Anasayfa Kitap Cevapları
11 Şubat 2024, 18:45 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106-107-108. Cevapları ADA Yayıncılık

3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

3.Ünite Doğal Sayılarla Çarpma işlemi: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106-107-108. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları ADA Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.Y.) Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesi işlemin sonucunu değiştirir.
→ Sıra değişse de işlem sonucu değişmez.
2. (.D.) Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayı 10 ile çarpılır. Sonra bulunan çarpım 2’ye bölünür.
3. (.D.) Bir sayıyı 100 ile zihinden çarpmak için o sayının sağına iki tane sıfır konulur.
4. (.Y.) Son üç basamağı sıfır olan bir sayıyı 1000’e zihinden bölmek için o sayının son iki basamağındaki sıfırlar silinir.
→ Son üç sıfır silinir.
5. (.D.) Bir bölme işleminde bölünenin en büyük basamağındaki rakam bölene eşit ise bölümün basamak sayısı bölünenin basamak sayısıyla aynıdır


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Bir sayıyı 1000 ile zihinden çarpmak için o sayının sağına …üç… tane sıfır konulur.
2. Bir çarpma işlemindeki çarpanlardan biri, çarpımın diğer çarpana ….bölümüne…. eşittir.
3. Son üç basamağı sıfır olan bir sayıyı 100’e zihinden bölmek için o sayının son ….iki.. basamağındaki sıfırlar silinir.
4. Bir sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için önce sayı ..100… ile çarpılır. Sonra bulunan çarpım .ikiye.. bölünür.
5. Bir bölme işleminde bölünenin en büyük basamağındaki rakam bölenden ..büyük… ise bölümün basamak sayısı bölünenin basamak sayısından bir eksiktir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-137-138-139-140-141-142. Cevapları ADA Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayının 5 ile çarpımı kaçtır?
Cevap: C) 490

98 x 5 =
98 x 10 = 980
980 ÷ 2 = 490


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ADA Yayıncılık

2. 35 x 8 = 540 – □ ifadesinde □ yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
Cevap: B) 260

35 x 8 = 540 – □
280 = 540 – □
540 – 280 = □
260 = – □


3. 426 x 1000 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 426 000


4. 534 000 ÷ 1000 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 534


5. 8 x Δ = 40 işleminde Δ yerine gelmesi gereken sayı hangi işlemle bulunur?
Cevap: C) 40 ÷ 8

8 x Δ = 40
Δ = 40 ÷ 8
Δ = 5


6. 12 x 25 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: C) 300

12 x 25
12 x 100 = 1200
1200 ÷ 4 = 300


7. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ADA Yayıncılık


8. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını kısa yoldan çarpma yaparak bulunuz.
Cevap:

a. 34 x 50
34 x 100 = 3400
3400 ÷ 2 = 1700

b. 78 x 5
78 x 10 = 780
780 ÷ 2 = 390

c. 56 x 25
56 x 100 = 5600
5600 ÷ 4 = 1400

ç. 274 x 80
274 x 8 = 2192
2192 x 10 = 21 920

d. 405 x 900
405 x 9 = 3645
3645 x 100 = 364 500

e. 26 x 7000
26 x 7 = 182
182 x 1000 = 182 000


9. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

a. 643 x 10 = 6430
b. 49 000 ÷ 10 = 4900
c. 705 x 100 = 70 500
ç. 8000 ÷ 100 = 80
d. 37 x 1000 = 37 000
e. 96 000 ÷1000 = 96


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları ADA Yayıncılık

10. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap:

a. 39 x 8 → 312 gerçek sonuç
39 → 40
8 → 10
40 x 10 = 400 tahmin
400 – 312 = 888
tahminim 88 fazladır

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-16. Cevapları ADA Yayıncılık

b. 672 ÷ 42 →16
672 → 670
42 → 40
670 ÷ 40 = 16 eşittir

c. 68 x 9 → 612
68 → 70
9 → 10
70 x 10 = 700
700 –  612 = 88
tahminim 88 fazladır

ç. 3879 ÷ 9 → 431
3879 → 3900
9 → 10
3900 ÷ 10 = 390
431 – 390 = 41
Tahminim 41 azdır.


11. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları ADA Yayıncılık


12. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları bulunuz.
Cevap:

a. 45 + □ = 2000 ÷ 10
45 + □ = 200
□ = 200 – 45
□ = 155

b. 52 x 100 = 6200 – △
5200 = 6200 – △
△ = 6200 – 5200
△ = 1000


13. 36 x 5 ≠ 900 ÷ 6 ifadesinde eşitlik durumunun sağlanması için yapılacak işlemi aşağıya yazınız.
Cevap:

36 x 5 ≠ 900 ÷ 6
180 ≠ 150
36 x 5 ≠ (900 ÷ 6) + 30
180 = 150 + 30
180 = 180


14. 1080 simit 6 simitçiye eşit olarak dağıtılmış. Simitçilerden biri simitlerden 137’sini, diğerleri simitlerin tamamını satmış. Simitçilere dağıtılan simitlerden kaç tanesi satılmamıştır?
Cevap:

1080 ÷ 6 = 180 bir simitçiye düşen simit sayısı
180 x 5 = 900
900 + 137 = 1037
1080 – 1037 = 43 simit satılmamıştır.


15. Bir marangoz 12 binanın bulunduğu bir sitedeki dairelerin kapılarını yapacaktır. Binaların her biri 16 katlıdır ve her katta 4 daire bulunmaktadır. Her daire için 7 kapı yapılacağına göre marangoz sitenin tamamı için kaç kapı yapacaktır?
Cevap:

12 x 16 = 192 toplam kat
192 x 4 = 768 daire
768 x 7 = 5376 kapı yapılacaktır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap