Anasayfa Kitap Cevapları
30 Ocak 2024, 17:59 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91-93. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Bir Çokluğun Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Cevapları

2. ÜNİTE Kesirlerle İşlemler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91-92-93. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Hazırlanalım

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Eylül, bayramda büyüklerinden 60 TL harçlık topladı. Topladığı harçlığın 1/5’ini kumbarasına attı.Eylül’ün kumbarasına atarak tasarruf ettiği para miktarını nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: 60 ÷ 5 = 12 TL’dir.


Hazırlanalım

48 fındığı her birinde eşit sayıda fındık olacak şekilde üç gruba ayırınız. Her bir grupta kaçar tane fındık olduğunu belirleyiniz.
Cevap:

48 ÷ 3 = 16
Her bir grupta 3 fındık bulunur.

Bir gruptaki fındık sayısını hangi işlemi yaparak bulabileceğinizi söyleyiniz
Cevap: Bir gruptaki fındık sayısını bölme işlemi yaparak buluruz.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-163. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

İki grupta kaç tane fındık olduğunu belirleyiniz. İki gruptaki fındık sayısını hangi işlemleri yaparak bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap:

Her bir grupta 16 fındık vardır.
İki grubu bulmak için çarpma işlemi yaparız.
16 . 2 = 32 fındık vardır.

Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını nasıl bulabileceğinizi açıklayınız
Cevap: Çokluk kesrin paydasına bölünür ve payı ile çarpılır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Bir kutuda 24 balon vardı. Balonların 1/6’i satıldı. Kaç tane balon satılmıştır?
Cevap: 24 ÷ 6 = 4


2. Ali, 36 TL olan parasının 2/9’sini Kızılaya bağışladı. Ali’nin Kızılaya bağışladığı para kaç Türk lirasıdır?
Cevap:

36 ÷ 9 = 4
4 . 2 = 8


3. Fatma Hanım, 150 TL ile alışverişe çıktı. Parasının 3/5’ü ile giysi aldı. Fatma Hanım’ın geriye kaç Türk lirası kalmıştır?
Cevap:

150 ÷ 5 = 30
30 . 3 = 90
150 – 90 = 60 TL kalmıştır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

4. Hakan, parasının 2/3’si ile bir öykü kitabı aldı. Öykü kitabına 16 TL ödeyen Hakan’ın harcama yapmadan önce kaç Türk lirası vardı?
Cevap:

16 ÷ 2 = 8
8 . 3 = 24 TL’si vardır.


5. Bir paket dosya kâğıdının 5/8’i fotokopi çekiminde kullanıldı. Fotokopi çekiminde kullanılan dosya kâğıtlarının sayısı 250 olduğuna göre fotokopi çekilmeden önce pakette kaç tane dosya kâğıdı vardı?
Cevap:

250 ÷ 5 = 50
50 . 8 = 400 dosya kağıdı vardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap