Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mart 2024, 18:19 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236-237-238. Cevapları MEB Yayınları

4.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236-237-238. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

1) Noktalı yerlere gelecek cevapları aşağıdaki bulmacadaki uygun yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz.
Cevap:

(.Y.) Dik açılı üçgenlerin tüm açıları dik açıdır.
→ Dik olan köşesindeki açı diktir. Diğerleri dar açıdır. 
(.D.) Çokgenlerde iç açı sayısı ile köşe sayısı her zaman eşittir.
(.D.) Her bir çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir.
(.D.) Hiç köşegeni olmayan çokgen üçgendir.
(.D.) Dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360°dir.
(.Y.) En az iki doğru parçası ile bir çokgen oluşturulabilir.
→ En az üç doğru parçası ile bir çokgen oluşturulabilir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları1

3) Yukarıda izometrik kâğıtta oluşan üçgenlerin ve açıların bazılarının sembol ile gösterimi numaralandırılmış kutulara yazılmıştır. Numaralandırılmış kutulardaki ifadelere göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

a) Eşkenar üçgenlerin yazılı olduğu kutu numaraları: …2, 3, 4, 7, 8…
b) Dar açıların yazılı olduğu kutu numaraları: …9, 11, 12…
c) Geniş açıların yazılı olduğu kutu numaraları: …..1, 5, 6, 10…..


4) Aşağıdaki modelleri sembolleri ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

5) Yanda birer kenarları ortak olacak şekilde üçgen, kare, beşgen ve altıgen çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

a) 5 tane köşesi olan çokgen: …beşgen….
b) 2 tane köşegeni olan çokgen: ….kare….
c) En az iç açısı olan çokgen: …..üçgen…..
ç) En çok kenara sahip olan çokgen: …altıgen…


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları1

6) Noktalı kâğıt üzerinde işaretlenmiş noktalar birleştirilerek oluşturulacak doğru parçalarından hangilerini birleştirdiğimizde bir dörtgen oluşmaz?
Cevap: A) [AF], [FG], [GC], [CA]

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167-168. Cevapları MEB Yayınları

A) [AF], [FG], [GC], [CA] → üçgen oluşur
B) [AB], [BD], [DC], [CA] → dörtgen oluşur
C) [BC], [CD], [DE], [EB] → dörtgen oluşur
D) [AD], [DC], [CF], [FA] → dörtgen oluşur


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları2

Buna göre sıçrayışları sonucunda göle hangi renkle temsil edilen kurbağa ulaşır?
Cevap: D) Mavi


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

8) Yanda verilen yapboz parçalarındaki sayılar ile sayıların yazıldıkları geometrik şekil arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yoktur?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları2

Buna göre Necip’in oluşturduğu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur?
Cevap: C) 20

eşkenar üçgen → 3cm 3 çubuk olur
kare → 4 cm 4 çubuk
dikdörtgen → 2 tane 4cm kısa kenar 2 tane 6 cm uzun kenar çubuk
4 + 4 + 6 + 6 = 20 cm olur

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları3

10) Şahin, paralelkenar şeklindeki bir zemini mozaik taşlarla görseldeki gibi döşemiştir. Şahin, görselde verilenlerden yararlanarak eksik kalan köşeye aşağıdaki parçalardan hangisini kullanabilir?
Cevap: B)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları4

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap