Anasayfa Kitap Cevapları
8 Aralık 2022, 18:20 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Tarihe Yolculuk Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve ….ÇİNLİLER… arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.

2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ..KUT…. denir

3. ..….KAVİMLER GÖÇÜ…….. sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

4. ….GÖÇ….. ve ……TÜREYİŞ…. Uygurlara ait destanlardır.

5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan ….Hz. OSMAN…. Dönemi’nde çoğaltılmıştır.

6. …AHİ TEŞKİLATI…. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.

7. Orhun Abideleri ..ASYA HUN… Devleti zamanında yazılmıştır.

8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ….MUHACİR…, Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise .….ENSAR….. denir.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınlarıı


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in İslamiyete İlk Çağrısına Yakın Çevresinden Başlamasının Nedenini Açıklayınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.
Cevap: Türkler Orta Asya’da Çin ve diğer yağmacı toplulukların baskısından kurtulmak ve daha verimli topraklara itmek için Anadolu’ya göç etmiştir.

16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.
Cevap: İpek yolu sayesinde Doğuda bulunan zenginlikler batıya, batıda bulunan zenginlikler doğuya aktarılmıştır. Bu durum yüz yıllarca devam ettiğinden dolayı batı ve doğu medeniyetleri arasında olumlu bir kültür alışverişi gerçekleşmiştir.


17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız
Cevap: İslamiyetten sonra bu bölgede meydana gelen kabile savaşları son bulmuştur. İnsanlar arasında saygı ve sevgi oluşmuştur. İnsanlar artık kız çocuklarına değer vermiş ve sosyal olarak bir çok olumlu gelişme yaşanmıştır.

18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.
Cevap: Anadolu’ya gelen Türkler beylikler sayesine Anadolu’nun Türkleşmesine çok fazla katkıda bulunmuşlardır. Burada bulunan halka Türk kültürünü tanıtmış ve bu toprakların Türkleşmesini sağlamışlardır.


19. Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.

Sonraki Ödev:  Karahanlıların İslam Dinini Resmî Din Olarak İlan Etmesinin, Türk-İslam Tarihi Açısından Önemini Açıklayınız.

Siyasi

– Arap ülkeler ile siyasi ilişkiler güçlenmiş ve bir çok müttefik kazanılmıştır.
– Yönetimde kanunlar Kur’an-ı Kerime göre tasarlanmıştır.
– Yapılan fetih ve seferler gaza ve cihat adı altında yapılmıştır.

Sosyal

– Türkler artık yerleşik hayata geçmişlerdir
– Sosyal yaşantılar Dini kurallara göre yenilenmiştir
– Arap ülkeleri ile sosyal anlamda gelişme katedilmiştir.

Kültürel

– Sanat ve Mimaride gelişmişlerdir
– Kültürel bir çok öge Dini kurallara göre tekrar şekillenmiştir,
– Müslüman Arap insanlar ile kültürel bir etkileşim yaşanmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıda bulunan çoktan seçmeli soruların cevap anahtarı şu şekildedir ;

Cevap Anahtarı

– 20. C
– 21. A
– 22. C
– 23. B
– 24. B


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

– 25. C
– 26. A
– 27. A
– 28. D
– 29. B

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.