Anasayfa Kitap Cevapları
28 Aralık 2023, 19:25 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE: Kuvvetin Etkileri: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 90-91-92-93-94-95. Sayfa MEB Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

1. Kuvvetin paket lastiği, balon, sünger gibi esnek cisimler üzerindeki etkilerindendir.
2. Çamaşır makinesinin kapağı kapatılırken uygulanan kuvvettir.
3. Kırmızı ışığa yaklaşan arabanın yaptığı harekettir.
4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulayarak kendine doğru çeken cisimlerdir.
5. Arabanın kapısını dışardan açarken uyguladığımız kuvvettir.
6. Başlama düdüğüyle koşmaya başlayan sporcunun hareketindeki kuvvetin etkisidir.
7. Mıknatısta çekim gücünün en fazla olduğu bölgedir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

1. (Y) Hareket hâlindeki cisimlerin hızını azaltmak için hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulanmalıdır.
Cevap: Hayır bunun için hareket yönünün tersine kuvvet uygulanır

2.(D) Hareket hâlindeki cisimlere hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uyguladığınızda cismin yönünü değiştirebilirsiniz.

3.(Y) Mıknatıs ortadan kırıldığında ortaya çıkan parçalar mıknatıslık özelliğini kaybeder.
Cevap: Hayır bu özelliğini kaybetmez.

4.(D) Esnek olmayan cisimlere bükme şeklinde kuvvet uyguladığınızda cisimler üzerinde şekil değiştirici etkiye sebep olursunuz.

5.(Y) Paket lastiği, balon, sünger gibi esnek cisimlere kuvvet uygulandığında cisimlerin şekilleri aynı kalır.
Cevap: Hayır cisimlere kuvvet uygulandığında şekilleri değişir

6.(D) MR (Manyetik Rezonans) cihazı, canlıların iç organlarını görüntülemek için mıknatısların kullanıldığı bir cihazdır.

7.(D) Virajı dönen arabanın hareketi, kuvvetin yön değiştirme etkisine örnektir.

8.(Y) Mıknatıs, etrafındaki tüm cisimleri çeker.
Cevap: Hayır mıknatıs manyetik çekim sağlayabileceği cisimleri çeker

9.(D) Mıknatısta aynı kutuplar birbirine itme kuvveti uygular.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-187. Cevapları ATA Yayıncılık

10.(D) Mıknatısta kuzey kutbu “N” harfi ile gösterilir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

C) Cümlelerdeki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 
Cevap:

1. Buzdolabının kapağını çekme kuvveti uygulayarak açarız,
2. Kıyafet çekmecesini kapatmak için itme kuvveti uygularız,
3. Hareket hâlindeki bir cismi durdurabilmek için cismin hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanır,
4. Hareket hâlindeki cisimlerin hızını arttırmak için cisimlere hareket yönleriyle aynı yönde kuvvet uygulanır.
5. Pistten kalkan uçak, kaydıraktan kayan çocuklar kuvvetin hızlandırıcı etkisine örnektir.
6. Durağa yaklaşan otobüsün, iskeleye yanaşan geminin hareketi kuvvetin yavaşlatıcı etkisine örnektir.
7. Buzdolabı kapıları, süsleme gereçleri gibi pek çok üretim alanında şerit mıknatıslar kullanılmaktadır.
8. Mıknatıs; yakınında bulunan demir, nikel, kobalt gibi cisimlere temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
9. Mıknatıslarda iki farklı kutup vardır.
10. Elektrikli taşıtların motorlarında mıknatıs kullanılır.


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yayalara yol vermek için sürücünün frene bastığında arabanın yaptığı hareketin benzeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: D
A) Buzdolabının kapağının açılması
B) Öğrencinin defterini çantasından çıkarması
C) Durmakta olan topa vuran öğrenci
D) Dala konmak üzere olan kuş


2.
• Toplu iğne
• Kâğıt parçaları
• Harita çivisi
• Silgi
Suna’nın çalışma masasının çekmecesinde bulunan yukarıdaki nesnelerden kaç tanesini mıknatıs çekebilir?
Cevap: B

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

3. Mıknatıslar günlük hayatımızda pek çok yerde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların kullanım alanlarına örnek değildir?
Cevap: C
A) Buzdolabı kapısında
B) Telefon, tablet gibi araçlarda
C) Araba kapılarında
D) Banka kartlarında


4. Günümüzde mıknatısların birçok yeni kullanım alanı mevcuttur. Bunlardan biri de tekerleksiz ulaşım sağlayan Maglev trenidir. Bu trenler, raylarla arasında bulunan mıknatısın itme gücünden yararlanarak çok yüksek hızlara ulaşabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların yeni kullanım alanlarına örnek oluşturmaz?
Cevap: D
A) Elektrikli bisiklet
B) Manyetik rezonans (MR) cihazı
C) Fabrika bacalarındaki filtre sistemleri
D) Pusulada yön gösteren ibreler


5. I. Şişirilen balonda oluşan etkidir.
II. İniş yapan uçağın hareketidir.
III. Oyun hamuruyla oynarken oluşan etkidir.
IV. Yarışa başlayan koşucunun hareketidir.
Verilen ifadeler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi seçenekteki kavram açıkta kalır?
Cevap: C
A) Yavaşlama
B) Şekil değiştirme
C) Yön değiştirme
D) Hızlanma

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayıncılık

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

6.Görselde hareket yönü verilen araca uygulanacak kuvvetler ve kuvvetlerin etkileriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D
A) Batı yönünde kuvvet uygulandığında araç hızlanır.
B) Doğu yönünde kuvvet uygulandığında aracın hareket yönü değişir.
C) Aracın durması için hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulanmalıdır.
D) Aracın hızlanması için doğu yönünde kuvvet uygulanmalıdır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

7. Mıknatıslarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) Kanepe, koltuk gibi eşyaların kapanmasında etkilidir.
B) Telefon, bilgisayar, diyafon gibi araçlarda kullanılır.
C) Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker.
D) Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır.


8. Aşağıdakilerden hangisi havaya atılan metal bir paranın yere düşene kadar gerçekleştirdiği hareketlerden biri değildir?
Cevap: B
A) Yön değiştirme
B) Sallanma
C) Hızlanma
D) Yavaşlama


9.I. Şeklini değiştirebilir,
II, Rengini değiştirebilir,
III, Hızlarını arttırabilir,
Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileriyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


10. Aşağıdaki örneklerin hangisinde diğerlerinden farklı türde kuvvet uygulanmıştır?
Cevap: A
A) Açık duran çekmecenin kapatılması
B) Tekerlekli valizin taşınması
C) Rafta duran kitapların alınması
D) Araba kapısının içeriden kapatılması


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

11. Yukarıdaki mıknatıslardan hangileri birbirine itme kuvveti uygular? 
Cevap: B

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

12. Aşağıdaki şekilde mıknatısların birbirlerini çekme ve itme durumları gösterilmiştir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre, hangi seçenekte I ve II. mıknatısların kutupları doğru olarak verilmiştir?
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları


13. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler verilmiştir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

Mıknatısın çektiği maddeleri boyadığınızda tablonun son hâli aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları


14. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların yeni kullanım alanlarından biri değildir?
Cevap: C
A) Banka kartları
B) MR cihazı
C) Kapı zilleri
D) Maglev Treni

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap