Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ağustos 2023, 23:19 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

6. Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.
2. (D) Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.
3. (Y) Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.
4. (D) Devlet yurttaşlarının güvenliğini sağlamakla görevlidir.
5. (D) Oy kullanmak yurttaşlık sorumluluklarımızdan biridir.
6. (D) Aktif yurttaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlıdır.
7. (D) Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.
8. (D) Aktif yurttaş kurallara uyar.
9. (D) Seçimlere katılmak yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
10. (D) Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Diğer insanlarla bir arada yaşarken birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız.
2. TEMA, TEV, Kızılay önemli sivil toplum kuruluşlarındandır.
3. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlar kamu kurumlarıdır.
4. Etrafımızda yaşanan olaylara karşı duyarlı olmak ve hakkımızı aramak aktif yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
5. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran unsurların başında iletişim gelir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

C. Verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.

1. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?
Cevap: A

A) Devlet
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Mülteci
D) Haymatlos


2. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
Cevap: C

A) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
B) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
C) Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur.
D) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.


3. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?
Cevap: D

A) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
B) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
C) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
D) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak


4.Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?
Cevap: C

A) Adaleti sağlamak
B) Seyahat etmek
C) Vergi vermek
D) Güvenliği sağlamak


5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?
Cevap: C

A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Mehmetçik Vakfı
D) Ekonomi Bakanlığı


6. İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir?
Cevap: C

A) İnsanlar arasında kültür birliğinin olması
B) Birlikte ve barış içinde yaşaması
C) Herkesin aktif yurttaş olması
D) Üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olması

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 26-27 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki metinden birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

1. Rol paylaşımında bulunarak (anlatıcı, Kibirli Lalu ve diğer çiçekler) “Kibirli Lalu” metnini
canlandırınız.
2. Birlik ve beraberliğin önemini Kibirli Lalu hikâyesinden yola çıkarak anlatınız.

Cevap:  Birlik ve beraberlik içinde olmak bir devlet için çok önemlidir. Devlete karşı yapılan kötülükleri önlemek için yurttaşların birlik ve beraberlik içinde olması ve bu kötülüğü devletlerinin üzerinden atmaları gerekmektedir. Bu topraklar bize atalarımızdan emanettir. Onlarda topraklarımızı birlik içinde olup cephelerde canları pahasına savaşarak korumuşlardır. Bizim de aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde olarak bu topraklarımızı korumamız gerekmektedir. Bu saye de daha güçlü bir devlet oluruz.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

E. Birlikte yaşamanın önemini anlatan bir resim hazırlayınız.
Cevap: Bu kısmı sizin yapmanız gerekmektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap