Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:11 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36. Cevapları My Town Ünitesi Cevapları

2. Ünite My Town 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

1. Read and repeat the names of the places below.
Çeviri: 1. Aşağıdaki yerlerin adlarını okuyun ve tekrarlayın.
Cevap:

pharmacy : Eczane
library: Kütüphane
bank: Banka
stationery: Kırtasiye
hospital: Hastane
bakery: Fırın
cafe: Kafe
cinema: Sinema


2. Work in pairs. Read the dialogue and make similar dialogues.
Çeviri: 2. Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun ve benzer diyaloglar yapın.
Cevap:

  • Mehmet: Is Alice at shop? (Alice dükkanda mı?)
    Ahmet: No, He isn’t (Hayır, o değil)
    Mehmet: Where is Alice? (Alice nerede?)
    Ahmet: Alice is at the bakery. (Alice fırında.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

3. Look at the pictures and complete the sentences.
Çeviri: 3. Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Answer the questions.
Çeviri:4. a) Soruları cevaplayın.

Where do you sit in class? (Sınıfta nerede oturuyorsun?)
Cevap: Next to and behind. (Yanında ve arkasında.)


How many students are there in the picture below? (Aşağıdaki resimde kaç öğrenci var?)
Cevap: There are ten students in the picture. (Resimde on öğrenci var.)


b) Listen to the dialogue and complete the sentences.
Çeviri: b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

Teacher: Peter, where is Danny? (Peter, Danny nerede?)

Peter : Danny is __between__ Janny and Ketty. (Danny, Janny ve Ketty arasındadır.)

Teacher: OK. Where is Harry? (Tamam. Harry nerede?)

Peter : Harry is __next to__ Ketty and _in front of__ Mark. (Harry, Ketty’nin yanında ve Mark’ın önünde.)

Teacher: And where is Julie? (Peki Julie nerede?)

Peter : Julie is __behind___ Janny. (Julie, Janny’nin arkasında.)

Teacher: Where is Alex? (Alex nerede?)

Peter : Alex is __behind_ Danny and _next to__ Mike. (Alex, Danny’nin arkasında ve Mike’ın yanında.)

Teacher: Thank you very much, Peter. (Çok teşekkür ederim Peter.)

Peter : You’re welcome. (Rica ederim.)


c) Listen to the dialogue again and write the names of the students.
Çeviri: c) Diyaloğu tekrar dinleyin ve öğrencilerin isimlerini yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

5. Read the dialogue and find the library on the map.
Çeviri: 5. Diyaloğu okuyun ve haritada kütüphaneyi bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları


6. Look at the signs and write the directions.
Çeviri: 6. İşaretlere bakın ve talimatları yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

7. a) Listen to the people and match them with the places they want to go. Be careful about the intonation.
Çeviri: 7. a) İnsanları dinleyin ve gitmek istedikleri yerlerle eşleştirin. Entonasyona dikkat edin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and write the names of the places on the map.
Çeviri: b) Kaydı tekrar dinleyiniz ve haritadaki yerlerin isimlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

8. Look at the map and complete the dialogues with suitable words.
Çeviri: 8. Haritaya bakın ve diyalogları uygun kelimelerle tamamlayın.
Cevap:

1) Max : Excuse me, how can I go to the restaurant? (Affedersiniz, restorana nasıl gidebilirim?)
Pam : The restaurant? (Restoran mı?)
Max : Yes, the restaurant. (Evet, restoran.)
Pam : Well, __go straight ahead__ on Daisy Road. __turn right__ into King Street. (Pekala, Daisy Yolu’ndan dümdüz gidin. Sağa King Street’e dönün.)
It’s __between__ the theater and the school. (Tiyatro ve okul arasında.)
Max : Thanks. (Teşekkürler.)
Pam : Not at all. (Hiç de değil.)


2) Carol : __Excuse__ me, how can I go to the cinema? (Affedersiniz, sinemaya nasıl gidebilirim?)
Terry : Well, go __straight ahead__ and take __the first right__. Then cross
the Princess Road. Turn __left__. It is on your __right___ . (Pekala, dümdüz devam edin ve ilk sağa dönün. Sonra çapraz. Prenses Yolu. Sola çevirin. Sağınızda.)
Carol : Thank you. (Teşekkür ederim.)
Terry : You are welcome. (Rica ederim.)


3) Susan : Excuse me, is there a park near here? (Afedersiniz, buraya yakın bir park var mı?)
Danny : Oh, yes. There is one nearby. __go straight ahead__ on Daisy Road. (Ah, evet. Yakınlarda bir tane var. Daisy Yolu üzerinde dümdüz ilerleyin.)
Take __the second left__. It is on your __right__ opposite __the museum___ . (İkinci sola dönün. Müzenin tam karşısında sağınızda.)
Susan : Thank you. (Teşekkürler.)
Danny : You are welcome. (Rica ederim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

9. Work in pairs. Ask and answer questions and complete the map.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soru sorun ve cevaplayın ve haritayı tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Zülal: Excuse me, how can I go to the library? (Affedersiniz, kütüphaneye nasıl gidebilirim?)
Sena: The library? (Kütüphane?)
Zülal: Yes the library. (Evet kütüphane.)
Sena: Well, go straiht ahead and take the first right. Then cross the second street. Turn right. It is on your left. (Pekala, dümdüz gidin ve ilk sağdan dönün. Sonra ikinci caddeyi geçin. Sağa dönün. Senin solunda.)
Zülal: Thank you. (Teşekkür ederim.)
Sena: You are welcome. (Rica ederim.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap