Anasayfa Kitap Cevapları
21 Aralık 2023, 22:32 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131-132-133 Cevapları MEB Yayınları

Yeryüzünde Yaşam Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE Yeryüzünde Yaşam: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131-132-133 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

Yeryüzünde Yaşam Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Türkiye …36°-42°.. kuzey paralelleri ile …26°-45°… doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Türkiye’de dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiye’nin …Mutlak.. konumunun sonucudur.
3. Türkiye’de batıdan doğuya doğru …Yükselti…. artar.
4. Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru …sıcaklık….. azalır.
5. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde …karasal……. iklim görülür.
6. Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan …doğal…. faktörlerdendir.
7. Sanayi, ticaret ve turizmin geliştiği yerlerde …nüfus…… fazladır.
8. Kutuplara yakın olan yerlerde …kutup iklimi… iklimi görülmektedir.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

(e) 9. Gün içerisinde değişkenlik gösteren hava olayları
(c) 10. Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısı
(b) 11. Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte kalan düzlükler
(d) 12. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yer
(a) 13. Akarsular tarafından yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükler
(f) 14. Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama
değeri

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55-57-58-59-60. Cevapları MEB Yayınları

a) ova
b) plato
c) nüfus
ç) meridyen
d) coğrafi konum
e) hava durumu
f) iklim


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
Cevap: O yerde yaşayan insanların iklime göre beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları değişmektedir. Kar olan bir yerde yaşayan insan evini çatılı yapmak zorundadır. İklime göre çok yağış alan yerlerdeki yetiştirilen bitkiler de farklıdır.


16. Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Cevap: Yükseltinin az olduğu yerlerde Sıcaklık yüksek, ekonomi gelişmiş, ulaşım kolay, nüfus yoğun ve toplu halde yaşam olur.

Yükseltinin fazla olduğu yerlerde sıcaklık düşük, ekonomi gelişmemiş ulaşım imkanları kısıtlı, nüfus ise dağınık ve seyrektir.


17. Atlaslarınızdan yararlanarak farklı kıtalardan Akdeniz iklimi, Kutup iklimi, Muson iklimi veya Ekvatoral iklim özelliğinin görüldüğü üç ülke belirleyiniz. Seçtiğiniz ülkeler ile o ülkelerde görülen iklim tiplerini boşluklara yazınız.
Cevap:

Ülke Adı İklim Tipi
a) Kuzey Amerika-Kaliforniya Akdeniz ilimi
b) Japonya Muson İklimi
c) Madagaskar Ekvator iklimi


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?

Cevap: A
A) Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
B) Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.


19. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir.
Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Yerde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır? Söyleyiniz.

Cevap: D
A) Antalya B) İzmir C) Rize D) Sivas


20. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişmesinde tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuştur?
Cevap: C
A) Çanakkale B) Gümüşhane C) İzmir D) Kütahya


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

21

-Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.
Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?

Cevap: C
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


22. I. İklim
II. Turizm
III. Toprak
IV. Sanayi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir?

Cevap: B
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV


23. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde nüfus fazladır.
Verilen açıklamaya bağlı olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus fazladır?

Cevap: D
A) Bayburt B) Erzincan C) Karaman D) Zonguldak


24. Verilen grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir ?

Cevap: B
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi C) Karasal iklim D) Kutup iklimi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap