Anasayfa Kitap Cevapları
8 Aralık 2023, 20:55 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86. Cevapları MEB Yayınları

Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılarla İşlemler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

1)Yukarıdaki kartların üzerinde yazan sayıların her biri, bir doğal sayının bir bölüğünü temsil etmektedir. Rastgele seçilen üç kart ile doğal sayılar oluşturuluyor Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan bu kartlar ile oluşturulanların yanındaki kutuya ” ✓”işareti koyunuz.
Cevap:

(✓) Beş milyon on yedi bin yüz iki → 5 017 102
( ) Doksan beş milyon beş yüz bin on → 95 500 010
(✓) Alt yüz kırk beş milyon on bin on yedi → 645 010 017
( ) On milyon yüz yetmiş  bin kırk altı → 10 170 046


2)Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız.
Cevap:

a)Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayının, bölüme bölünmesi sonucu __bölen__ bulunur.
b)Bir çarpma işleminde __çarpım__ çarpanlardan birine bölünürse çarpanlardan verilmeyen bulunur.
c)Bir doğal sayının __küpü__, o doğal sayının ağ üst köşesine üç yazılarak gösterilir.
ç) __parantez__ .hangi işlemin önce yapılacağını belirtmek için kullanılmalıdır.
d)124+338 işleminde toplananları en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu 120+340=469 olarak __tahmin__ ederiz.


3)Yanda numaralandırılmış kutuların her birinde bulunan sayılara göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınlar

a) 8’in karesinden küçük doğal sayıların yazılı olduğu kutu numaraları:
Cevap:

8² → 8 . 8 = 64
64’ten küçük sayıların bulunduğu kutu numaraları → 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12

b) 2’nin küpüne eşit olan sayının yazılı olduğu kutu numarası:
Cevap:

2³ → 2 . 2 . 2 = 8
eşit olan sayının yazıldığı kutu numarası 7’dir.

c) 3 ile 6 arasındaki sayıların küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu kutu numaraları
Cevap:

4³ → 64
5³ → 125

2 ve 9 numaralı kutulardır.

ç) 7 ile 10 arasındaki doğal sayıların karelerinin yazılı olduğu kutu numaraları 
Cevap:

8² → 64
9² → 81

2 ve 5 numaralı kutulardır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

4)Aşağıda bir şekil örüntüsünün ilk üç adımı verilmiştir. Bu şekil örüntüsünün 4 ve 5. adımını çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınlar


5)Aşağıda adımları verilen zihinden işlemlerin hangi işlemler için hesaplandığını bularak eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınlar

 

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81-82. Cevapları MEB Yayınları

6)Bekir, bilgisayar almak için bir teknoloji mağazasına gitmiştir. Mağazadaki bilgisayarların bir aylık taksit tutarları ve taksit sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Mağazadaki dört farklı bilgisayarın fiyatlarını,  bilgisayarların aylık taksitlerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edip en ucuz bilgisayarı seçmek istemektedir. Bekir’in her bir bilgisayar için yaptığı tahmini bulunuz. Bekir, tahminine göre hangi bilgisayarı seçmelidir?
Cevap:  A bilgisayarı en uygunudur.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

7) Tabloda, 3 farklı vapurun bir günde taşıdığı toplam yolcu sayısı ve vapurların sefer sayıları verilmiştir. Vapurlar her seferde eşit sayıda yolcu taşımıştır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu vapurlardan birinin bir seferde taşıyabileceği yolcu sayılarından biri değildir?
Cevap: B) 638

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınlar


8) Bir kermeste limonata, sarı veya mavi  bardaklarda satılmaktadır. Sarı bardakların büyüklüğü, mavi bardakların büyüklüğünün 3 katıdır. Sarı bardakla satılan limonatanın fiyatı mavi bardakla satılan limonatanın fiyatının 3 katıdır. Limonatanın tamamı, 6 sarı ve 6 mavi bardakla satıldığında bitmektedir. Sarı bardakla satılan limonatanın fiyatı 2 TL”dir. Buna göre limonatanın tamamı sadece sarı bardakla satılırsa kaç Türk lirası elde edilir?
Cevap:

6 ÷ 3 = 2
6 + 2 = 8 bardak olmuştur
8 . 2 = 16 TL olur.


9)Dört arkadaş, yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduktan sonra bu bahçeyi en fazla sayıda grubun ziyaret ettiği günde bir grubun kaç kişiden oluşacağını tahmin ediyor. Tahminlerini, en yakın onluğa yuvarlayarak bir grubun en fazla kaç kişiden oluştuğunu bu dört arkadaş görseldeki gibi hesaplıyor. Buna göre işlem sonucuna en yakın tahmini kim yapmıştır?
Cevap: D) Zeynep

1144 ÷ 26 = 44 bir grupta bulunan kişi sayısı
En yakın tahmini 49 ile Zeynep yapmıştır.


10)Bir manav, 32kg çileği aşağıda verilen bilgilere göre satmıştır. 
> 12kg çilek hariç kalan çilekler  satılmıştır.
> Çileğin kilosu 16Tl’den satılmıştır.
Manavın , çilek satışından elde ettiği parayı TL cinsinden bulabilmek için kullanacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) (32-12) x 16

32 – 12 = 20 kg çilek satılmıştır.
20 . 16 = 320 TL kazanmıştır
İşlemi → (32-12) . 16

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

11)Deniz, bir kartonu 3 sütun ve  4 satır olacak şekilde yandaki gibi eş karelere bölüyor. Sol üst köşede bulunan kareye şekildeki gibi taşları yerleştiriyor. Elindeki taşların hepsini tüm karelerde eşit sayıda taş olacak biçimde yerleştirmeye devam ediyor. Tüm karelere taş yerleştirdikten sonra elinde hiç taş kalmıyor. Deniz, kartonu hangi seçenekteki gibi bölerse her karede 2 taş olacak şekilde taşların tümünü yerleştirebilir?
Cevap: D) 6 sütun, 3 satır

12 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme 3 taş koyduğuna göre;
12 . 3 = 36 taş vardır.

Toplamda 36 taş olduğuna göre her kutuya 2’şer olarak koymak için;
36 ÷ 2 = 18 kutunun olması gerekir.
Buna göre; 6  sütun, 3 satır olur.


12)Sercan, ardışık iki ağaç arası mesafeyi adımları ile ölçmüştür. Sercan’ın bir adımının uzunluğu 6²cm’dir. A ile B noktalarındaki ağaçların arası 3 adım, B ile C noktalarındaki ağaçların arası 4 adım, C ile D noktalarındaki ağaçların arası ise 3 adım olarak ölçülmüştür. Buna göre A ile D noktası arası kaç santimetredir?
Cevap: A) 360

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınlar


13)Yandaki abaküste beş basamaklı bir doğal sayının basamakları modellenmiştir. Esin elindeki 30 boncuktan bir kısmını takarak şekildeki 5 basamaklı bir doğal sayıyı elde etmiştir. Esin, kalan boncukları da abaküse yerleştirdikten sonra modellenen doğal sayı en az ne kadar artmıştır?
Cevap: C) 442

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınlar


14)İbrahim, en çok 860 kg taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 35 kg olan koliler ile binmek itiyor. İbrahim’in kütlesi 75 kg olduğuna göre bu asansöre İbrahim en çok kaç koli ile  birlikte binebilir?
Cevap: B) 22

860 – 75 = 785 kg koli koyabileceğine göre;
785 ÷ 35 = 22 koli ile binebilir.


15) Melis; iki basamaklı rakamları farklı, en büyük sayıyı zihinden üç kez 2 ile çarpmıştır. Buna göre Melis, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmıştır?
Cevap: C) 98 x 8 = 784

İki basamaklı rakamları farklı en büyük sayı → 98
98 . 2 . 2 . 2 = 784
98 . 8 = 784 olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap