Anasayfa Kitap Cevapları
23 Aralık 2023, 19:08 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22. Cevapları Pasifik Yayınları

Classroom Rules Ünitesi Cevapları 2. Bölüm

1. Ünite Classroom Rules 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22 Cevapları Pasifik Yayıncılık

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16. Cevapları Pasifik Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Pasifik Yayınları

10. Let’s remember the numbers. Listen and repeat.
Çeviri: Rakamları hatırlayalım. Dinle ve tekrar et.


11. Count from 1 to 20.
Çeviri: 1’den 20’ye kadar sayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Pasifik Yayınları

12. Let’s count from 20 to 50. Listen and repeat.
Çeviri: 20’den 50’ye kadar sayalım. Dinleyin ve tekrarlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Pasifik Yayınları

13. Listen and circle.
Çeviri: Dinleyin ve daire içine alın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Pasifik Yayınları


14. Count the numbers from 1 to 50.
Çeviri: 1’den 50’ye kadar sayıları sayın.


15. Say the numbers below.
Çeviri: Aşağıdaki sayıları söyleyin.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Pasifik Yayınları

16. Play in groups of four. Roll the dice and move forward. Say the number or answer the question in this box. 
Çeviri: Dörtlü gruplar halinde oynayın. Zarları atın ve ilerleyin. Numarayı söyleyin veya bu kutudaki soruyu yanıtlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Pasifik Yayınları

17. Write the numbers in the puzzle.
Çeviri: Sayıları bulmacanın içine yazın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Pasifik Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Pasifik Yayınları

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Stick or draw pictures for them.
Çeviri: Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. Onlar için resimler yapıştırın veya çizin.


Prepare simple puppets and make dialogues as in part 6. Ask for and give permission. 
Çeviri: Basit kuklalar hazırlayın ve 6. bölümdeki gibi diyaloglar yapın. İzin isteyin ve verin.


Prepare a poster of classroom rules. Draw or stick pictures.
Çeviri: Sınıf kurallarını içeren bir poster hazırlayın. Resim çizin veya yapıştırın.


Read the sentences and give points to yourself between 0 and 5.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve kendinize 0 ile 5 arasında puan verin.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap