Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:09 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118-119-121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118-119-121-122-123-124-125. Cevapları Party Time Ünitesi Cevapları

7. Ünite Party Time 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118-119-121-122-123-124-125 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

9. a) Look at the pictures and answer the questions.
Çeviri: Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

Where are the children?
Çeviri: Çocuklar nerede?
Cevap: They are in a garden. (Bir bahçedeler.)


What are they doing?
Çeviri: Onlar ne yapıyor?
Cevap: They are celebrating a birthday. (Doğum gününü kutluyorlar.)


b) Read the picture story and complete the sentences.
Çeviri: Resimli hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1) Sue likes _books_.
2) Anna must go home because _it is late_.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

10. Read the dialogue. Look at the pictures and make suggestions and excuses.
Çeviri: Diyaloğu okuyun. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun ve mazeretler bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

Fun Tıme (Eğlence zamanı)

a) Write numbers from 1 to 6 on small pieces of paper, fold and choose one of them.
Çeviri: Küçük kağıt parçalarına 1’den 6’ya kadar sayılar yazın, katlayın ve bunlardan birini seçin.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40-41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

b) Go to that number and follow the instructions.
Çeviri: Bu numaraya gidin ve talimatları izleyin.

c) Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

Prepare an invitation card for your birthday party.
Çeviri: Doğum günü partiniz için bir davetiye hazırlayın.
Cevap:


Reflect on your English
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün

I can understand simple requests for permission and their responses. (Basit izin isteklerini ve yanıtlarını anlayabilirim.)

I can ask for permission and give response in a simple way. (İzin isteyebilir ve basit bir şekilde yanıt verebilirim.)

I can use basic greeting and leave-taking expressions. (Temel selamlama ve vedalaşma ifadelerini kullanabilirim.)

I can state utterances to express obligation. (Yükümlülüğü ifade etmek için ifadeler ifade edebilirim.)

I can state the date of an event. (Bir etkinliğin tarihini belirtebilirim.)

I can understand short texts and birthday cards. (Kısa metinleri ve doğum günü kartlarını anlayabilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

1. Look at the pictures and complete the words.
Çeviri: Resimlere bakın ve kelimeleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2. (Etkinlik 2.)

2. Match the parts of the sentences and write.
Çeviri: Cümlelerin bölümlerini eşleştirin ve yazın.
Cevap:

1. Can I ask → d) a question?
2. Yes, you → f) can?
3. Can I throw → e) party
4. Sorry, not → g) right now.
5. Can I come → h) in
6. Yes, of → i) course.
7. Can I take → j) your pencil
8. Can I watch → a) television?
9. Can I go → b) out?
10. No, you → can’t?

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları

Can I ask a question?
Can I throw a part?
Yes, you can.
Sorry, not right now.
Can I come in?
Yes, of course.
Can I take your pencil?
Can I watch television?
Can I go out?
No, you can’t.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3. (Etkinlik 3.)

3. Put the dialogues into the correct order and act out
Çeviri: Diyalogları doğru sıraya koyun ve harekete geçin
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

4. Look at the pictures and choose the correct statements.
Çeviri: Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5. (Etkinlik 5.)

5. Read the message and mark True or False.
Çeviri: Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları


Activity 6. (Etkinlik 6.)

6. Order the words and answer the questions.
Çeviri: Kelimeleri sıralayın ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1) Susan’s / Is / ? / February / in / birthday
Is Susan’s birthday in February?
Çeviri: Susan’ın doğum günü şubatta mı?
Cevap: No it is not.  (Hayır değil.)

2) Susan’s / birthday / ? / is / When
When is Susan’s birthday?
Çeviri: Susan’ın doğum günü ne zaman?
Cevap: In January. (Ocak ayında.)

3) day / is / Susan’s / What / birthday / ?
What day is Susan’s birthday?
Çeviri: Susan’ın doğum günü hangi gün?
Cevap: On the 9th of the month. (Ayın 9’unda.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap