Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:08 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27. Cevapları Hello! Ünitesi Cevapları

1. Ünite Hello! 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

12. a) Answer the questions.
Çeviri: 12. a) Soruları cevaplayınız.

How many classes do you have a week?(Haftada kaç dersiniz var?)
Cevap: I have forty classes a week.

Which classes do you have today?(Bugün hangi dersler var?)
Cevap: Maths, art and english.


b) Listen to Nancy and complete her timetable.
Çeviri: b) Nancy’yi dinleyin ve zaman çizelgesini tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları


13. Complete the sentences about yourself.
Çeviri: 13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.
Cevap:

I love English
but I don’t like French.
I like __music____
but I dislike __history__.
I am good at __math___
but I don’t enjoy __art__.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Follow the route and say the favorite classes of the children below.
Çeviri: Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların favori sınıflarını söyleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

a) Listen to the song and complete the lyrics.
Çeviri: a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.
Cevap:

Say __hello__ to everyone,
_Speaking_ English is really fun.
_Solving_ problems isn’ t easy,
Drawing _pictures_ is number one.
Classes classes every day.
“It’s my pleasure” friends say.
They are never far away.
Singing loud is the best way.
Science, physics, __history__, art,
_Study_ and fill in the chart.
_Doing_ exercise is really hard,
Don’ t worry just sing the chant.
Classes classes every day.
“It’s my pleasure” friends say.
They are never far away.
Singing loud is the best way.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109. Cevapları MEB Yayınları

b) Listen to the song again and sing.
Çeviri: b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

Write your own dream timetable showing your class schedule.
Çeviri: Sınıf programınızı gösteren kendi rüya zaman çizelgenizi yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları


Reflect on your English.
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1.

Find the countries and nationalities. Listen and check.
Çeviri: Faaliyet 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.
Cevap:
1. U T R K H S I ⇒ T URKISH
2. A E R N G M⇒ GERMAN
3. H C F E N R ⇒ FRENCH
4. R S I S A U N ⇒ RUSSIAN
5. A Y T L I ⇒ ITALY


Activity 2.

Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.
Çeviri:  Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, benzer bir diyalog kurun ve harekete geçin.
Cevap:

Linda : Hello! I’m Linda. (Merhaba! Ben Linda’yım.)

Sue : Hi, Linda. I’m Sue. How are you doing? (Merhaba, Linda. Ben Sue. Nasılsın?)

Linda : __I’m fine__, thanks. Where are you from? (İyiyim, teşekkürler. Nerelisin?)

Sue : I’m from London, you? (Ben Londralıyım, sen?)

Linda : I’m from Canada. How old are you? (Ben Kanadalıyım. Kaç yaşındasın?)

Sue : I’m __ st,__ and you? (Ben on yedi yaşındayım, ya sen?)

Linda : I’m sixteen. How many languages do you speak? (Ben on altı yaşındayım. Kaç dili konuşabiliyorsun?)

Sue : Three. English, __Spanish__ and German. (Üç. İngilizce, İspanyolca ve Almanca.)

Linda : Great. I speak only English. (Harika. Sadece İngilizce konuşuyorum.)

Sue : What’s your favorite class? (En sevdiğin ders ne?)

Linda : Well, I love maths but I don’t really like __history__. (Şey, matematiği seviyorum ama tarihi pek sevmiyorum.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3.

Match the objects with the classes.
Çeviri: Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4.

Complete the paragraph with the suitable words.
Çeviri: Etkinlik 4. Paragrafı uygun kelimelerle tamamlayın.
Cevap:
Hello! I am Aslı. I am __from__ Türkiye. I study at Atatürk Secondary School. I am a __student__ at 8th grade. I __speak__ Turkish and English. I __like__ maths because I am good at solving problems. I dislike __physcialeducation__ because I am not good at sports.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75. Cevapları MEB Yayınları

Merhaba! Ben Aslı Ben Türkiye’denim. Atatürk Ortaokulunda okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Matematiği severim çünkü problem çözmede iyiyimdir. Beden eğitimini sevmiyorum çünkü sporda iyi değilim.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5.

Order the conversations and act out.
Çeviri: Etkinlik 5. Konuşmaları sıralayın ve harekete geçin.
Cevap:

_2_Very well, and you?(Çok iyiyim ya sen?)
_4_ See you. Bye.(Görüşürüz. Hoşçakal.)
_1_Hello, Dan. How are you doing?(Merhaba Dan. Nasılsın?)
_3_I’m OK, thanks. See you at school.(İyiyim teşekkürler. Okulda görüşürüz.)

_1_ Do you like science? (Bilimi sever misin?)
_2_ Oh, yes. It’s my favorite. (Oh evet. Bu benim favorim.)
_3_ What about art? (Peki ya resim ?)
_4_ No, not really. I hate doing experiments. (Hayır gerçek değil. deney yapmaktan nefret ediyorum)


Activity 6.

Look at Tom’s timetable and answer the questions.
Çeviri: Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.

1. Which classes does he have on Monday? (1. Pazartesi günü hangi dersleri var?)
Cevap: He has mats and music on  monday. (Pazartesi günü paspasları ve müziği var.)

2. When is his English course? (2. İngilizce kursu ne zaman?)
Cevap: Hes english course is on wednesday. (İngilizce kursu çarşamba günü.)

3. Does he have science on Friday? (3. Cuma günü bilim var mı?)
Cevap: No, he hasn’t. (Hayır, yapmadı.)

4. How many classes does he have a week? (4. Haftada kaç dersi var?)
Cevap: He has ten classes a week. (Haftada on dersi var.)

5. Is social studies on Thursday? (5. Sosyal bilgiler perşembe günü mü?)
Cevap: No, it is on Friday. (Hayır, Cuma günü.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

Activity 7.

Look at the pictures and make sentences.
Çeviri: Resimlere bakın ve cümleler kurun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap