Anasayfa Kitap Cevapları
23 Mayıs 2024, 20:05 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159. Cevapları Anadol Yayıncılık

4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları-2 Cevapları

4. Ünite Bilim ve Teknoloji Hayatımızda: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 156-157-158-159. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 156 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

E. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta, insanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili, günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız.
Cevap:

Sağlık Alanındaki Gelişmeler:

 • Akıllı bandajlar
 • Hasar görmüş dokuyu onarmak için çip
 • Uzaktan bağlantı kurarak ameliyat yapmak
 • Düşünce okuyabilme

Eğitim Alanındaki Gelişmeler:

 • Elektronik eğitim aletleri
 • Akıllı tabletler

Ulaşım Alanındaki Gelişmeler:

 • Elektrikli araçlar
 • Yapay zeka sayesinde oluşan otonom araçlar
 • Hibrid araçlar

İletişim Alanındaki Gelişmeler:

 • Dünya çapında hızlı ve sorunsuz iletişim
 • Yüksek internet hızı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

F. 6. sınıf öğrencisi Hande, öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande’ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız.
Cevap:

 1. Araştırma sorusunu belirlemek
 2. Varsayım ( Hipotez) Oluşturmak
 3. Kaynak Taraması Yapmak
 4. Bilgileri Sınıflandırmak
 5. Metin oluşturmak
Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-194-195-196-197. Cevapları Anadol Yayıncılık

Bilimsel Araştırma Basamakları


G. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin, toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız
Cevap:

Arkeoloji: Kazı bilimi olarak geçer. Geçmişte yaşayan insanlar hakkında bilgi edinmek için kullandıkları malzemeleri ortaya çıkarırlar.
Tarih: Eski toplumlarda önemli olayları kayıt altına alan ve günümüze kadar ulaştıran bilimdir.
Coğrafya: Geçmişte ve günümüzde yaşayan insanın doğa ve çevre ile bağlantısını inceleyen bir bilim dalıdır.
Felsefe: Bilginin ve var olmanın kaynağını bulmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Sosyoloji: Toplumun örf ve adetlerini , o toplumun yaşama tarzını araştıran bir bilimdir.
Antropoloji: Kazılardan sonra ortaya çıkan iskeletler üzerinde inceleme yapan bilim dalıdır.
Psikoloji: İnsanların ruhunu ve zihnini inceleyen bir bilim dalıdır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 158 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Buna göre Mehmet’in aşağıda verilen mesleklerden hangisini seçmesi düşünülemez?
Cevap: B) Makine mühendisi


2. Buna göre yapılan bu çalışma aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle daha çok ilgilidir?
Cevap: A) Arkeoloji


3. Buna göre hangi seçenekte verilen sosyal bilim dalı dışarıda kalır?
Cevap: C) Sosyoloji


4. Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafya biliminin toplum hayatına etkisine örnek olarak verilebilir?
Cevap: A) Çiftçilerin meteorolojik verileri takip ederek yoğun yağmur ve kar yağışı olması durumunda gerekli önlemleri alması


5. erilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekteki yaşam üzerinde etkisi olabilir?
Cevap: D) I, II ve III


6. Verilen çalışmalar aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarının hangisinde yapılır?
Cevap: C) Kaynak taraması yapmak


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 159 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

7. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların gelecekteki yaşamları üzerinde etkilidir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 255-256-257 Cevapları MEB Yayınları

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarından biri değildir?
Cevap: C) Orhan Veli Kanık


9. Buna göre patent hakkının yasalarla korunması aşağıdakilerden hangisini sağlama amacı taşımaz?
Cevap: B) Buluş sahibini para ile ödüllendirmek


10. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi korsan yayınla mücadele konusunda tüketicilere düşen görevler arasında yer almaz?
Cevap: D)Korsan ürünleri satın almak


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların toplum hayatındaki önemini ifade ediniz
Cevap: Topluma tarihini, örfünü adetini öğreten, geçmiş ataları hakkında bilgi veren ve o toplumun ilerlemesini sağlayan çalışmalardır.


2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, bireylerin yaşantısına nasıl etkiler yaptığını açıklayınız.
Cevap: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde hızlı bilgiye ulaşabiliyoruz, hayatımız kolaylaşıyor ve daha da büyüyüp yeni düşünceler doğmasını sağlıyor.


3. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz
Cevap: Bu belirtilen aşamalara uyulması gerekir.

 1. Araştırma sorusunu belirlemek
 2. Varsayım ( Hipotez) Oluşturmak
 3. Kaynak Taraması Yapmak
 4. Bilgileri Sınıflandırmak
 5. Metin oluşturmak

4. Telif ve patent hakları saklı olan ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.
Cevap: Yasal yollardan temin edilmesi ile kaçakçılık önenip hem devlet hem de patent sahibi kazanmış ayrıca patent sahibin hakkı yenmemiş, emeğine zarar verilmemiş olunur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap