Anasayfa Kitap Cevapları
21 Aralık 2023, 1:01 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156. Cevapları Sözcü Yayıncılık

5. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE Aydınlatma ve Ses Teknolojileri: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 152-153-154-155-156. Sayfa Sözcü Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Sözcü Yayınları

Ünitemizi Değerlendirelim

1. Yandaki ışık kaynakları arasında ne fark vardır? Aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Cevap: Işıklardan biri elektrik enerjisiyle çalışır ve ışık kirliliği için daha kötüdür.

2. Emre, aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmanın aile ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağını düşünüyor. Emre’ye bu düşüncesinin yanlış olduğunu örneklerle anlatalım.
Cevap:  Aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanarak evimizdeki aylık faturaları kontrol ettik ve tasarruflu kullandığımız ay bir önceki aya göre çok daha az elektrik faturası ödedik.

3. Işığın göz sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek için alabileceğimiz önlemlerden üçünü aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

 1. Gereksiz ışık kullanımından uzak durmak.
 2. Karanlık ortamda sadece televizyon ışığına maruz kalmamak.
 3. Işığın yüzümüzü değilde aydınlanması gereken ortamı aydınlatmasını sağlamak.

4. Aşağıdaki noktalı yerlere ışık kirliliğinin çevreye olumsuz etkileriyle ilgili iki örnek yazalım.
Cevap:

 • Gökyüzündeki yıldızların görünmesini engeller.
 • Ekosisteme zarar verir.

5. Yanda görselleri verilen ses kaynakları arasında ne fark vardır? Aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Cevap: Biri diğerine göre daha yüksek seslidir. Ama ses ayarlanabilir. Diğer cihazda ise kulaklıkla şarkı dinlenir ve uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanma tıkanmalara ve işitme kaybına sebep olur.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-89. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Sözcü Yayınları

6. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz yönlerini düşünelim. Aşağıdaki boşluğa birer tane örnek yazalım.
Cevap:

Olumlu: Geniş alanlardan sesin herkese ulaşmasını sağlamak.

Olumsuz: İşitme kaybını yitirmeye sebep olmak.

7. Çevremizdeki ses kirliliğinin sağlığımıza ve çevremize olumsuz etkilerinden üçünü aşağıdaki noktalı yerlere yazalım.
Cevap:

 • İşitme kaybına sebep olur.
 • Yüksek tansiyona sebep olur.
 • Solunum ve dolaşım bozukluğu yaşanır.

Sözcük Bulmaca

Aşağıdaki bulmacaya ünitemizde geçen bazı sözcükler soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Verilen sözcükleri bulalım.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Sözcü Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Sözcü Yayınları

Düşüncelerimiz Yazalım

Işık kirliliğini ve ses kirliliğini önlemek için neler yapabileceğimizi düşünelim. Düşüncelerimiz aşağıda verilen boşluklara yazalım.

Işık kirliliğini önlemek için;

 • Bulunduğumuz ortamı aydınlatacak kadar ışık kullanmalıyız.
 • İşimiz bitince ışıkları söndürmeliyiz.
 • Aşırı aydınlatmadan kaçınmak.

Ses kirliliğini önlemek için;

 • Yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmalıyız.
 • Trafikte gereksiz yere kornaya basmamalıyız.
 • Kalabalık ortamlarda bağırarak insanları rahatsız etmemeliyiz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Sözcü Yayınları

Kendimizi Test Edelim

Arkadaşlar, aşağıdaki soruları dikkatlice okuyalım. Doğru yanıtı bulup işaretleyelim.

1. Aşağıdakilerden hangisi günümüze ait bir aydınlatma aracıdır?
Cevap: C
A. Gaz lambası
B. Kandil
C. Led lamba
D. Meşale


2. Kitap okurken ışığın geliş yönü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
Cevap: C
A. Sağ arka
B. Sağ ön
C. Sol arka
D. Sol ön


3. Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığımız için zararlı bir davranıştır?
Cevap: B
A. Okurken kitapla göz arasında 35-40 cm mesafe bırakmak.
B. Yakından televizyon izlemek.
C. Işığın doğrudan gözümüze gelmemesine dikkat etmek.
D. Gözümüze bir şey kaçınca ovuşturmamak.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98-100-101-102. Cevapları MEB Yayınları

4. Ampulü icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A
A. Albert Einstein (Albırt Aynştayn)
B. Thomas Alva Edison (Tomıs Alva Edisın)
C. Isaac Newton (Ayzek Nevtın)
D. Thomas Watson (Tomıs Vatsın)


5. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden değildir?
Cevap: C

A. Baş ağrısı ve yorgunluğa neden olur.
B. Çalışma verimini düşürür.
C. Göz sağlığımızı bozabilir.
D. Kalıcı işitme kaybına neden olabilir.


6. Aşağıdakiler den hangisi ses kirliliğine neden olur?
Cevap: B
A. Kuş sesi
B. Motor sesi
C. Rüzgâr
D. Yaprak hışırtısı


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Sözcü Yayınları

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişen teknolojinin ses araçlarına olumlu katkılarından birisi değil dir?
Cevap: A

A. İnsanlar gürültüden rahatsız olmuştur.
B. İşitme kaybı olan insanlar için işitme cihazları üretilmiştir.
C. Sesi hem kaydetmeyi hem de dinlemeyi sağlayan araçlar üretilmiştir.
D. Sesi ve görüntüyü birlikte kaydedebilen araçlar üretilmiştir.


8. Aşağıdaki şekli inceleyelim. Şekilde “D” harfi doğru sözcüğünü, “Y” harfi yanlış sözcüğünü ifade etmektedir. Cümlelerin doğru olduğunu düşünüyorsak “D” yönüne, yanlış olduğunu düşünüyorsak “Y” yönüne doğru ilerleyelim. Girişten çıkışa kadar izlediğimiz yolu renkli bir kalemle çizelim ve çıkışımızı işaretleyelim.
Cevap:
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Sözcü Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap