Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:15 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40-41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40-41-42-43. Cevapları My Town Ünitesi Cevapları

2. Ünite My Town 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

10. Answer the questions and then match with pictures.
Çeviri: 10. Soruları cevaplayın ve ardından resimlerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri: Dinle ve şarkıyı söyle.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

Make your imaginary town map. Tell it to your friends.
Çeviri: Hayali şehir haritanızı yapın. Arkadaşlarına söyle.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları1


I can talk about the locations of things and people. (Eşyaların ve insanların yerleri hakkında konuşabilirim.)

I can ask for directions. (yol tarifi sorabilirim)

I can give directions in a simple way. (Basit bir şekilde yol tarifi verebilirim)

I can recognize the use of rising intonation. (Yükselen tonlama kullanımını tanıyabilirim.)

I can understand simple directions. (Basit yönergeleri anlayabilirim.)

I can understand information about important places. (Önemli yerler hakkındaki bilgileri anlayabilirim.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1.

Match the names of places with the pictures.
Çeviri: Etkinlik 1. Yer adlarını resimlerle eşleştirin.
Cevap:

a) Supermarket: Süper market

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları Başak Yayınları

b) Bookshop: Kitapçı

c) Train Stration: Tren İstasyonu

d) Mosque: Cami

e) Pharmacy: Eczane

f) Police station: Polis Karakolu

g) Hospital: Hastane

h) Toy shop: Oyuncak dükkanı

i) Playground: Oyun alanı

j) Shoe shop: Ayakkabı dükkanı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2.

a) Look at the map and complete the dialogues.
Çeviri: a) Haritaya bakın ve diyalogları tamamlayın.
Cevap:

1. Bruce : How can I get to the __theater__ ? (Tiyatroya nasıl gidebilirim?)
Ekin : Go straight ahead. Take the second right. It is on your left, opposite the supermarket. (Düz git. İkinci sağdan dönün. Solunuzda, süpermarketin karşısında.)

2. Joe : How can I go to the __barber’s__ ? (Berbere nasıl gidebilirim?)
Sally : Go straight ahead. Take the first left. Go past the toy shop. It is on your right. (Düz devam et. İlk sola dönün. Oyuncak dükkanının yanından geç. Sağınızda.)

3. Kate : Is there a __restaurant__ near here? (Buraya yakın bir restoran var mı?)
Linda : Oh, yes, there is. Take the first right and go straight. Cross the Tulip Road. It is on your right. (Ah, evet, var. İlk sağa dönün ve düz gidin. Lale Yolu’nu geçin. Sağınızda.)


b) Look at the map again and match the beginning of the sentences with the correct statements.
Çeviri: b) Haritaya tekrar bakın ve cümlelerin başlangıcını doğru ifadelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3.

Read the directions and write the names of the places.
Çeviri: Yönergeleri okuyun ve yerlerin adlarını yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları


Activity 4.

Write the names of the places and find the secret place.
Çeviri: Yerlerin isimlerini yazın ve gizli yeri bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Activity 5.

Order the conversation and act out.
Çeviri: Sohbeti sıralayın ve harekete geçin.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150. Cevapları MEB Yayınları

_3_ Yes, a supermarket. ( Evet, bir süpermarket.)

_5_ Thank you. (Teşekkürler.)

_1_ Excuse me, is there a supermarket near here? (Afedersiniz, buraya yakın bir süpermarket var mı?)

_6_ You are welcome. (Rica ederim.)

_4_ Well, go straight ahead. Turn left. It’s on your right. (Peki, dümdüz devam edin. Sola çevirin. Senin sağında.)

_2_ Supermarket? (Market)


Activity 6.

a) Listen and complete the dialogue.
Çeviri: a) Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

The student : __Excuse__ me, how can I get to the __english__ classroom? (Pardon nasıl İngilizce sınıfına gidebilir miyim?)
The teacher : Go __straight__ ahead. Go past the __maths classroom__. classroom. It is __opposite__ the Turkish classroom on your __right__. (Düz devam edin. Matematik sınıfının yanından geç sınıf. Karşısında Sağınızda Türkçe sınıfı.)
The student :  __Thank__ you. (Teşekkür ederim.)
The teacher : You are __welcome__ . (Rica ederim.)


b) Look at the map again and make a similar dialogue.
Çeviri: b) Haritaya tekrar bakın ve benzer bir diyalog kurun.

e.g. The student : Excuse me! Where is the music class?
The teacher : Go straight ahead , get past the computer lab and Turkish classroom.It’s on your left opposite the science lab.

Örneğin. Öğrenci: Pardon! Müzik sınıfı nerede?
Öğretmen : Dümdüz ilerleyin, bilgisayar laboratuvarını ve Türkçe sınıfını geçin. Fen laboratuvarının karşısında solunuzda.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap