Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2024, 17:45 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-208. Cevapları MEB Yayınları

Bölüm Sonu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE 1. BÖLÜM TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207-208. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki geometrik kavramlardan hangisinin bir örneği yandaki görselde vardır?
Cevap: B) Doğru parçası


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları1

2) Yandaki doğrunun sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) AB


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları2

3) Yandaki şekilde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Cevap: B) [DE


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları3

4) Kareli kâğıtta konumları verilen dört arkadaş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Ali, Hasan’ın 2 birim solunda, 2 birim aşağısındadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları4

5) Şekilde belirtilen boyalı açılar seçeneklerdeki ifadeler ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?
Cevap: D) Doğru açı

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları

6) Kareli zeminde verilen aşağıdaki doğrulardan hangisi birbirine paraleldir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları2

7) Yanda verilen doğruların birbirine göre konumları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) CD ⟂ MN

A) AB ⟂ CD → AB // CD
B) CD // KL → CD ∩ KL
C) CD ⟂ KL → CD ∩ KL
D) CD ⟂ MN


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları3

8) I. m(CBD) < 90°
II. m(EDF) > 90°
III. m(ABD) = 90°
IV. m(BDE) < 90°
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: B) l, ll ve lV

I. m(CBD) < 90° → Doğrudur
II. m(EDF) > 90° → Doğrudur
III. m(ABD) = 90° → m(ABD) > 90° olması gerekir.
IV. m(BDE) < 90° → Doğrudur

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310-311-312-313. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları4

9) Hatice, öğretmeninin çizdiği [AB]’na eşit uzunlukta bir doğru parçası çizmek istemektedir. Buna göre Hatice C noktası ile hangi noktayı birleştirirse [AB]’na eş doğru parçası çizmiş olur?
Cevap: A) D


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları5

10) Kareli kâğıt üzerinde aşağıda verilen ifadelerden hangisine örnek yoktur?
Cevap: C) Paralel doğrular

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap