Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mayıs 2022, 16:48 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157. Cevapları Ata Yayıncılık

6.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Etkin ve Sorumluyum

6. ÜNİTE: ETKİN VE SORUMLUYUM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 156-157. Sayfa Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Ata Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Buna göre belediye başkanının;
I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik
alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?

Cevap: C) I, III ve IV

2. (…) Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak
I. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.
II. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir.
III. Uluslararası alanda millî gurur kaynağımız olmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap:  D) I, II ve III.

3. (…) Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap:  A) Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2022

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ata Yayınları

4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır?
Cevap:  A) Düşünce özgürlüğü


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılar.
2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları seçme ve seçilme hakkını kullanabilir.
3. Temel hak ve özgürlüklerimiz Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
4. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim içerisinde yer alırlar.
5. TEMAdoğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
6. Sivil toplum örgütleri gönüllülük esasına göre çalışır.
7. Vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisinde yer alır


C. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına, bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız.
Cevap:

Eğitim ⇒ İlkokul, Üniversite
Sağlık ⇒ Sağlık Ocağı, Hastane
Güvenlik ⇒ Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri
Adalet ⇒ Danıştay, Mahkemeler
Ulaşım ⇒ Metrobüs, Belediye Otobüsleri


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70-71-75. Cevapları MEB Yayınları

1. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir?
Cevap: Bizim milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz bu toprakların kime ve nereye ait olduğun u gösteren değerledir.

2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Okulda başkanlık seçiminde, evimizde karar alırken kullanıyoruz.

3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir?
Cevap:

⇒ Valilik
⇒ Kaymakam
⇒ Belediyeler
⇒ Zabıta Müdürlükleri
⇒ Adileyeler

4. Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ata Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.