Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:43 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113. Cevapları MEB Yayınları

Scıence Ünitesi 1 Cevapları

9. Ünite Scıence 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Match the fields of science with well-known people. Share them with your classmates.
Çeviri: Bilim alanlarını tanınmış kişilerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Tick (✓) what they invented/ discovered.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Ne icat ettiklerini/ keşfettiklerini işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 2 (2. Aktivite)

Look at the inventions. Share your ideas about these scientific achievements. Which one/ ones changed the world the most? 
Çeviri: Buluşlara bakın. Bu bilimsel başarılar hakkındaki fikirlerinizi paylaşın. Dünyayı en çok hangisi/hangileri değiştirdi?
Cevap: I think the wheel has changed the world the most. It is the greatest invention that enables us to reach the place we want in a short time. (Bence dünyayı en çok tekerlek değiştirmiştir. İstediğimiz yere kısa sürede varmamızı sağlyan en büyük buluştur.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

Tick (✓) the scientists you know.
Çeviri: Tanıdığınız bilim adamlarını işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the texts. Suppose that you are a scientist. Which cure would you like to find?
Çeviri: Metinleri okuyun. Diyelim ki bir bilim insanısınız. Hangi tedaviyi bulmak isterdin?
Cevap: If I were a scientist, I would like to find a cure for cancer. (Bilim insanı olsaydım kanser tedavisini bulmak isterdim.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the texts again. Answer the following questions.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Why did Aziz Sancar get the Nobel Prize?
Çeviri: Aziz Sancar neden Nobel Ödülü’nü aldı?
Cevap: He got the Nobel Prize for his works for DNA repair. (DNA onarımı konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel Ödülü’nü aldı.)


2. What is the aim of his Foundation?
Çeviri: Vakfının amacı nedir?
Cevap: To promote Turkish culture and to support Turkish students. (Türk kültürünü tanıtmak ve Türk öğrencilerine destek olmak.)


3. What did Canan Dağdeviren invent?
Çeviri: Canan Dağdeviren neyi icat etti?
Cevap: She invented a wearable heart chip that works without a battery. (Pilsiz çalışan bir giyilebilir kalp çipi icat etmiş.)


4. What is she doing now?
Çeviri: Şimdi ne yapıyor?
Cevap: She is conducting her scıentific research at MIT. (Bilimsel araştırmalarını MIT’de yürütmektedir.)


5. What is their common feature?
Çeviri: Onların ortak özelliği nedir?
Cevap: They are both Turkish invertors in United States. (İkisi de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk mucitlerdir.)


Activity 4 (4. Aktivite)

Write a short paragraph about other scientific achievements by describing them.
Çeviri: Diğer bilimsel başarıları tanımlayarak bunlarla ilgili kısa bir paragraf yazın.
Cevap:

There are many other scientific achievements. Like the laws of gravity. The founder. Isac Newton was a phsyician from England. He invented the laws of gravity and those laws changed many things in our lives. (Daha birçok bilimsel başarı var. Yerçekimi kanunları gibi. kurucusu. Isac Newton, İngiltere’den bir doktordu. Yerçekimi yasalarını icat etti ve bu yasalar hayatımızda birçok şeyi değiştirdi.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Study the words in the boxes.
Çeviri: Kutulardaki kelimeleri inceleyin.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Work in pairs. Discuss scientific achievements. Act it out in the class.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bilimsel başarıları tartışın. Sınıfta canlandırın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. What does inventor mean?
Çeviri: Mucit ne demek?
Cevap: It means someone who invents something. (Bir şey icat eden kişi demektir.)


2. Who are the inventors you know?
Çeviri: Tanıdığınız mucitler kimlerdir?
Cevap: I know Thomas Edison, Albert Einstein and Isaac Newton. (Thomas Edison, Albert Einstein ve Isaac Newton’u tanıyorum.)


3. Who are the women inventors you know?
Çeviri: Tanıdığınız kadın mucitler kimlerdir?
Cevap: I know Marie Curie. (Marie Curie’yi tanıyorum.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the recording. Circle the correct words.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri daire içine alın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3 (3. Aktivite)

Work in pairs. Talk about scientific actions happening currently and in the past.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Şu anda ve geçmişte gerçekleşen bilimsel eylemler hakkında konuşun.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14. Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1 (1. Aktivite)

How do you follow scientific developments. Tick ( ✓) your answers.
Çeviri: Bilimsel gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Cevaplarınızı işaretleyin ( ✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the texts. What do you want to invent for the disabled to make their life easier?
Çeviri: Metinleri okuyun. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak ne icat etmek istersiniz?
Cevap: I would like to produce robots that will always accompany disabled people. (Engellilere yanlarında sürekli arkadaşlık edecek robotlar üretmek isterdim.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the texts again. Complete the sentences.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun. Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1- Ş. Sude Kahraman came __second__ in the competition of “Geleceğin Mucitleri”.

2- __Bass Ton__ is a stick with a system of electronic chips.

3- The stick makes the lives of __sight-disabled__ people easier.

4- __Efe İnan__ developed stable wheel chair.

5- This machine has __six__ zmotors and __one__ battery.

6- His invention is useful for __paraplegic__ people.


Activity 4 (4. Aktivite)

What are the current scientific actions/ achievements you know? Share them with your classmates.
Çeviri: Bildiğiniz güncel bilimsel eylemler/başarılar nelerdir? Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: A chip was designed by students for athlete’s joint pain. In this way, they will not suffer from joint pain after sports. (Öğrenciler tarafından sporcuların eklem ağrıları için bir çip tasarlanmıştır. Böylelikle spordan sonra eklem ağrısı çekmicekler.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları

L – 6 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Tick (✓) the sentences you like doing about science.
Çeviri: Bilimle ilgili yapmaktan hoşlandığınız cümleleri işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap