Anasayfa Kitap Cevapları
31 Ekim 2023, 18:13 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-38-39. Cevapları ATA Yayıncılık

Bölünebilme Kuralları Cevapları

1. Ünite Doğal Sayılarla İşlemler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Seda, 21 adet gofreti, 3 arkadaşına eşit sayıda paylaştırmak istiyor. Seda bunu başarabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Seda 21 gofreti 3 eşit sayıda paylaştırmayı başarabilir. 21 sayısını 3’e bölerek bulabilir.
21 ÷ 3 = 7 kişi başına düşen gofret miktarı.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yandaki yüzlük kartta yer alan sayılardan 9 ile kalansız bölünebilenleri kırmızıya boyayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

2. 23 646 – 38 142 – 86 303 – 49 617 – 5364
Kutucuklardaki doğal sayılardan kaç tanesi 6 ile kalansız bölünebilir?
Cevap: 23 646, 38 142, 5364 sayıları 6 ile kalansız bölünebilir.

– 6 ile bölünebilmesi için hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebilmesi gerekir.
– 2 ile bölünebilmesi için son rakamının 2’nin katları olması gerekir.
– 3 ile bölünebilmesi için sayının tüm rakamlarının toplamının 3 ‘ün katı olması gerekir.

⇒ 23 646
Son basamak 2’nin katıdır.
Tüm rakamların toplamı: 2 + 3 + 6 + 4 + 6 = 21’dir. 3’ün katıdır.
6 ile kalansız bölünebilir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139-141. Cevapları ATA Yayıncılık

⇒ 38 142
Son basamak 2’nin katıdır.
Tüm rakamların toplamı: 3 + 8 + 1 + 4 + 2 =18 3’ün katıdır
6 ile kalansız bölünebilir.

⇒ 86 303
Son basamak 2’nin katı değildir. 6 ile kalansız bölünmez.

⇒ 49 617
Son basamak 2’nin katı değildir.
6 ile kalansız bölünmez.

⇒ 5364
Son basamak 2’nin katıdır.
Tüm rakamları toplamı: 5 + 3 + 6 + 4 = 18’dir. 3’ün katıdır.
6 ile kalansız bölünür.


3. 100’den küçük kaç tane doğal sayı, 10 ile kalansız bölünebilirken 3 ile kalansız bölünemez?
Cevap:10, 20, 40, 50, 70, 80

100’den küçük 9 tane sayı 10’ile kalansız bölünebilir.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Bu sayıların 3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 3’ün katı olması gerekir. Buna göre;
10 → 1 + 0 = 1 → 3’e kalansız bölünmez
20 → 2 + 0 = 2→ 3’e kalansız bölünmez
30 → 3 + 0 = 3
40 → 4 + 0 = 4→ 3’e kalansız bölünmez
50 → 5 + 0 = 5→ 3’e kalansız bölünmez
60 → 6 + 0 = 6
70 → 7 + 0 = 7→ 3’e kalansız bölünmez
80 → 8 + 0 = 8→ 3’e kalansız bölünmez
90 → 9 + 0 = 9


4. 4 ile kalansız bölünebilen üç basamaklı en büyük doğal sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
Cevap:

4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki rakamının 4’ün katı olması gerekir. Buna göre;
496 sayısı 4 ile kalansız bölünebilir.

496 ÷ 5 =   99 kalan ise 1’dir.


5. Yukarıdaki kutucuklarda verilen doğal sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265. Cevapları ATA Yayıncılık

a) 5 ile kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı hangisidir?
Cevap: 5 ile kalansız bölünebilmesi için son  rakamının 0 veya 5 olması gerekir. Buna göre 5 ile bölünebilen en büyük çift doğal sayı 90’dır.


b) 2 ile kalansız bölünebilen en büyük doğal sayı hangisidir?
Cevap: 2 ile kalansız bölünebilmesi için son rakamının 2 veya 2’nin katları olması gerekir. Buna göre 2 ile kalansız bölünebilen en büyük doğal sayı 90’dır.


c) 2, 3 ve 5 ile kalansız bölünebilen en küçük doğal sayı hangisidir?
Cevap:

2 ile bölünebilmesi için son rakamının 2’nin katı olması gerekir.
3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 3’ün katı olması gerekir.
5 ile bölünebilmesi için son rakamı 0 veya 5 olması gerekir. Bunlara göre;

En küçük olan 60 sayısının son basamağı 2’nin katı, 5’i böler e rakamları toplamı 6 + 0 = 6’dır.


ç) 5 ile kalansız bölünemeyen en büyük doğal sayı ile en küçük tek doğal sayının çarpımı kaçtır?
Cevap:

5 ile kalansız bölünemeyen;
en büyük doğal sayı = 72
en küçük doğal sayı = 13

72 . 13 = 936

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap