Anasayfa Kitap Cevapları
15 Mart 2024, 13:49 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 60-61. Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

2. ÜNİTE NAMAZ: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 60-61. Cevapları Dörtel Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Namaz ibadetinin dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.
Cevap: Namaz dinimizin direğidir. Namaz kılmak dinimizde bulunan en önemli ibadetleri başında gelir. Ayetler ile açıklamak gerekirse ;
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 60 Cevapları Dörtel Yayıncılık


2. Niçin namaz kılarız? Anlatınız.
Cevap: Allah’a olan kulluğumuzu yerine getirmek ve Allah’a bize vermiş olduğu nimetlerden dolayı namaz kılarız. Namaz kılmak en önemli farz ibadetlerin başında gelir.


3.Namazın dışındaki ve içindeki farzları sıralayınız.
Cevap:

Namazın dışında kalan farzlar

 • Hadesten taharet
 • Necasetten Teharet
 • Setr-i avret
 • İstikbal-i kıble
 • Niyet
 • Vakit

Namazın içinde bulunan farzlar

 • Kıyam
 • Kıraat
 • Rüku
 • Secde
 • Kâde-i âhıre [son oturuş]

4.Namazın birey ve toplum açısından ne gibi faydaları vardır? Anlatınız.
Cevap: Camilerde namaz kılmak için onlarca insan toplanır ve omuz omuza vererek ibadetleri eda ederler. Bu durum toplum içinde bulunan sınıfların yok olmasını sağlar. Camide Allah’ın önünde herkes eşittir.


5. Cemaatle kılınan namaz ile tek başına kılınan namaz arasında ne gibi farklar vardır? Söyleyiniz.
Cevap: Cemaatle kılınan namaz tek kılınan namaza göre daha faziletlidir.


6.Zekeriya Peygamber (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: İsrail oğullarından olan Hz. Zekeriya (a.s) Allah’ın insanlar için göndermiş olduğu bir elçidir.
Hz. Zekeriya (a.s.), sapkınlık içerisinde bulunan insanlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlatıp, onların doğru yola ulaşmasını ve Allah’a kulluk etmelerini sağlamakla mükellef bir peygamberdi.

Sonraki Ödev:  Hz.Yahya’nın Hayatı İle İlgili Genel Ağ, Dinler Tarihi Gibi Kaynaklardan Bilgi Edininiz.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
Cevap: A
A) Konuşmak
B) Uyumak
C) Tuvalet ihtiyacını gidermek
D) Bayılmak


2. I. Elleri dirseklerle beraber yıkamak
II. Yüzü yıkamak
III. Ağzı ve burnu temizlemek
IV. Ayakları topuklarla beraber yıkamak
Yukarıdakilerden hangisi, abdestin farzları arasında yer almaz?
Cevap: C
A) I
B) II
C) III
D) IV


3. Aşağıdakilerden hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir?
Cevap: B
A) Bütün vücudu yıkamak
B) Başı mesh etmek
C) Ağzı suyla temizlemek
D) Burnu suyla temizlemek


4. Aşağıdakilerden hangisi, sadece kamette yer alan bir ifadedir?
Cevap: C
A) Lâilâhe illallah
B) Allâhü ekber
C) Kad kâmeti’s-salâh
D) Hayye ale’s-salâh


5. I. Rükûda iken “Sübhâne Rabbiyel azîm.” denir.
II. Secdede iken “Esselâmü aleyküm verahmetullah.” denir.
III. Namazın sonunda, “Sübhâne Rabbiyel a’lâ.” denir.
IV. Rükûdan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh.” denir.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: B
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 

6. Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır?
Cevap: D
A) Teravih namazı
B) İkindi namazı
C) Yatsı namazı
D) Bayram namazı


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 61 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
Cevap: B
A) Selam almak
B) Esnemek
C) Bir şey yemek
D) Bir şey içmek

Sonraki Ödev:  Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır? Araştırınız.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) Teheccüt namazı kılmak farzdır.
B) Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir.
C) Bayram namazı kılmak vaciptir.
D) Tövbe namazı kılmak nafiledir.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

Suyun bulunmaması ya da hastalık vb sebeplerle kullanılamaması durumunda abdest veya boy abdesti yerine TEYEMMÜM yapılır.

Teyemmüm, niyet edilip elleri toprağa sürüldükten sonra YÜZ ve KOLLAR mesh edilerek yapılır.

Namazlar KABE yönüne dönülerek kılınır.

Her gün beş kez, farz namazların vaktinin geldiğini haber vermek için EZAN okunur.

Cuma namazının CEMAATLE kılınması gerekir.

Bayram namazı yılda 2 ( İKİ ) kez kılınır.

Öğle namazı 10 ( ON ) rekâttır.

Akşam namazının önce FARZI sonra SÜNNETİ kılınır.


Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

( D )Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
( D )Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.
( D ) Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.
( Y ) Teravih namazı, yatsı namazından önce kılınır.
( D ) Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir.
( Y ) Teravih namazının kılınması farzdır.
( D ) Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmasına, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkı sağlar.
( Y ) Cenaze namazını kılmak sünnettir.
( D ) Kunut duaları, vitir namazında okunur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap