Anasayfa Kitap Cevapları
3 Aralık 2023, 22:06 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60-64. Cevapları ATA Yayıncılık

Tam Sayıları Tanıyalım ve Sayı Doğrusunda Gösterelim Cevapları

2. Ünite Tam Sayılar: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 60 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 60 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerden biri de asansördür. Bazı asansörlerde katların – 1, – 2 gibi sayılarla belirtildiğini görüyoruz.
Görseldeki asansörde belirtilen bu sayılar hangi katları göstermektedir? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Resimdeki asansörler -1 ve -2 katlarını göstermektedir. Bu katlar zemin katın altında kaldığı için – olarak ifade edilmektedir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen sembollere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


2. Kutucuklardaki ifadelerden hangisinin pozitif bir tam sayı ile belirtildiğini bulunuz.
Cevap: Merdiven ile 3 kat çıkan birinin, ilk durduğu yere göre konumu → pozitif tam sayı ile belirtilmiştir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142-145. Cevapları ATA Yayıncılık

Hava sıcaklığının 0 °C’un altında 15 °C olması → 0°C altında 15°C -15°C’dir.
Asansörün, zemin katın 3 kat altında olması → Zemin kat dediği için – 3
Merdiven ile 3 kat çıkan birinin, ilk durduğu yere göre konumu → 3 kat çıktığı için +3’tür. 


3. Tahtada belirtilen tam sayıları, sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


4. Kutucuklardaki sayılardan, tam sayı olanları belirleyiniz
Cevap:

Tam sayılar negatif ve pozitif sayıların hepsidir. Ondalıksız ve kesirsiz sayıların bütünü tam sayılardır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


5. Kutucuklardaki ifadelerde verilen noktalı yerlere, “sağ” veya “sol” sözcüklerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

Negatif tam sayılar, sayı doğrusunda sıfırın …sol… tarafında yer alır.
Pozitif tam sayılar, sayı doğrusunda sıfırın …sağ.. tarafında yer alır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-218-219. Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sayma pullarıyla yukarıda modellenen tam sayıları, sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap