Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 20:56 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157. Cevapları Ata Yayıncılık

6. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Ünite Etkin ve Sorumluyum: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157. Cevapları Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun ….sağlık…… alanındaki ihtiyaçlarını karşılar.
2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları ….seçme ve seçilme……. hakkını kullanabilir.
3. Temel hak ve özgürlüklerimiz …..Anayasa…… ile güvence altına alınmıştır.
4. Muhtarlar ve belediye başkanları …..yerel…… yönetim içerisinde yer alırlar.
5. …..TEMA….. doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
6. Sivil toplum örgütleri ….gönüllülük…… esasına göre çalışır.
7. Vali ve kaymakamlar ……merkezi……. yönetim içerisinde yer alır


B. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına, bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları ATA Yayıncılık


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. (…) Buna göre belediye başkanının;
I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik
alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?
Cevap: C) I, III ve IV

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları ATA Yayıncılık

2. (…) Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak
I. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.
II. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir.
III. Uluslararası alanda millî gurur kaynağımız olmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III.


3. (…) Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: A) Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek


4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir.
Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır?
Cevap: A) Düşünce özgürlüğü


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir?
Cevap: Devletin varlığını, birliğini, özgürlüğünü temsil ettiği için ve bunlar var olduğu sürece devlette kendi varlığını sürdürebileceği için önemlidir. 

2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Günlük hayatımda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğümü, okuldaki sınıf başkanlığı adaylığına, kulüp üyelerine başvuruda bulunmak. Derneklerin gençlik koluna üye olmak gibi yerlerde kullanıyorum. 

3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir?
Cevap

Valilik ⇒ İldeki resmi devlet kurumlarının yönetiminden sorumludur.
Kaymakam ⇒ İlçedeki resmi devlet kurumlarının yönetiminde valiliğe yardımcı olur.
Belediyeler ⇒ İlçe ve ildeki çeşitli hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
İlçe Emniyet Genel Müdürlüğü ⇒ İlçe genelindeki asayişi, trafiği, suç olaylarını kontrol altına alır.
Adliyeler ⇒ Şehir genelinde görülen davaların çözümünü sağlar.

4. Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız
Cevap:

Benzerlikleri:

  • İki kurumda yasaldır. 
  • Toplumun hizmeti için olan kuruluşlardır. 
  • Hem birey hem de toplumsal sorunlar ile ilgilenirler.
  • Kar amacı ile iş yapmazlar. 

Farklılıkları:

  • Sivil toplumda çalışanlar  gönüllü olarak çalışır. Resmi kurumlarda ise çalışmak mecburidir.
  • Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ücret almazlar. Resmi kurumlarda ücret alırlar. 
  • Sivil toplum kuruluşlarında çalışma saatleri belli değildir. Resmi kurumlarda çalışma saatleri bellidir. 
  • Sivil toplum kuruluşlarında alt-üst ilişkisi yokken resmi kurumlarda alt-üst ilişkisi vardır
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap