kişi var.)


2. Why is Linda watering the flowers?
Çeviri: Linda neden çiçekleri suluyor?
Cevap: Because she loves them. (Çünkü onları seviyor.)


3. Which animal is Carol feeding?
Çeviri: Carol hangi hayvanı besliyor?
Cevap: She’s feeding chicken. (Tavuk besliyor.)


4. Is Peter collecting the eggs?
Çeviri: Peter yumurtaları mı topluyor?
Cevap: No, he is cleaning the barn. (Hayır, ahırı temizliyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

6. Read the speech bubbles and match them with the animals.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun ve hayvanlarla eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

7. Look at the picture. What are the people and animals doing?
Çeviri: Resme bakın. İnsanlar ve hayvanlar ne yapıyor?
Cevap:

  • The boy is flying a kite. (Erkek çocuğu uçurtma uçuruyor.)
  • The girl is picking flowers. (Kız çocuğu çiçek topluyor.)
  • The woman is reading a book. (Kadın kitap okuyor.)
  • Ducks are swimming. (Ördekler yüzüyor.)
  • The squirrel is climbing a tree. (Sincap ağaca tırmanıyor.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

8. a) Where are the children? Listen and write their names under the correct pictures. 
Çeviri: Çocuklar nerede? Dinleyin ve isimlerini doğru resimlerin altına yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and choose the correct options. 
Çeviri: Kaydı tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap