Anasayfa Kitap Cevapları
12 Şubat 2024, 21:07 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

3. Ünite Kuvvet ve Hareket: 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111. Cevapları Adım Adım Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Üç atlet 2 km’lik bir parkurda yapılan koşu yarışmasına aynı anda başlıyor. Atletlerin parkurun başlangıcında, ortasında ve bitişindeki konumları aşağıda verilmiştir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Atletlerin parkurun başlangıcından ortasına kadar geçen süredeki süratleri arasındaki ilişki nasıldır?
Cevap: Hakan’ın sürati büyüktür Selim’den, Selim’in sürati büyüktür Yahya’dan.

2. Atletlerin parkurun ortasından bitişine kadar geçen süredeki görevleri arasındaki ilişki nasıldır?
Cevap: Yahya en hızlı şekilde bitirmiştir. Arkasından Selim ve sonunca olarakta Hakan yetişmiştir.

3. Atletlerin parkurun başlangıcında bitişine kadar geçen süredeki süratleri arasındaki ilişki nasıldır?
Cevap: Değişken süratleri vardır. Önce Hakan Selim ve Yahya’yı geçerken sonrasından Yahya diğer iki atleti geçmiştir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Başlangıçta doğuya doğru hareket eden cisme etki eden üç kuvvet aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız (Oklardaki her bölme 5 N büyüklüğü göstermektedir.).

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Cisme etki eden kuvvetlerin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü nedir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Cisme etki eden bileşke kuvvet kaç N büyüklüğünde ve hangi yöndedir?
Cevap: Doğu yönündeki kuvvetlerin toplamı 15+10=25N

Bileşke Kuvvet= 25-5 = 20N

3. Cismin hareket durumunda nasıl bir değişiklik gözlenir?
Cevap: Cismin hareket yönüyle uygulanan kuvvet orantılı hareket eder. Bu sebepten de cisim doğuya hareket eder.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230-232-233-234-235. Cevapları MEB Yayınları

C. Bir öğrenci aşağıdaki beş eşit parçaya bölünmüş 30 m lik yolda, uzaktan kumandalı oyuncak arabasının 6 m lik her bölümünü 2 sn. de tamamladığını gözlemliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre oyuncak arabanın yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerini çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki tabloda oyuncak arabalara etki eden üç kuvvetle ilgili bilgi verilmiştir. Oyuncak arabalara etki eden kuvvetleri çizerek gösteriniz. Oyuncak arabaların hareket durumlarında gözlenen değişimleri noktalı yerlere yazınız.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Bir cisme etki eden üç kuvvet yandaki şekilde verilmiştir. Cisim ve cisme etki eden kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur (Oklardaki her bölme 4 N büyüklüğe eşittir.)?
Cevap: A
A) Kuvvetlerin doğrultuları aynıdır.
B) Kuvvetlerin yönleri aynıdır.
C) Kuvvetlerin büyüklükleri aynıdır.
D) Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.


2. Dört atlet, saat 10.00’da yarışa başlamıştır. Atletlerin yarışı bitirme saatleri aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre en süratli atlet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D
A) Hande
B) Kemal
C) Serpil
D) Ümit


3. Yandaki cisim iki kuvvetin etkisi altındadır. Cisme etki eden bileşke kuvvetle ilgili,
I. 45 N büyüklüğündedir.
II. Doğu-batı doğrultusundadır.
III.Batı yönündedir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Adım Adım Yayıncılık
ifadelerinden hangileri söylenebilir (Oklardaki her bölme 5 N büyüklüğe eşittir.)?
Cevap: B
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Yanda bir hareketlinin sürat-zaman grafiği verilmiştir. Hareketliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) Sürati zamanla artmaktadır.
B) Sabit süratle hareket eder.
C) 1 sn.de 12 m yol alır.
D) Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

5. Halat çekme oyunu oynayan dört arkadaş, halata aynı doğrultuda kuvvet uygulamaktadır. Dört arkadaşın uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Halat, oyun esnasında dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D
A) Hakan ile Bilal halata aynı yönde kuvvet uygular.
B) Yunus ile Melih halata aynı yönde kuvvet uygular.
C) Halata etki eden bileşke kuvvet sıfırdır.
D) Halat, Melih’in uyguladığı kuvvet yönünde hareket eder.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233-234-235-236. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Duran bir cisme doğu yönünde 16 N, batı yönünde 9 N büyüklüğünde kuvvetler etki etmektedir. Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: B
A) Doğu yönünde 16 N
B) Doğu yönünde 7 N
C) Batı yönünde 7 N
D) Batı yönünde 16 N


7. Görselde verilen sandığın sağ ve sol taraflarına halat bağlanmıştır. Mehmet, sandığı K noktasına götürmek
için sandığa doğu yönünde 15 N büyüklüğünde kuvvet uyguluyor. Mehmet, sandığı hareket ettiremeyince arkadaşı Murat’tan yardım istiyor. Murat ve Mehmet birlikte kuvvet uyguladıklarında sandığı K noktasına götürüyorlar.
Buna göre,
I. Murat’ın uyguladığı kuvvet, Mehmet’in uyguladığı kuvvetten büyüktür.
II. Murat sandığa doğu yönünde kuvvet uygulamıştır.
III.Murat’ın ve Mehmet’in uyguladığı kuvvetlerin doğrultuları aynıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Cevap: D
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. İstanbul’dan Ankara’ya seyahat eden Nermin Hanım’ın yol boyunca karşılaştığı tabelalardan bazıları ve o tabelaları gördüğü zaman dilimleri aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre Nermin Hanım’ın seyahat ettiği aracın sürat-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


9. Aynı cisme etki eden üç kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Cisim, aşağıda özellikleri verilen kuvvetlerden hangisi etki ettiğinde dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur?
Cevap: C
A) Doğu-batı doğrultusunda, doğu yönünde, 12 N büyüklüğünde kuvvet
B) Doğu-batı doğrultusunda, batı yönünde, 4 N büyüklüğünde kuvvet
C) Doğu-batı doğrultusunda, doğu yönünde, 4 N büyüklüğünde kuvvet
D) Doğu-batı doğrultusunda, batı yönünde, 12 N büyüklüğünde kuvvet

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap