Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mayıs 2024, 16:02 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE Elektrik Devre Elemanları: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 214 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Bir deneyde bağımsız değişken pil sayısı ise bağımlı değişken ampul sayısıdır.
2. (D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur.
3. (D) Devre elemanları için kullanılan semboller her ülkede aynıdır.
4. (D) Devre elemanlarının sembolleri kullanılarak yapılan çizime “devre şeması” denir.
5. (Y) Devre elemanlarından pilin sembolü şeklindedir.
6. (D) Devrede ampul sayısı sabitken pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
7. (Y) Devre elemanlarını sembollerle göstermek fazla zaman alır.
8. (Y) Bir elektrik devresinde ampul parlaklığı sadece ampul sayısına bağlı olarak değişir.
9. (D) Devre şemasına bakılarak elektrik devresinin hatalı olup olmadığı anlaşılabilir.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Basit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve __bağlantı kablosu__ bulunur.
2. Bilim insanları her bir devre elemanını kolay çizilen bir __sembol__ ile göstermişlerdir.
3. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampul parlaklığı __azalır__
4. Deneyde bağımsız değişkenden etkilenen değişkene __bağımlı__ değişken denir.
5. Devrede ampul parlaklığını etkileyen faktörler ampul ve __pil__ sayısıdır.
6. Sadece ampul sayısının değiştirildiği devrelerde ampul sayısı __bağımsız__ değişkendir.
7. Bir devrede ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı artırılırsa ampul daha __parlak__ yanar.
8. Devre şemasında açık ve kapalı olmak üzere iki __anahtar__ sembolü kullanılır.
9. Elektrik devresini oluşturan her parçaya __devre elemanı__ denir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 215 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Beyza Öğretmen, öğrencisi Elif’ten aşağıda verilen malzemelerle bir elektrik devresi kurmasını ve kurduğu devrenin şemasını çizmesini istemiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 215 Cevapları

Beyza Öğretmen, öğrencisinin çizdiği devre şemasını incelemiş ve şemada bir ampulün fazla olduğunu görmüştür.
Buna göre Elif’in çizdiği devre şeması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 215 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 216 Cevapları

2. Yandaki basit elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi kullanılmamıştır?
Cevap: C

A) Pil
B) Ampul
C) Anahtar
D) İletken tel

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78-79-80. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Hipotez, bir deneyden elde edilecek olası sonuçlardır..
Hipotez 1: Pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
Hipotez 2: Ampul sayısı artırılırsa ampul parlaklığı azalır.

Ferhat, yukarıda verilen hipotezleri test etmek istiyor. Bu nedenle özdeş malzemeler kullanarak birbirinden farklı 4 elektrik devresi kuruyor. Daha sonra kurduğu devrelerin şemalarını defterine çiziyor. Ferhat’ın çizdiği devre şemaları aşağıda verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 216 Cevapları

Ferhat, hipotezlerin doğruluğunu test etmek için yukarıdaki devre şemalarından hangilerini karşılaştırmalıdır?
Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 216 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 217 Cevapları

4. Aşağıdaki grafikte, bir elektrik devresinde yapılan değişiklik sonucu devredeki ampullerin parlaklığındaki değişim gösterilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 217 Cevapları

Grafiğe göre devre üzerinde yapılan değişiklikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C

A)Devredeki ampul sayısı artırılmıştır.
B) Devredeki iletken tel sayısı artırılmıştır.
C) Devredeki pil sayısı artırılmıştır.
D) Devredeki anahtar sayısı artırılmıştır


5. Devre elemanlarının görselleri kullanılarak elektrik devresi kurulabilir. Kurulan bu devrenin kâğıt üzerinde gösterilmesi, devreyi kurmaktan daha çok zaman alabilir. Devre elemanlarını çizerken hem daha çok zorlanılır hem de doğru bir çizim ortaya çıkmayabilir. Bilim insanları elektrik devrelerinin gösteriminde karşılaşılan bu zorluğu aşmak için ortak bilimsel bir dil geliştirmişlerdir. Buna göre her bir devre elemanı kolay çizilebilen bir sembolle gösterilmiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D
A) Devre elemanlarının görsellerini çizmek daha kolaydır ve daha az zaman alır.
B) Devre elemanları sembollerle değil sadece görsellerle ifade edilir.
C) Devre elemanlarının görsellerle gösterilmesi daha bilimseldir.
D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur.


6. Farklı sayıda özdeş pil ve ampullerden oluşan basit bir elektrik devresi kurulacaktır. Pil ve ampul sayıları sırasıyla hangi seçenekteki gibi olursa devredeki ampul parlaklığı daha fazla olur?
Cevap: D
A) 1-2
B) 1-3
C) 2-3
D) 3-1


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 218 Cevapları

7. Farklı sayıda özdeş ampuller ve eşit sayıda özdeş piller kullanılarak 4 adet elektrik devresi kurulmuştur. Devrelerdeki ampul sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 218 Cevapları

Grafiğe göre ampul parlaklığının en fazla olduğu devre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A) I
B) II
C) III
D) IV


8. 5. sınıf öğrencisi Tarık, fen bilimleri dersi ödevi için elektrik devre elemanları ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Ancak tabloyu hazırlarken bazı hatalar yapmıştır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 218 Cevapları

Tarık’ın hazırladığı tablodaki hata aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A) Ampul ile pilin sembollerini karıştırmıştır.
B) Pil ile iletken telin sembollerini karıştırmıştır.
C) İletken tel ile anahtarın sembollerini karıştırmıştır.
D) Anahtar ile ampulün sembollerini karıştırmıştır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127-128-129-130-131. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 219 Cevapları

9. Arif, özdeş pil ve ampuller kullanarak ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini incelemek istiyor. Bu nedenle Arif, pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirdiği bir deney düzeneği hazırlamıştır.

Buna göre Arif’in deneyindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B

A.) Ampul sayısı                Ampul parlaklığı    Ampul sayısı
B.)Ampul sayısı                Ampul parlaklığı    Pil sayısı 
C.)Ampul parlaklığı        Ampul sayısı            Pil sayısı
D.) Ampul sayısı            Pil sayısı                    Ampul parlaklığı


10. Pınar, bir soruya cevap bulmak amacıyla özdeş devre elemanları kullanarak aşağıdaki devreleri kurmuştur.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 219 Cevapları

Buna göre Pınar’ın cevap aradığı soru aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D

A) Anahtar sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
B) İletken telin özelliği ampul parlaklığını etkiler mi?
C) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
D) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 220 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterilmesinin nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Elektrik devre elemanlarının çizimini yapmak zor olduğu için ve yeterli alan olmayacağı için sembollerle gösterilir.

2. Aşağıdaki boşluğa 1 pil, 2 ampul, 1 kapalı anahtar ve iletken telden oluşan bir devre şeması çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 220 Cevapları


3. Ayla, özdeş üç pil ve özdeş üç ampulden oluşan elektrik devresi kurar. Anahtarı kapatarak ampullerin parlaklıklarını gözlemler. Ayla, bu devreye özdeş bir ampul daha ekler.

a) Ampullerin parlaklığında nasıl bir değişiklik olur? Yazınız.
Cevap: Ampullerde parlaklık azalır.

b) Ayla’nın yaptığı bu deneyin bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve kontrol değişkeni nedir? Yazınız.

Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı,
Bağımsız değişken: Ampul sayısıdır.
Kontrol değişkeni: Pil sayısı


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 221 Cevapları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 221 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap