Anasayfa Kitap Cevapları
26 Ekim 2023, 9:26 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-36-37. Cevapları MEB Yayınları

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılar: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 62 + 58 =

1. adım: 58 + 2 = 60
2. adım: 62 – 2 = 60
3. adım: 60 + 60 = 120

b) 77 + 36 =

1. adım: 77 + 3 = 80
2. adım: 36 – 3 = 33
3. adım: 80 + 33 = 113

c) 43 + 49=

1. adım: 49 + 1 = 50
2. adım: 43 – 1 = 42
3. adım: 50 + 42 = 92

ç) 51 + 24 = 

1. adım: 24 + 1 = 25
2. adım: 50 – 1 = 50
3. adım: 50 + 25 = 75


2) Bir işlemi zihinden yaparken yandaki adımlar izlenmiştir. Buna göre zihinden yapılan işlemi ve kullanılan stratejiyi bulunuz. 
Cevap:

21 + 10 = 31
31 + 10 = 41
41 + 10 = 51
51 + 7 = 58

Zihinden toplama işlemi yaparken 10’ar 10’ar sayıyı ekleyerek onar onar sayma stratejisini kullanmıştır.


3) Mustafa, 38 ile 47 sayılarını zihinden toplama işlemi yaparken yandaki adımları izlemiştir. Mustafa’nın izlediği hangi adımda hata vardır? Açıklayınız.
Cevap:

38 + 47 = ?
1. adım : 47 + 3 = 50
2. adım : 38 – 3 = 35
3. adım: 38 + 50 = 88

3. adımda yaptığı işlem yanlıştır. Çünkü 1. ve 2. adımda bulduğu sayıları toplamalıdır. 38 yerine 35 yazılmalıdır.

38 + 47 = ?
1. adım : 47 + 3 = 50
2. adım : 38 – 3 = 35
3. adım: 35 + 50 = 85

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67-68. Cevapları MEB Yayınları

Şeklinde olması gerekir.


4) Ezgi, 14 + 25 + 16 + 35 işlemini kolay toplanan sayıları gruplandırarak zihinden toplamak istiyor. Bu stratejiye uygun işlem adımlarını yazınız.
Cevap:

1. adım: 14 + 16 = 30
2. adım: 25 + 35 = 60
3. adım: 60 + 30 = 90


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 68 – 36 =

1. adım: 68 – 10 = 58
2. adım: 58 – 10 = 48
3. adım: 48 – 10 = 38
4. adım: 38 – 6 = 32

b) 97 – 49 = 

1. adım: 49 + 1 = 50
2. adım: 97 – 1 = 96
3. adım: 96 – 50 = 46

c) 41 – 18 =

1. adım: 41 – 10 = 31
2. adım: 31 – 8 = 23

ç) 56 – 29 =

1. adım: 29 + 1 = 30
2. adım: 56 – 1 = 55
3. adım: 55 – +30 = 85


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Görselde verilen işlemi zihinden hesaplayınız. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız.
Cevap:

26 + 17 + 24 =
1. adım: 26 + 4 = 30
2. adım: 24 – 4 = 20
3. adım: 30 + 20 + 17 = 67

Sayıları 10’un katı olacak şekilde ekleme ve çıkarma yapıp toplama işlemini gerçekleştirdim.


2) Zihinden çıkarma işleminin adımları yanda verilmiştir. Buna göre zihinden yapılan işlemdeki eksilen ve çıkan sayıyı bulunuz. 
Cevap:

1. adım: 39 – 10 = 29
2. adım: 29 – 10 = 19
3. adım: 19 – 6 = 13

Eksilen sayı 39’dur.
Çıkan sayı ise adımlara göre; 6 + 10 + 10 = 26’dır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13-14-16-18-20. Cevapları MEB Yayınları

3) Derya, 54 + 23 işlemini zihinden yaparken yandaki adımları izlemiştir. Derya’nın izlediği adımlarda hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Cevap:

54 + 23 = ?
1. adım: 54 + 6 = 60
2. adım: 23 + 6 = 29
3. adım: 60 + 29 = 89

2. ve 3. adımda hata vardır. Sayıya ekleme yaptığı için diğer sayıdan çıkarma yapması gerekmektedir.
54 + 23 = ?
1. adım: 54 + 6 = 60
2. adım: 23 – 6 = 17
3. adım: 60 + 17 = 77 şeklinde olması gerekir.


4) Zihinden çıkarma işlemi yapan Demet yandaki adımları izlemiştir. Buna göre Demet’in yaptığı çıkarma işlemini ve kullandığı stratejiyi yazınız. 
Cevap:

1. adım: 24 = 20 + 4
2. adım: 78 – 20 = 58
3. adım: 58 – 4 = 54

Zihinden çıkarma işlemi yapan Demet çıkanı onluk ve birliklere ayırmıştır. Bu şekilde çıkarma işlemini yapmıştır.


5) Yanda verilen işlemi zihinden hesaplayınız. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. 
Cevap:

97 + 78 =  ?

1. adım: 78 = 70 + 8
2. adım: 97 + 70 = 167
3. adım: 167 + 8 = 175
97 + 78 = 175

Toplanan sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak toplama işlemini gerçekleştirdim.


6) Selda, zihinden çıkarma işlemini yaparken yandaki adımları izlemiştir. Buna göre Selda’nın yaptığı çıkarma işlemini ve kullandığı stratejiyi yazınız. 
Cevap:

86 – 10 = 76
76 – 10 = 66
66 – 10 = 56
56 – 10 = 46
46 – 2 = 44

Sayının üzerine 10’ekleyerek üzerine onar onar sayma stratejisini kullanmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap