Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:19 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53-54-55-56-57-58-59. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53-54-55-56-57-58-59. Cevapları Games And Hobbıes Ünitesi Cevapları

3. Ünite Games And Hobbıes 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53-54-55-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları

7. a) Read the picture story and act out.
Çeviri: 7. a) Resimli hikayeyi okuyun ve canlandırın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri: Dinle ve şarkıyı söyle.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

Prepare a poster about a popular game in your country. Pay attention to the questions below.
Çeviri: Ülkenizdeki popüler bir oyun hakkında bir poster hazırlayın. Aşağıdaki sorulara dikkat edin.

1. Is it an outdoor or indoor game? (1. Açık hava oyunu mu, kapalı oyun mu?)

2. How many people can play? (2. Kaç kişi oynayabilir?)

3. What are the rules of the game? (3. Oyunun kuralları nelerdir?)

4. Where can you play it? (4. Nerede oynayabilirsiniz?)

5. Why is it popular? (5. Neden popüler?)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları


Reflect on your English.
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

I can understand texts about hobbies and games. (Hobiler ve oyunlarla ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can ask and answer about abilities. (Yetenekler hakkında soru sorabilir ve cevaplayabilirim.)

I can name games and hobbies. (Oyunlara ve hobilere isim verebilirim.)

I can describe games and hobbies. (Oyun ve hobileri tanımlayabilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

Match the pictures with the activities.
Çeviri: Etkinliklerle resimleri eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2. (Etkinlik 2.)

Circle the correct word.
Çeviri: Doğru kelimeyi daire içine alın.
Cevap:


Activity 3. (Etkinlik 3.)

Read the dialogue and write “True” or “False”.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

Buse : Do you play computer games? (Bilgisayar oyunları oynar mısın?)
Linda : No, but I love checkers. What about you? (Hayır, ama dama severim. Senden ne haber?)
Buse : Well, I enjoy doing puzzles, but skipping rope is my favorite. (Yapboz yapmaktan hoşlanırım ama ip atlamak benim favorim.)
Linda : Can you climb mountains? (Dağlara tırmanabilir misin?)
Buse : No, I can’t. But I can swim well. (Hayır, yapamam. Ama iyi yüzebilirim.)
Linda : Me, too. Let’s go swimming, then. (Ben de. O zaman yüzmeye gidelim.)
Buse : Good idea. (İyi fikir.)

Cevap:

1. Linda doesn’t play computer games. __TRUE__

2. Buse hates skipping rope. __FALSE__

3. Buse can’t climb mountains. __TRUE__

4. Linda can swim well. __TRUE__

5. Linda loves checkers. __TRUE__


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

Match the speech bubbles.
Çeviri: Etkinlik 4. Konuşma balonlarını eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5. (Etkinlik 5.)

a) Find the hobbies and games.
Çeviri: a) Hobileri ve oyunları bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları


b) Write the extra letters and find the hidden sentence.
Çeviri: b) Fazla harfleri yazın ve gizli cümleyi bulun.
Cevap: SKİPPİNG ROPE İS FUN

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2024

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 6. (Etkinlik 6.)

Talk about the games / hobbies you like and dislike.
Çeviri: Etkinlik 6. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz oyunlar/hobiler hakkında konuşun.
Cevap:
I like __playing volleyball___
I don’t like __climbing___

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap