Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mayıs 2024, 20:42 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154-156-157-158 Cevapları Ferman Yayıncılık

Haklarımız Cevapları

5. Ünite Ekonomik Faaliyetler : 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-155-156-157-158.  Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

İnsan hakları ve özgürlükleri neden yasalarca güvence altına alınmıştır? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: İnsan hakları ve özgürlükleri yasalarla güvence altına alınmasının nedeni dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı korunması amacıyla yasalar ile yaptırımlara uğratarak güvence altına alınmıştır.


Söyleyelim

İnsan haklarının tarihçesiyle ilgili yaptığınız araştırmadan oluşturduğunuz metni okuyunuz. İnsan haklarının hangi mücadeleler ve evreler geçirdiğini söyleyiniz.
Cevap: İnsan hakları, pek çok toplum, kültür ve medeniyette farklılık göstererek ortaya çıkmıştır. Avrupa’da insan hakları kavramı gelişme göstermeye başlamış ve 1948 yılı itibari ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmiştir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183-185-186-187-188-189 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Ferman Yayıncılık

Öneri

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin bazı maddelerini incelediniz. “https:// www.unicef.org” genel ağ adresinden Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin tamamını inceleyerek haklarınızı ve bu hakları nasıl kullandığınızı gösteren bir tabloyu defterinizde oluşturunuz.
Cevap: Çocuk hakları Sözleşmesinde çocuklar için eğitim hakkı, ifade özgürlüğü, oyun hakkı, sağlık hakkı, güvenlik hakkı gibi maddeler yer almaktadır. Bu haklarımı kullanırken eğitim hakkım için okula gidiyorum. Sağlık hakkım için hastaneleri kullanıyorum. Güvenlik hakkım için güvenlik teşkilatlarının sorumluluğu altındayım. Haklarımı bu şekilde kullanıyorum.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

Çocuk haklarının korunması için sözleşmeler dışında ne gibi önlemlere ihtiyaç vardır? Söyleyiniz.
Cevap: Çocuk hakları dünyada önemli olan en önemli haklardan biridir. Çocuklar kendi haklarını savunamayacak kadar küçük ve savunmasız oldukları için onları korumak adına büyüklere görevler düşmektedir. Ebeveynler çocuklarını haklarını savunmakla sorumludurlar. Aynı zaman da çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalıdırlar.


1. Etkinlik

Aşağıda verilen alana, sahip olduğunuz hakların dokunulamaz ve devredilemez olduğunu vurgulayan sloganlar yazınız.
Cevap:

  • Haklarımızı bilmeli, ihlalleri önlemeli
  • Haklarımızdır bizi savunan
  • İnsan haklarını bilmeli ihlal edilmesini engellemeli
Sonraki Ödev:  Türk ve Macar Mutfakları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdir?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Etkinlik

Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ferman Yayıncılık


Sonraki Konuya Hazırlık

Okulunuza ait eşyaları kullanırken nelere dikkat etmektesiniz? Okuldaki eşyaları dikkatli kullanmanın önemi nedir? Size bu konuda ne tür  sorumluluklar düşmektedir? Bununla ilgili bir afiş hazırlayarak sınıf panonuza asınız.
Cevap: Okula ait olan eşyaları kullanırken onların ortak kullanım eşyaları olduğunu bilip zarar vermeden sürem bitene kadar kullanıyorum. Okuldaki eşyaları dikkatli kullanırsak diğer arkadaşlarımızın da bu eşyalardan yararlanmalarını sağlamış oluruz.  Bize düşen sorumluluklar okula ait olan eşyaları kaynakları kullanırken dikkatli olmalı ve dikkatli bir şekilde kullanmayanları uyarmalıyız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap