Anasayfa
Ara Bul
27 Temmuz 2021, 3:10
Mehmet
Yönetici

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-110-111-112-113 Cevapları Koza Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113 Cevapları Koza Yayınları HEPSİ HAKLI

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Koza Yayınları 

HAZIRLIK

1-Defterinize yazdığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza okuyunuz.

Ben Sözümden Dönmem

Bir gün Hoca’ya bir komşusu sorar.
– Hoca’m, sen kaç yaşındasın?
Hoca ak sakallarını sıvazlar.
– Kırk yaşındayım.
Komşusu hemen itiraz eder.
– Nasıl olur Hoca’m?

On yıl önce de aynı şeyi söylemiştiniz,
deyince Hoca gülümser.
– Bak komşum sözünden dönmek bize yakışmaz.
Sen bu soruyu on yıl sonra yine sor.
Göreceksin aynı cevabı vereceğim.
Ben sözümden dönmem, der.

2-Okuduğunuz ve dinlediğiniz fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca’nın kişiliği hakkında neler diyebilirsiniz?

Cevap: Nasrettin hoca, bana göre zeki ve şakacı bir insanmış.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Koza Yayınları 

1.Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını, metinle birlikte verilen görsellerden ve kelimenin içinde geçtiği dizelerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kelimelerin sözlük anlamlarına bakınız.

Cevap:

Fetva: İslam hukukuyla ilgili bir konunun, bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislamca ya da müftüce verilen hüküm, yanıt.

yakınmak :kendisine yapılan bir haksızlığı ya da kendisini tedirgin eden herhangi bir durumu, çözüm bulması ya da bilmesi, ortak olması için karşısındakine sızlanarak anlatmak

Hüküm: yargı

2.Etkinlik

Aşağıdaki oyunu oynamak için uygun sayıda gruplara ayrılınız. Oyun sonrasında bu kelimelerin anlamları hakkında arkadaşlarınızla tartışınız. Her grup bulduğu kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullansın.

(Bu etkinliği öğrencilerin sınıfta yapması gerekmektedir.)


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Koza Yayınları 

3.Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Nasrettin Hoca’ya kimler geliyor?

Cevap: Birbirlerinden davacı olan iki adam

Nasrettin Hoca, birinci adamı neden haklı buluyor?

Cevap:Adam nasrettin hocaya yakınarak olayı analtır. Hoca sözlerine ikna olur.

Nasrettin Hoca’yı, ikinci adam nasıl ikna ediyor?

Cevap:İkinci adamda olayı kendi gözünde anlatır oda ikna eder.

Nasrettin Hoca’nın hanımı neden ileriye atılıyor? Hoca, ona ne diyor?

Cevap:İkisini de haklı bulduğu için hanımı biri haklı olması gerekir ne hoca da hanımına ‘vallahi sen de haklısın’ der

Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Cevap:

Konu: Haklılık

Ana fikri:Her zaman herkesi memnun etmek mümkün olmaz.

Nasrettin Hoca’nın bu fıkrasını sevdiniz mi? Neden?

Cevap: Evet sevdim. İnsanların hep haklı çıkmaya çalıştığını göstermiş.

4.Etkinlik

Nasrettin Hoca fıkraları gibi atasözlerimiz de insanlara hatalarını bir daha yapmamaları için öğütlerde bulunur. Atasözlerinin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu tür atasözlerinde kelimelerin anlamlarıyla iletmek istediği mesaj arasında farklılık vardır.

Aşağıdaki atasözlerini okuyunuz. Mecaz anlamdaki atasözlerinin yanlarına “Mecaz”, gerçek anlamda kullanılan atasözlerinin yanlarına da “Gerçek” yazınız.

Cevap: Acele işe şeytan karışır. = Mecaz
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.=Gerçek
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.=Mecaz
Hamama giren terler.=Gerçek
Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.=Mecaz
Arpa eken buğday biçmez.=Gerçek
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.=Mecaz
Bir elin nesi var iki elin sesi.=Gerçek
Üzüm üzüme baka baka kararır.=Mecaz
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.=Gerçek


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Koza Yayınları 

5.Etkinlik

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resmin, Nasrettin Hoca’nın hangi fıkrasına ait olduğunu tahmin edip söyleyiniz.

4. Sınıf Türkçe Sayfa 108-109-110-111-112-113 Cevapları Koza Yayınları

Cevap:‘Kazan Doğurdu’ fıkrasına aittir.

Nasrettin Hoca ile komşusu arasında geçen konuşmada ünlem işaretinin kullanıldığı
“Neee! Doğurdu mu?” cümlesine dikkat ediniz. Bu cümlenin hangi duyguyu anlattığını söyleyiniz.
Aşağıya ünlem işaretinin kullanıldığı beş cümle yazınız.

Cevap: Şaşkınlık ifadesi olduğu için kullanılmıştır.

 • İşte şimdi yandık!..
 • Ne güzel tesadüf!
 • Hişt! Buraya gel!
 • Şşt! Sus bakayım!
 • Ee, yeter artık!

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Koza Yayınları 

6.Etkinlik

İki kişilik gruplara ayrılınız. Grup arkadaşınızla fikir ayrılığına düştüğünüz bir olay hayal ediniz. Ardından öğretmeninizin kontrolünde gruplar hâlinde tahtaya çıkınız. Arkadaşınızla aranızdaki fikir ayrılığını Nasrettin Hoca’nınkine benzer bir yöntemle gidermeye çalışınız. Konuşmalarınızda nezaket ifadeleri kullanarak konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.

(Bu etkinliğin sınıfta yapılması gerekmektedir)

7.Etkinlik

Yazınıza başlık koymayı, noktalama ve yazım kurallarına uymayı unutmayınız.

Çevrenizde Nasrettin Hoca’ya benzettiğiniz kişiler var mıdır? Böyle bir kişinin özelliklerini aşağıya yazınız. Yazınızda bu kişinin kişilik özelliklerini, olaylara verdiği tepkileri örneklerle açıklayınız.

Cevap:Evet vardır. Dayım da hem zeki hem şakacı hem de hazır cevap bir insandır.

Sonraki Derse Hazırlık

1. Merak ettiğiniz bir ilimizi araştırınız. Araştırma sonucunda o ilin önemli tarihî eserlerini, doğal güzelliklerini, yemeklerini, türkülerini vb. özelliklerini defterinize not ediniz.

Cevap:Size Trabzon ilimizden bahsedeceğim. Bilinen tarihi geçmişi en az 4000 yıl öncesine dayanan Trabzon, konumu itibariyle tarihin bütün evrelerinde tüm dünyanın ilgisini çekmiş ender kentlerden biridir. Coğrafi önemi ve tam bir geçiş noktasında bulunması nedeniyle Trabzon; tarihi boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ticari ve idari merkez olarak Trabzon’da yüzyılların ötesinden bu yana kurulu bulunan eğitim -kültür -ticaret merkezlerinin varlığı kentin etrafıyla birlikte canlı ve süregelen bir kültürel birikime sahip olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Trabzon kültür varlıkları bakımından zengin bir şehirdir. Günümüzde bu kültür varlıkları yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yerleri arasındadır.

 • Sümela Manastırı
 • Vezalon (Yahya) Manastırı
 • Kızlar (Panagia Theokephastros) Manastırı
 • Trabzon Kalesi
 • Atatürk Köşkü
 • Trabzon Müzesi
 • Ayasofya Müzesi

Gibi eserler vardır.

2. Aile büyüklerinizden yardım alarak milli kültürümüzle ilgili bilgilerin yer aldığı İnternet sitelerini araştırınız.

Cevap:

 • www.millikultur.com
 • www.ktb.gov.tr

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.